Přejít k hlavnímu obsahu

Jak sjednat v pracovní smlouvě zkušební dobu | rady

21. Listopad 2020

Jak sjednat v pracovní smlouvě zkušební dobu | rady. Pracovní smlouva se uzavírá písemně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a aby byla platná, musí obsahovat tři základní údaje: druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce. Zkušební doba (či lhůta) tedy nemusí být vůbec sjednána. Pracovní smlouvy ale často obsahují ujednání o zkušební době.

1

Co je to zkušební doba

Zkušební doba je zjednodušeně řečeno časový prostor, v němž může být jednostranně ukončen pracovní poměr (a to jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele). Pracovní poměr lze v tomto případě zrušit z jakéhokoli důvodu, případně i bez uvedení důvodu. Ochrana zaměstnance je tak značně oslabena. Nicméně zkušební dobu může v závěru ocenit i zaměstnanec - například, pokud na uvedenou práci nebude stačit, nebo když získá možnost nastoupit na jiné (například lépe placené) místo. Zrušit pracovní poměr je ve zkušební době otázka několika minut.

2

Forma

Zkušební doba musí být sjednána PÍSEMNĚ. Nestačí, že se se zaměstnavatelem dohodnete ústně, ať už by zkušební doba měla být sjednána na jeho, nebo na váš popud. Ústně sjednaná zkušební doba by byla neplatná. I proto pozorně čtěte pracovní smlouvu, kterou vám budoucí zaměstnavatel předkládá. Pokud v ní ujednání o zkušební době chybí a vy si zkušební dobu z jakéhokoli důvodu přejete sjednat (například si nejste úplně jisti, jestli budete zvládat komplikované dojíždění z místa bydliště do práce nebo jestli bude práce odpovídat vaší představě), nestyďte se ozvat. Nicméně zkušební doba se stala běžnou součástí smlouvy, takže výše popsaná situace bude spíše výjimečná. Jak se říká, zaměstnavatel nemá sjednáním zkušební doby "co ztratit".

3

Doba

Zkušební doba nemůže být sjednána na neomezeně dlouhou dobu. Maximum jsou TŘI MĚSÍCE. Zkušební doba ale může být kratší, klidně týdenní, měsíční, dvouměsíční. Obecně platí, že sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována! Výjimkou jsou překážky v práci (např. máte sjednanou tříměsíční zkušební dobu, ale po měsíci onemocníte a týden nepracujete). Pokud je ve smlouvě uvedeno, že se sjednává zkušební doba, ale není stanovena její délka, pak je zkušební doba tříměsíční.

4

Kdy lze sjednat

Zkušební dobu lze sjednat NEJPOZDĚJI v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Proto není možné, abyste 1. září nastoupili do nového zaměstnání, 2. září za vámi přišel zaměstnavatel s tím, že s vámi chce sjednat zkušební dobu, protože si na to dříve nevzpomněl. Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. Zákoník práce tak chrání vás jakožto zaměstnance. Bylo by absurdní, kdybyste půl roku pracovali a najednou by vás někdo nutil podepsat ujednání o zkušební době.

5

Ujednání - příklad

Ujednání o zkušební době je zpravidla jedna oznamovací věta v závěrečné části pracovní smlouvy: PRACOVNÍ SMLOUVA SE UZAVÍRÁ NA DOBU NEURČITOU, S TŘÍMĚSÍČNÍ ZKUŠEBNÍ DOBOU. Zkušební doba bude zpravidla sjednána přímo v pracovní smlouvě. Ale není to podmínka! Může být sjednána i zvlášť, například ve "smlouvě o sjednání zkušební doby".

Zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována ani tehdy, pokud byla sjednána na kratší časový úsek než 3 měsíce. Ujednání, které by dvouměsíční zkušební dobu dodatečně prodloužilo o další měsíc, by bylo neplatné!

Článek má informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstn…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.