Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se bránit proti převedení na jinou práci | rady

21. Listopad 2020
Jak se bránit proti převedení na jinou práci | rady

Jak se bránit proti převedení na jinou práci | rady. Každá pracovní smlouva musí vymezovat druh práce, který jste se zavázali pro zaměstnavatele osobně a za odměnu vykonávat. Jinak by se z asistentky časem mohla stát prodavačka a z prodavačky uklízečka. Ale ani podpisem smlouvy nemusíte mít vždy "vyhráno". Přečtěte si náš článek o tom, kdy vás zaměstnavatel může převést na jinou práci, a jestli k tomu potřebuje váš souhlas.

1

Převedení na jinou práci

Převedení na jinou práci je jednostranný úkon zaměstnavatele, který má za následek, že vy jakožto zaměstnanec budete vykonávat jinou práci než tu, kterou máte uvedenou v pracovní smlouvě. Pro představu lze uvést případ zaměstnanců v supermarketu. Ti totiž mívají ve smlouvě, že budou pracovat u pokladny, doplňovat zboží, vyskladňovat. Pokud takový zaměstnanec například rok doplňuje zboží do regálů a poté má pracovat u pokladny, nejedná se o převedení na jinou práci. Je to stále druh práce, který byl sjednán v pracovní smlouvě. Když ale zaměstnanec pracuje jako pokladní (což má uvedeno jako druh práce ve smlouvě), nemůže z něj zaměstnavatel proti jeho vůli udělat člena ostrahy.

2

Základní pravidlo

Základní pravidlo zní, že zaměstnanec má vykonávat ten druh práce, který má dohodnut v pracovní smlouvě. Konat práce jiného druhu je zaměstnanec povinen jen tehdy, když tak stanoví zákoník práce. A ten je poměrně striktní.

3

Povinnost převedení na jinou práci

Zaměstnavatel je POVINEN převést zaměstnance na jinou práci obecně v těchto případech:

- Zaměstnanec není podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilý konat dosavadní práci.

- Zaměstnankyně je těhotná (kojí, je méně než 9 měsíců po porodu) a svou práci z tohoto důvodu nesmí vykonávat, případně práce ohrožuje její těhotenství / mateřství.

- Je to nutné na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci.

- Zaměstnanec pracující v noci je uznán nezpůsobilým pro noční práci.

- Na žádost těhotné zaměstnankyně (kojící, nebo do konce 9. měsíce od porodu), která pracuje v noci.

- Plus některé další případy (v důsledku výpovědi, zahájení trestního řízení proti zaměstnanci...). Tímto převedením se tedy chrání převážně zdraví zaměstnance či jiných osob.

4

Ve výše uvedených případech tedy může být zaměstnanec převeden na práci jiného druhu i bez svého souhlasu. Zaměstnavatel je však povinen přihlížet k tomu, aby práce byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu i schopnostem. Zaměstnavatel by měl zohlednit i kvalifikaci zaměstnance.

5

Možnost převedení na jinou práci

Zaměstnavatel MŮŽE převést zaměstnance na jinou práci, než byla sjednána v pracovní smlouvě, v důsledku odvrácení mimořádné události, živelní či jiné pohromy, stejně jako ke zmírnění bezprostředních následků. Musí se jednat o dobu nezbytně nutnou, přičemž souhlas zaměstnance není vyžadován. Představte si, že vaše pracoviště zasáhne povodeň. Když voda opadne, může po vás zaměstnavatel požadovat, abyste se podíleli na obnově pracoviště, ačkoli to s vaší profesí učitele nemá nic společného. Dále zákon pamatuje na přerušení práce z důvodu prostoje a nepříznivých povětrnostních vlivů. V těchto případech může být zaměstnanec převeden na jinou práci jen tehdy, když s tím souhlasí.

6

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvody převedení na jinou práci, dobu převedení, případně vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci. Pokud zaměstnanec nesouhlasí s převedením, ačkoli jiná práce neodpovídá pracovní smlouvě, může jej zaměstnanec převést jen po projednání s odborovou organizací. To neplatí za předpokladu, že celková doba převedení nepřesáhne 21 pracovních dnů v kalendářním roce.

Tipy

Převedení na jinou práci není libovůle zaměstnavatele, zaměstnavatel je vázán zákonem

Varování

Článek má informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady
Jak se vyhnout švarcsystému | rady. Psala se devadesátá léta minulého století, když benešovský podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc vymyslel, jak…
Jak si najít práci v zahraničí | rady
Jak si najít práci v zahraničí | rady
Jak si najít práci v zahraničí | rady. Češi stále častěji jezdí za prací do zahraničí. Volný pohyb zboží, kapitálu a osob v Evropské unii funguje na p…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.