Přejít k hlavnímu obsahu

Jak převést pozemek | rady

Jak převést pozemek | rady

Jak převést pozemek | rady. Stavební pozemky, zahrady i pole jsou evidovány v katastru nemovitostí (na rozdíl od movitostí). To je jedna z prvních skutečností, kterou si musíte při převodu pozemku uvědomit a které musíte celý převod podřídit. A je jedno, jestli se jedná o převod úplatný, nebo bezplatný.

1

SMLOUVA

Začít byste měli smlouvou. Samozřejmě ne jejím uzavřením, ale uvážením, na základě jaké smlouvy bude pozemek převeden, tj. z jakého právního titulu přejde vlastnictví k pozemku z osoby A na osobu B. Může to být kupní smlouva, smlouva darovací, ale i směnná smlouva (v posledním případě měníte pozemek nebo jeho část za jiný pozemek nebo jeho část). K uzavření této smlouvy celé vaše počínání, které bude trvat několik týdnů, ale i měsíců nebo let, směřuje. A ne vždy je to snadná cesta. Než uzavřete smlouvu, zjistěte si, jakou daň je třeba zaplatit, a kdo ze stran ji je povinen zaplatit! Jiná situace je u kupní smlouvy (ze zákona platí daň z převodu nemovitostí prodávající, ale ve smlouvě se můžete domluvit jinak) a jiná u darovací smlouvy (je-li darováno mezi rodinnými příslušníky, jste od daně darovací za splnění zákonných podmínek osvobozeni).

2

List vlastnictví

Vaše situace se logicky liší podle toho, jestli jste na straně, kdo vlastnictví nabývá, nebo tím, kdo vlastnictví převádí na jinou osobu. Jste-li na straně kupujícího, respektive osoby, která vlastnictví nabývá a z jejíž kapsy jdou nemalé peníze, nejdříve byste měli nahlédnout do katastru nemovitostí a pozemek si vyhledat (ideálně na internetu a zadarmo). Z internetu zjistíte, jestli je pozemek skutečně tak velký, jak prodávající tvrdí, jestli je prodávající skutečně vlastníkem (jediným vlastníkem) a jestli pozemek není zatížen právy třetích osob (např. zástavním právem). Navštivte následující internetové stránky: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx Pozemek najdete tak, že vyplníte "obec" (např. Opava), z nabídky vyberete "katastrální území" (např. Opava-Město) a parcelní číslo. Máte-li o pozemek stále zájem, zajděte si např. k notáři a požádejte o list vlastnictví. Cena u notáře je 120,-Kč. Z listu vlastnictví detailněji zjistíte to, co vás zajímá, než z internetu. Údaje na internetu jsou navíc čistě informativní.

3

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

Máte-li o pozemek stále zájem, je vhodné napsat smlouvu o smlouvě budoucí. Je to smlouva, ve které se zavážete, že s druhou stranou do určitého dne uzavřete kupní smlouvu (nejčastěji se jedná o kupní smlouvu). Ve smlouvě se vymezí cena a jiné podmínky. Po uzavření této smlouvy si můžete začít vyřizovat hypotéku a prodávající má naopak čas sklidit úrodu, pozemek vyklidit atd. Oba máte jistotu, že druhá strana nepřevede bez dalšího pozemek na jinou osobu – pro tento případ si můžete sjednat smluvní pokutu.

4

ZNALECKÝ POSUDEK

Prodáváte-li pozemek, oslovte znalce, aby vám vypracoval znalecký posudek. Budete ho dokládat finančnímu úřadu při odvodu daně z převodu nemovitostí. Daň je povinen zaplatit prodávající a ten zpravidla nese i náklady na znalce. Můžete si domluvit i jiné podmínky, a to ideálně ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní, jak bylo popsáno v předešlém kroku.

5

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Nastal čas uzavřít předmětnou smlouvu. Ať už se jedná o smlouvu kupní, darovací nebo směnnou, nezapomeňte pozemek či pozemky řádně specifikovat! Jinak by k převodu vůbec nemuselo dojít a katastr by nového vlastníka nezapsal. Pozemek (případně pozemky) můžete ve smlouvě vymezit například takto:

- Pozemek parc. č. 1234/29, orná půda, o výměře 1560 m2 a pozemek parc. č. 1235/2, trvalý travní porost, o výměře 349 m2. Oba pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na LV č. 457 - katastrální území Suché Lazce, obec Suché Lazce, okres Opava.

Smlouvu musíte spolu s návrhem na vklad vlastnického práva (a případně dalšími přílohami) doručit na katastr nemovitostí. Zaplatíte kolek ve výši 2.000,-Kč a katastr nemovitostí následně přepíše vlastnictví pozemku ze stávajícího vlastníka na nového.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak převést nemovitost | rady
Jak převést nemovitost | rady
Jak převést nemovitost | rady. Dům, byt, zahrada - všechny tyto nemovitosti mají velkou hodnotu, a proto si při převodu snad každý přeje, aby nenastal…
Jak najít to nejlepší bydlení v Praze?
Jak najít to nejlepší bydlení v Praze?
Pro někoho je život v hlavním městě nutností kvůli vzdělání či práci, pro jiného splněným snem. Ať tak, či tak, jistě chce každý najít místo, kde se m…
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady
Jak převzít dluh | rady. Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původn…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.