Přejít k hlavnímu obsahu

Jak žádat střídavou péči o dítě

Střídavá péče o dítě je téma, které vyvolává mnoho emocí. Zatímco psychologové střídavou péči o dítě zpravidla schvalují, což odůvodňují tím, že dítě neztratí kontakt s druhým rodičem, soudci bývají zdrženlivější a dítě nejčastěji svěřují do péče jednoho z rodičů (matky). Tím se samozřejmě cítí dotčeni otcové, kteří dceru nebo syna vidí jen dva víkendy v měsíci. Jestli je střídavá péče úžasné řešení, nebo je jen způsob, jak udělat z dítěte ping-pongový míček, si každý musí posoudit sám. Problém nastává tehdy, přeje-li si jeden z rodičů střídavou péči a druhý je striktně proti. Pak nezbývá, než se s návrhem na střídavou péči o dítě obrátit na soud.

1

MOŽNOSTI

Než požádáte o střídavou péči, zamyslete se, jestli je tím nejlepším nejen pro vás, ale především pro vaše dítě. Dítě by nemělo být moc malé a rodiče, byť jsou rozvedeni nebo těsně před rozvodem, by spolu měli umět aspoň trochu vycházet. S návrhem na střídavou péči máte šanci uspět tehdy, bydlíte-li s druhým rodičem v jednom městě či okrese, tak aby dítě nemuselo měnit školu a kroužky.

V praxi se stává i to, že matka, která má dítě po rozvodu ve své péči, podá návrh na zvýšení výživného, načež otec „z trucu“ požádá o střídavou péči. Takové jednání je sobecké především vůči dítěti, které se zpravidla musí pro účely soudního řízení podrobit psychologickému posudku nebo je dokonce přímo vyslechnuto soudcem.

Podáváte-li proto žádost o střídavou péči, pak tak čiňte proto, že chcete a můžete dítě vychovávat, ne z důvodu, že se toužíte pomstít bývalému partnerovi.

2

NÁVRH

Návrh na střídavou péči se podává písemně u okresního soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště.

Protože podle zákona o rodině ani jeden z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem, bude dítěti soudem ustanoven opatrovník (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

V návrhu označte sebe, dítě i druhého rodiče, popište svůj vztah k dítěti a důvody, proč ho chcete mít ve střídavé péči. Z návrhu musí být jasné, že jste schopni se o dítě postarat po stránce výchovné i hmotné. Nemusíte přitom být milionář, ale pokud nemáte stálé bydliště ani plat, soud vašemu návrhu s největší pravděpodobností nevyhoví.

3

ZÁJEM DÍTĚTE

Střídavá péče musí být v zájmu dítěte! Pokud vás dítě vinou druhého rodiče, který brání vašemu styku, téměř nezná, nežádejte hned o střídavou péči. Naopak podejte návrh na rozšíření styku s dítětem. Tj. vidíte-li se s dítěte dvě neděle v měsíci, nejprve ho mějte u sebe např. na noc nebo dvě v týdnu. Dítě si k vám musí vytvořit vztah, byť jste jeho biologický rodič.

4

PENÍZE

Řízení je osvobozeno od soudního poplatku. V řízení můžete, ale nemusíte být zastoupeni advokátem.

5

ZÁKONNÁ KRITÉRIA

Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.

Pouze z důvodu, že druhý rodič nesouhlasí se střídavou péčí, nesmí soud váš návrh zamítnout! Naopak musí zjistit, proč tento rodič není ochoten spolupracovat při střídavé péči.

Podle zákona jsou si rodiče rovni a mají stejná rodičovská práva. Je tomu tak ale i v praxi?

Článek má informativní charakter, redakce nenese zodpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak žádat výživné pro zletilé dítě
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Jak získat děti do péče | rady
Jak získat děti do péče | rady. Spory o děti bývají u soudních řízení o rozvodu předmětem nejtvrdších hádek a sporů. Je proto nutné se na tento leckdy…
Obrázek není k dispozici
Jak žádat snížení výživného
O výživném se vedou časté diskuze, stejně jako o jeho zvýšení, jehož potřeba nastává zvláště tehdy, roste-li dítě a s ním i jeho zájmy a potřeby. Stej…
Obrázek není k dispozici
Jak má vypadat žádost o rozvod
Rozvod je nepříjemnou událostí, která může potkat kohokoliv z nás. Bohužel i tato nepříjemná událost je doprovázena celou řadou administrativních povi…
Obrázek není k dispozici
Jak zakázat styk rodiče s dítětem
V České republice se podle statistik rozvádí každé druhé manželství. Rozcházejí se nejen cesty manželů, ale mnohdy i ty rodičů a dětí. Zatímco rodiče…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.