Přejít k hlavnímu obsahu

Jak chápat práva a povinnosti cestovní kanceláře | rady

30. Červen 2022
Jak chápat práva a povinnosti cestovní kanceláře | rady

Jak chápat práva a povinnosti cestovní kanceláře | rady. Léto je tradičně spjato s dovolenou. Pokud se chystáte k moři, na hory nebo třeba na poznávací zájezd, možná využijete služeb cestovních kanceláří. Dovolená stojí nemalé peníze a měla by sloužit především k relaxaci a načerpání sil. Proto zájezd vybírejte pečlivě a vždy čtěte, co vůbec podepisujete.

1

Cestovní smlouva

Cestovní smlouva musí být písemná, přičemž návrh cestovní smlouvy předkládá cestovní kancelář. Když cestovní smlouvu podepíšete, cestovní kancelář je povinna vám předat jedno její vyhotovení. Obsah cestovní smlouvy je asi každému zřejmý – cestovní kancelář se zavazuje, že vám poskytne vybraný zájezd a na druhou stranu se vy zavazujete, že zaplatíte smluvenou cenu.

2

Cena a její změny

Cena zájezdu je jedním ze stěžejních kritérií, po jaké dovolené lidé sáhnou. Proč například dávat jedné cestovní kanceláři 15000 Kč, když druhá cestovní kancelář nabízí stejný zájezd za 13000 Kč. A proč letět do Ameriky za 50000 Kč, když vlastně nesnášíte letadla a máte rádi Itálii, která vás navíc vyjde na pětinu ceny. Je ale cena opravdu konečná? Nemůže ji cestovní dodatečně navýšit?

O ceně platí ve stručnosti následující:

a) Cestovní smlouva musí obsahovat konečnou cenu zájezdu. Jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, musí cestovní smlouva obsahovat údaje o počtu a výši těchto dalších plateb.

b) Cenu zájezdu lze ale zvýšit i dodatečně! K tomu blíže bod 3.

3

Zvýšení ceny

V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.

Podmínky jsou následující:

 

  • dojde ke zvýšení ceny za dopravu (např. v mezidobí zdraží benzín)
  • zvýší se platby spojené s dopravou (jako např. letištní či přístavní poplatky)
  • zvýší se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%
  • písemné oznámení o zvýšení ceny vám cestovní kancelář odeslat nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu)

 

 

4

Vichřice, tsunami, válečné nepokoje…

Představte si, že si v březnu vyberete a zaplatíte svůj vysněný zájezd, ale v srpnu, pár týdnů před odletem, postihnou danou zemi silné povodně, hurikán nebo vypukne válečný konflikt. Je jasné, že cestovní kancelář nemůže bez zavinění svému závazku dostát. Co dál? – cestovní kancelář vám může navrhnout změnu cestovní smlouvy (sever Chorvatska poškodil požár, ale můžete letět do Splitu, avšak cena zájezdu bude o 1000 Kč vyšší) – v tomto případě můžete se změnou souhlasit (ano, poletím do Splitu, proč ne), nebo od cestovní smlouvy odstoupit. Pokud se rozhodnete pro druhou možnost, sdělte to cestovní kanceláři včas. Podle zákona totiž platí, že pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě určené cestovní kanceláří (ta však nesmí být kratší než 5 dní od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy), má se za to, že se změnou souhlasí.

5

Obsah cestovní smlouvy

Zákon stanoví poměrně podrobně, jaké údaje musí cestovní smlouva obsahovat. Některé už byly zmíněny a rozebrány v předchozích bodech, tady jsou některé další: způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právních povinností cestovní kanceláře – poloha ubytování, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky – jméno, adresa a telefonní číslo osoby, na kterou se vy jako zákazník můžete v průběhu zájezdu obrátit s žádostí o pomoc (zejména delegát působící v dané destinaci) a také adresu a telefon na zastupitelský úřad. Zvláště poslední bod nepodceňujte. Můžete se zranit, může vás někdo přepadnout, nebo třeba  ztratíte klíč od pokoje. Jazyková bariéra by se vám mohla vymstít.

6

Reklamace

Ujednání ve smlouvě a realita se mohou lišit. Potom jednejte. Jsou to vaše peníze a vaše dovolená. Pokud jste si zaplatili pokoj s balkónem a výhledem na moře a přitom je v pokoji jen jedno okno, obraťte se ideálně na delegáta cestovní kanceláře. Pokud totiž cestovní kancelář porušila své povinnosti, musíte reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu. Jinak máte jednoduše řečeno smůlu, vaše práva totiž zanikají. Není proto možné vrátit se v srpnu od moře a v lednu si vzpomenout, že pláž nebyla oblázková a na pokoji chyběla televize a lednice.

Tipy

Problémy řešte s chladnou hlavou, ale nedejte se opít rohlíkem. Seriózní cestovní kanceláře budou váš problém řešit už proto, že nechtějí ztratit zákazníka ani dobré jméno.

Varování

Článek má informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak reklamovat zájezd | rady
Jak reklamovat zájezd | rady
Jak reklamovat zájezd | rady. Zájezd do zahraničí, pobyt u moře, na horách nebo v lázních nedopadl podle vašich představ? Objevili jste během vašeho p…
Jak se nezamilovat do Amsterodamu | tipy
Jak se nezamilovat do Amsterodamu | tipy
Jak se nezamilovat do Amsterodamu | tipy. Amsterodam je největší holandské město na řece Amstel, která se ve městě vlévá do moře, resp. do kanálu spoj…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.