Přejít k hlavnímu obsahu

Jak uplatnit práva na přiměřenou slevu z nájemného | rady

14. Prosinec 2020
Jak uplatnit práva na přiměřenou slevu z nájemného | rady

Jak uplatnit práva na přiměřenou slevu z nájemného | rady. Bydlíte-li v nájemním bytě, máte jako nájemník určité povinnosti, ale také určitá práva, mezi která patří i právo na přiměřenou slevu z nájemného tak, jak je vymezeno v občanském zákoníku. Pokud nájemní smlouva neuvádí jinak, nájemce řeší pouze drobné opravy v bytě, které souvisí s jeho běžnou údržbou. Odstranění ostatních vad a řešení problémů je v režii majitele bytu (tedy pronajímatele), který musí svému nájemci umožnit plný a ničím nerušený výkon jeho práv při užívání pronajatého bytu.

1

Pokud pronajímatel neplní svou výše uvedenou povinnost zajištění výkonu nájemních práv, může nájemce uplatnit své právo na slevu z nájemného. V podstatně se může jednat o tři případy, kdy je možno z pozice nájemce uplatňovat nárok na slevu.

2

Prvním případem je vada, která však musí být podstatného nebo dlouhodobějšího charakteru a musí výrazně omezovat užívání bytu, přičemž tato vada nesmí být způsobená zanedbáním povinností nájemce byt udržovat a starat se o něj. Jedná-li se tedy o vadu, kterou má povinnost odstranit pronajímatel, musí mu toto nájemce nejprve (nejlépe písemně) oznámit. Pokud pronajímatel vadu po oznámení neodstraní, vznikne nájemci právo na přiměřenou slevu.

3

Druhým případem je situace, která může nastat u plnění spojených s užíváním bytu, jako je např. dodávka elektrická energie, teplé vody apod., kdy tato plnění nejsou nájemci dodávána buď vůbec, nebo pouze vadně.

4

Třetím případem je situace, kdy je užívání bytu omezeno z důvodu stavebních úprav v domě. V obou těchto případech nemá nájemce oznamovací povinnost vůči pronajímateli. Své právo na přiměřenou slevu z nájemného musíte uplatnit co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od doby, kdy byla vada odstraněna, v opačném případě toto vaše právo zaniká. Právo je třeba uplatňovat písemně ve formě žádosti o přiměřenou slevu z nájemného. V této žádosti musí být uvedena identifikace pronajímatele, nájemníka a pronajímané bytové jednotky, požadovaná výše slevy na nájemném a také samozřejmě stručný popis důvodů, proč je o tuto slevu žádáno, přičemž důvodem musí být jedna z výše uvedených situací.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak má vypadat nájemní smlouva | rady
Jak má vypadat nájemní smlouva | rady
Jak má vypadat nájemní smlouva | rady. Pokud se rozhodnete pronajímat svůj dům, byt nebo jen pokoj, budete potřebovat nájemní smlouvu. V ní byste měli…
Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady. Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.