1

Mluvte na dítě, nečekejte až se zeptá

Souvisí to s každodenní činností, bavte se o všem, co je k vidění. Neznamená to, že musíte vést diíalog permanentně, vše jen přirozeně. Co se právě děje nebo jaká práce je u vás doma aktuální.

2

Tvořivá činnost

Pozitivnímu rozvoji myšlení a řeči prospívá tvořivá činnost dětí. Výtvarná a rukodělní práce ( vyrábění z papíru, přírodního materiálu podle věkové přiměřenosti dítěte), kreslení, malování, vystřihování. Vše, co dítě baví, není dobré je do něčeho nutit. Ale nepodporovat to, když nevydrží u žádné činnosti a nedokončí práci.

3

Rozvíjejte řeč dítěte četbou

Stále se opakující, četba nebo vyprávění pohádek, říkanek, rozpočítadel, nemůže nahradit žádná televize. Dítě musí slyšet mluvené slovo a bezděčně se učí artikulovat. Děti mají pohádky rády, mají své oblíbené pohádkové hrdiny, chtějí se jim podobat.
Nejjednodušší říkanky obsahují pouze hlásky jednoduchého artikulačního okruhu. Dobře se vyslovují, nejsou tam složitá slova. Jednoduché ilustrace podporují zapamatování říkanky, takže si je mohou osvojit všechny děti.

4

Poznávejte přírodu

Každé roční období je specifické a podnětné. Pozorujte změny v přírodě, život lidí, domácích zvířátek a vše, co se životem souvisí. Učte děti poznávat přírodu reálně, ale i v knížkách. Hezká ilustrace upoutá a podnítí k prohlížení a povídání.

5

Podporujte setkání s jinými dětmi

Dítě se cítí v kolektivu dětí velmi přirozeně a spokojeně. Většinou si s nimi rozumí. Hlavním dorozumívacím prostředkem se stane hra, která rozvíjí spontánně myšlení, tvořivost i jazykový projev.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (2 votes)