Přejít k hlavnímu obsahu

Jak stavět základní desku rodinného domu | rady

Jak stavět základní desku rodinného domu | rady. Pro stavbu rodinného domu, ale i jiných objektů, je potřeba vytvořit základní desku, na které se pak bude stavět. Na kvalitě desky samozřejmě záleží i kvalita stavby.

Co je potřeba

stavební pozemek
stavební povolení
geodet
bagr
krumpáč, lopata
bednění
tvárnice
beton

1

1. Geodet vytýčí základy domu podle navrženého projektu. Je dobré zaměření překontrolovat po dokončení zemních prací ještě před betonáží pasů. Geodet také zaměří tzv. bod nula, což je výška budoucí podlahy.

2. Zemními pracemi se rozumí vyhloubení základových pasů nebo jámy pro sklep

a) skrytí a uskladnění vrstva ornice

b) hloubení pasů (bagrem, krumpáče a lopaty apod.)

c) vyhloubení ležatých kanalizací, případně jímky

d) začištění spáry

e) příprava zemnícího pásku pro hromosvod

f) bednění pro všechny prostupy sítí (kanalizace, voda, plyn, elektřina)

g) v místech východů odpad a dalších sítí se umístí "zátky", které pozdější při instalaci sítí vyjmeme a vznikne tak průchod z vnitřku domu ven

2. Zalití základové spáry betonem, nejčastěji typem B15. Beton může dodat betonárka v tzv. mixech, případně se připravuje na místě. Pokud stavíme v méně kvalitní zemině, základy se před betonáží podsypávají vrstvou štěrku. Betonáž provádíme co nejdříve po zemních pracích, aby nedošlo k jejich poškození či zatopení vodou.

3. Na základové pasy založíme řadu dutých tvárnic, které vytvoří výšku a hranici základové desky, tzv. ztracené bednění. Tvárnice vylijeme betonem. Na místo toho lze použít i tradiční dřevěné bednění.

4. V případě, pokud je pozemek svažitý, na horní stranu se staví jedna řada tvárnic, na dolní pak třeba čtyři řady nad okolní terén. Tím se zabrání pozdější možnost zatékání do domu třeba při přívalových deštích. Spodní vrstvu tvárnic lze před usazením z jedné strany seříznout, aby vrchní deska byla jednolitá. Do tvárnic se přidávají dráty ke zpevnění.

5. Místo ohraničení základovými pasy zhutníme a podsypeme štěrkem.

6. Položíme ležatou kanalizaci a vodovodní přípojky. Je třeba dát pozor na spád kanalizace. Těsnost potrubí ověříme tlakovou zkouškou. Vyvedeme tzv. husí krky pro elektřinu, telefon a internet.

7. Pokračujeme vylitím základové desky

a) položíme výztuže, pokud jsou předepsané projektem

b) beton se vylije

c) beton se zvibruje, zhutní a následně ho zaleštíme rotačními hladičkami. Tím dosáhneme veliké přesnosti.

d) povrch ošetříme postřikem proti rychlému vysychání, tím i popraskání, který ušetří práci s kropením hotové desky

8. Deska je vyzrálá asi za měsíc, kdy je také připravená k pokračování stavby.

9. Ornice uložená v rohu pozemku se použije pro vyrovnání pozemku.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak izolovat garáž | rady
Jak izolovat garáž | rady. V dnešní době jsou velmi populární betonové nebo plechové garáže. Ať už máte jednu z nich, nebo klasickou zděnou garáž, urč…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.