Přejít k hlavnímu obsahu

Jak při stavbě domu postupovat při stavebním řízení | rady

Jak při stavbě domu postupovat při stavebním řízení | rady. Postavit si dům je pro mnoho lidí sen. Ale někdy může odradit představa běhání po úřadech, ale tomu se skutečně vyhnout nelze. Dům není věc na denní spotřebu, platí spousta zákonů a nařízení, ale věřte, že až se vám rozhoří v krbu oheň a vy si sednete kolem něho, že se všemu jen zasmějete.

1

1. Pro žádost o stavební povolení je důležité si stanovit, jaký dům budeme stavět. Je samozřejmě rozdílné, stavíme-li osmibytovku nebo rekreační chaloupku. My se tedy rozhodneme pro na stavbu pro bydlení, resp. pro rekreaci, s půdorysem do 150 m2. Ještě postavíme jedno patro s půdou ve střeše a sklep hluboký do 3 metrů.

2. Důležité jsou znalosti o pozemku, jestli je v území, kde je možno stavět podle územního plánu, že jde tedy o stavební pozemek, zda se kolem nebude stavět třeba dálnice nebo průmyslový objekt, jestli přes pozemek nevede žádné dálkové vedení, třeba plyn nebo elektřina, zda na něm nejsou nějaké zástavy, věcná břemena atd. Takové věci se mohou objevit třeba až po dokončení domu a jsou s tím veliké potíže.

3. Na stavebním úřadě je třeba požádat o územně plánovací informaci, ve které bude stanoveno, zda a za jakých podmínek budete moci stavět. Bude zde i seznam orgánů a institucí, které se musí ke stavbě vyjádřit, třeba památková péče.

4. Územně plánovací informace platí 1 rok, ale doba může být zkrácena, pokud plánovací informace ztratila platnost, třeba změnou územního plánu a podobně.

5. Projektovou dokumentaci k domu musí zpracovat autorizovaný projektant. Je dokonce dobré, pokud ten spolupracuje s dotčenými institucemi. Tím se dá předejít mnoha problémům, třeba s památkáři, hasiči apod.

6. Dobrý projektant umí ušetřit nejen mnoho času, když zajistí spoustu povolení sám. Na druhou stranu to ale není zadarmo. K sehnání razítek se lze také najmout specializovanou firmu se stavebním poradenstvím či inženýrskou činností.

7. Při ohlášení stavby se musí předložit souhlas vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich, nejlépe potvrzením o jejich obeslání doporučeným dopisem na dodejku. V dopise jim musíte sdělit záměr a popis stavby včetně staveb vedlejších, případně situační výkres aj.

8. Při jednání se sousedy si lze nechat od nich podepsat kopii projektové dokumentace včetně datace podpisu.

9. Vyplňte formulář ohlášení stavby a přiložte přílohy podle seznamu, které jsou k ohlášení nutné, tedy závazná stanoviska institucí a vlastníků sítí (viz bod 3). Z každého dokumentu si udělejte alespoň jednu kopii.

10. Vyplněný formulář se všemi přílohami odevzdejte na podatelně stavebního úřadu nebo pošlete doporučeně poštou. Důležité je potvrzení data podání, buď podacím lístkem z pošty, nebo potvrzením z podatelny.

11. Nyní je potřeba vyčkat 30 dnů od ohlášení, kdy by měl stavební úřad zaslat souhlas se stavbou společně s jednou kopií ověřené projektové dokumentace.

12. V den přijetí souhlasu již můžete začít se stavbou. Pokud se stane, že se úřad do 30 dnů nevyjádřil, lze to považovat za tichý souhlas ke stavbě.

13. Pokud stavební úřad z nějakých důvodů stavbu zakáže, je nutné problém vyřešit, a o stavební povolení zažádat znovu a projít celým stavebním řízením od počátku.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak položit obklady a dlažbu | rady
Jak položit obklady a dlažbu | rady. Položit obklady a dlažbu není příliš velký problém a může to zvládnout i průměrně zručný kutil, když bude dodržov…
Jak vyřídit stavební povolení | rady
Jak vyřídit stavební povolení | rady. Agenda, kterou musíte vyřídit před zahájením stavby nebo rozsáhlou rekonstrukcí, je poměrně náročná. Na vyřízení…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.