Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat inominátní (nepojmenovanou) smlouvu | rady

Jak napsat inominátní (nepojmenovanou) smlouvu | rady

Jak napsat inominátní (nepojmenovanou) smlouvu | rady. Označení smlouvy jako "nepojmenovaná" není odvozeno od toho, že by v konkrétním případě neměla název, ale že ji jako smluvní typ neupravuje občanský (obchodní) zákoník, jako je tomu např. u smlouvy kupní, darovací, o dílo atd. Možnost uzavřít nepojmenovanou smlouvu je projevem smluvní volnosti stran. Ani nepojmenovaná smlouva však není projevem libovůle a musí být v souladu s platným právním řádem. Článek se dále vztahuje na inominátní smlouvu dle občanského zákoníku.

1

PAMATUJTE NA PODROBNOSTI

U nepojmenovaných smluv dbejte více než kdy jindy na přesnost a úplnost vymezení vzájemných práv a povinností. Uzavřete-li například smlouvu o dílo, která je upravena občanským zákoníkem, aniž byste pamatovali na všechny podrobnosti, otázky smlouvou neupravené budou vymezeny občanským zákoníkem (např. cena, reklamace, vlastnictví věci). V případě nepojmenovaných smluv by mohla být situace komplikovanější a v nejhorším případě by smlouva mohla být stižena neplatností. Proto do smlouvy zahrňte i to, co se na první pohled jeví jasné a nekomplikované. V případě sporu oceníte vše, co je zakotveno v písemné smlouvě, a přesná formulace vám ušetří čas i peníze.

2

VYHOTOVTE SMLOUVU

Zákon logicky neuvádí, co by měla smlouva obsahovat, protože smlouvu jako konkrétní smluvní typ nezná. Abyste předešli různým interpretačním problémům, do smlouvy zahrňte:

- smluvní strany (např. dlužník a věřitel, nebo také první a druhý účastník, případně bez zvláštního označení)

- předmět smlouvy

- údaj, zda je smlouva úplatná či bezúplatná (v prvním případě úplatu specifikujte, včetně data splatnosti a způsobu, jak má být úplata uhrazena)

- dobu trvání smlouvy

- možnost předčasného ukončení smlouvy (výpovědí, odstoupením...)

- smluvní pokutu pro případ, že jedna ze stran poruší smluvní povinnost

- další vzájemná práva a povinnosti

Do textu smlouvy je dále vhodné uvést, že se jedná o nepojmenovanou smlouvu dle občanského zákoníku (vhodné je uvést i konkrétní paragrafy). Smlouvu si libovolně nazvěte.

3

ANI NEPOJMENOVANOU SMLOUVU NEUPRAVÍTE VŠE

Ačkoli zákonodárce dává možnost uzavřít inominátní smlouvu, neznamená to, že by smlouva mohla být libovolného obsahu. Smlouva musí vzájemná práva a povinnosti vymezovat vždy tak, aby smlouva neodporovala obsahu ani účelu zákona. Je-li proto například občanským zákoníkem zakázána propadná zástava, nemůžete platně uzavřít smlouvu nazvanou "Smlouva o propadné zástavě", která by tuto zástavu připouštěla. A to ani tehdy, souhlasí-li obě smluvní strany.

4

PAMATUJTE NA ANALOGII

Nepojmenovaná smlouva se primárně řídí tím, co v ní bylo ujednáno. Co se ale stane tehdy, pokud smlouva mlčí? V takovém případě musíte použít analogicky ta zákonná ustanovení, která upravují právní závazkový vztah obsahem a účelem nejbližší.

5

SMLOUVA SE ŘÍDÍ OBSAHEM

Na závěr si připomeňte pravidlo, že smlouva se vždy řídí obsahem, nikoli názvem. Ačkoli je proto nějaké právo obsaženo již v nadpisu smlouvy, zopakujte ho raději i v samotném textu smlouvy. Nazvete-li si smlouvu jako inominátní, ale bude-li ji zároveň možné podřadit pod zákonem upravený smluvní typ (např. kupní smlouvu), pak se bude jednat o tuto pojmenovanou smlouvu, nikoli smlouvu nepojmenovanou.

Tipy

Než uzavřete inominátní smlouvu, pečlivě zvažte, jestli smlouvu nelze podřadit pod existující smluvní typ.

Nepojmenovaná smlouva vychází ze známé zásady "Co není zakázáno, je dovoleno."

Varování

Článek má informativní charakter a redakce neodpovídá za případnou škodu. V konkrétním případě se poraďte s právníkem nebo jiným odborníkem.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstn…
Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady. Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě,…
Jak napsat dodatek ke smlouvě | rady
Jak napsat dodatek ke smlouvě | rady
Jak napsat dodatek ke smlouvě | rady. S plynutím času se mění i přání, potřeby a možnosti stran smlouvy. Ceny, které byly např. v roce 2008 průměrné,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.