Přejít k hlavnímu obsahu

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr

Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institutu častěji využívají zaměstnavatelé, nicméně okamžitě zrušit pracovní poměr může i zaměstnanec. V obou případech je třeba dodržet zákonem stanovený postup. „Výpověď na hodinu“ by vám měl přiblížit náš článek.

1

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Pracovní poměr může být rozvázán:
- dohodou,
- výpovědí,
- okamžitým zrušením nebo
- zrušením ve zkušební době

Pracovní poměr skončí také smrtí zaměstnance a uplynutím sjednané doby (byl-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou). Zákon zná i další, ale už méně časté případy – např. cizinci vyprší pracovní povolení nebo je vyhoštěn z České republiky.

2

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr tehdy:

A) Byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, případně byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Spáchá-li zaměstnanec trestný čin, automaticky to neznamená, že s ním ihned může být rozvázán pracovní poměr. Dokonce ani tehdy, byl-li pravomocně odsouzen (vždy je třeba zkoumat druh trestu, jeho délku, formu zavinění a případně i vzájemnou souvislost mezi trestným činem a pracovním úkolem).

B) Porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem bylo dříve nezýváno (a v pracovních smlouvách mnohdy je i nadále) jako zvlášť hrubé porušení pracovní kázně. Každopádně platí, že tento pojem nikde v zákoně vysvětlený nenajdete. Bývá blíže vymezen v pracovních řádech, nicméně zaměstnavatelé často za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností označují i daleko menší „prohřešky“, než ty, které jsou uznávány soudy. Proto je třeba vycházet z judikatury, komentářů, odborné literatury atd.

3

DALŠÍ OMEZENÍ ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou!

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však vždy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl.

Začne-li jednání zaměstnance prošetřovat do dvou měsíců policie (případně jiný obdobný orgán), může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se dověděl o výsledku tohoto šetření.

4

ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZE STRANY ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit:

A) Jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (resp. podle rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává) nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.

B) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Jeden z hlavních důvodů, proč je zaměstnavatel ochoten opustit svou práci, je ten, že mu zaměstnavatel neplatí. Ať už proto, že má dluhy, nebo z jiného důvodu. Jak vypočítat oněch 15 dní? Nejdříve musíte zjistit, kdy uplyne období, ve kt. je vaše mzda splatná. A to je NEJPOZDĚJI v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vám vzniklo právo na mzdu. Tj. pracujete-li celý květen, mzda je splatná v červnu a teprve v červenci běží 15-denní lhůta. Po jejím marném uplynutí (tj. 16. července) můžete okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodu, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu.

5

NA CO NEZAPOMENOUT

- Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné.

- V okamžitém zrušení pracovního poměru musí být skutkově vymezen jeho důvod, a to tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

- Je to jednostranný úkon, nepotřebujete souhlas druhé strany.

Tipy

Nemůžete okamžitě zrušit pracovní poměr jen z toho důvodu, že jste dostali lepší nabídku od jiného zaměstnavatele. V takovém případě musíte pracovní poměr vypovědět (a dodržet 2-měsíční výpovědní dobu, což často bývá kamenem úrazu, protože v nové práci vás chtějí buď od příštího týdne, nebo vůbec), případně se se stávajícím zaměstnavatelem musíte dohodnout, tj. uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru.

Zrušíte-li jako zaměstnanec okamžitě pracovní poměr, máte nárok na odstupné.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak získat odstupné | rady
Jak získat odstupné | rady
Jak získat odstupné | rady. Odstupné člověku pomáhá překonat dobu, kdy ztratil dosavadní práci a hledá si novou. Zda-li zaměstnanci právo na odstupné…
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Jak si najít práci v zahraničí | rady
Jak si najít práci v zahraničí | rady
Jak si najít práci v zahraničí | rady. Češi stále častěji jezdí za prací do zahraničí. Volný pohyb zboží, kapitálu a osob v Evropské unii funguje na p…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.