Přejít k hlavnímu obsahu

Jak získat nárok na starobní důchod

07. Květen 2011

Žádat o přiznání starobního důchodu musí sami občané. Jestliže tak neučiní, důchod jim stát vyplácet nezačne. O starobní důchod a výpočet jeho výše žádejte na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

1

Nárok na starobní důchod máme tehdy, jestliže jsme splnili potřebnou dobu pojištění a dosáhli důchodového věku. Doba pojištění je doba, po které jsme účastni důchodového pojištění, tzn. pracovali jsme, byli na mateřské, marod, úspěšně absolvovali učiliště, střední či vysokou školu nebo absolvovali vojenskou službu. Důchodový věk i doba pojištění se kvůli stárnutí populace v ČR zvyšují. Pro ty, kteří mají nárok na důchod v roce 2011 je nezbytná doba pojištění 27 a více let. Datum nároku na odchod do důchodu se určuje podle data narození a počtu dětí u žen.

2

Žádat o starobní důchod můžete nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení, proto první kroky by vás měly vést na tento úřad. Platný výpočet výši důchodu provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

3

Připravte si nezbytné doklady: občanský průkaz; doklady o studiu, popřípadě vyučení; doklad o výkonu vojenské služby (muži); doklady prokazující výchovu a péči o děti; doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou; potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání); potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996. Dále pak doklady prokazující zaměstnání v cizině a evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání.

4

Jestliže občan požaduje důchod vyplácet na bankovní účet, k žádosti o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení přiloží vyplněný a bankou potvrzený tiskopis nazvaný Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet.

5

Česká správa sociální zabezpečení vypočte výši důchodu až teprve tehdy, jakmile má k dispozici všechny podklady. Jestliže jeden ze zaměstnavatelů v minulosti nesplnil svou zákonnou povinnost a nezaslal České správě sociálního zabezpečení podklady, výpočet důchodu se zdrží. ČSSZ začne šetření za účelem zjištění chybějících údajů.

Výhodnější je odchod do důchodu na začátku kalendářního roku. Stát po tomto datu obvykle penze valorizuje.

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a. 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
b. 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c. 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d. 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e. 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f. 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g. 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h. 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i. 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j. 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k. 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.
(Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Chybí-li některé podklady o době pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost. Například potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.

Autor: chorche
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak si vybrat penzijní fond
Český finanční trh je na penzijní fondy poměrně bohatý, celkem jich u nás působí jedenáct. Penzijní fondy se specializují na nabízení penzijního připo…
Obrázek není k dispozici
Jak získat odstupné
Odstupné člověku pomáhá překonat dobu, kdy ztratil dosavadní práci a hledá si novou. Zda-li zaměstnanci právo na odstupné vůbec vznikne a v jaké výši…
Jak okamžitě zrušit pracovní poměr
Pracovní poměr může skončit jen na základě skutečností, které vymezuje zákon. A jedním z nich je i okamžité zrušení pracovního poměru. Tohoto institu…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.