Přejít k hlavnímu obsahu

Bílý plášť a ochranné brýle: co všechno ke své práci potřebuje chemik?

31. Květen 2023
bezpečnost chemika

Zaměstnanci chemického průmyslu musí dbát na bezpečnost nejen kvůli sobě, ale i kvůli svému okolí. Proto je zde dodržování bezpečnostních pravidel velmi důležité. Víte, jaká pravidla musí chemici dodržovat a čím se při práci chrání?

Chemici vědí, že každá případná chyba by mohla mít dopad nejen na zdraví jich samých, ale i jejich kolegů, nebo dokonce na životní prostředí. Dodržování správných postupů a bezpečnostních zásad je proto v chemickém průmyslu zcela zásadní. Každá chemická laboratoř či výrobna je samozřejmě jiná, používají se v nich různé chemické látky a liší se i zavedené pracovní postupy. Základní bezpečnostní pravidla jsou ovšem pro všechny stejná.

Chemické látky: jak na ně

Chemikálie, ať už samy o sobě nebo po vzájemném kontaktu, mohou způsobit různé škody na zdraví i majetku. Proto je nanejvýš důležité, aby všechny chemické látky v laboratoři nebo výrobní hale byly řádně označené, uložené v původních a odpovídajících obalech s bezpečnostními listy.

Při nesprávné manipulaci, nevhodném kontaktu dvou reaktivních látek nebo nedostatečné ochraně mohou chemikálie způsobit:

  • výbuch,
  • otravu,
  • podráždění kůže, očí nebo sliznic,
  • požár,
  • poleptání,
  • změněné stavy vědomí.

Každý chemik proto musí vědět, jak spolu budou látky v případě kontaktu reagovat a nepřipustit, aby byly dvě problematické, vzájemně reaktivní chemikálie skladovány blízko sebe.

Kromě nebezpečí od samotných chemikálií hrozí chemikům v zaměstnání i úrazy způsobené skleněnými střepy, například při rozbití laboratorního skla.

Bílá obuv a další pracovní oblečení a ochranné pomůcky

Doporučené pracovní oblečení se může v jednotlivých provozech lišit, základem však bývá laboratorní plášť v bílé nebo modré barvě. Ochranný plášť nepatří jen do laboratoře, ale využijí jej i zaměstnanci větší chemické výroby. Na nohy patří bílá obuv s protiskluzovou podrážkou, která ochrání nohy i před náhodným potřísněním nebezpečnou látkou.

Při manipulaci s nebezpečnými látkami je nezbytné nosit ochranné chemické rukavice a u rizikových činností rovněž ochranné brýle, případně rovnou obličejový štít.

Bezpečnostní zásady při práci s chemikáliemi

Práci chemika musí vykonávat pouze zaměstnanec k tomu odborně způsobilý, s absolvovaným školením bezpečnosti práce. V laboratoři i na dalších místech, kde jsou uložené chemické látky, se nesmí z pochopitelných důvodů jíst, pít ani kouřit. Každý zaměstnanec je povinen nosit přidělené ochranné pomůcky a oblečení, pracovat soustředěně a s rozvahou.

Práce musí být organizována tak, aby nemohla ohrozit ani zaměstnance, ani jeho kolegy. Například při zahřívání chemických látek je nutno držet vždy ústí nádoby směrem od sebe i ostatních, nebo při ředění kyselin vždy lít kyselinu do vody.

Zaměstnanci chemického průmyslu musí rovněž vědět, jak v případě potřeby poskytnout první pomoc, stejně jako jakým způsobem dle předpisů zlikvidovat chemický odpad.

Autor: redakce
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.