1

Nárok na starobní důchod máme tehdy, jestliže jsme splnili potřebnou dobu pojištění a dosáhli důchodového věku. Doba pojištění je doba, po které jsme účastni důchodového pojištění, tzn. pracovali jsme, byli na mateřské, marod, úspěšně absolvovali učiliště, střední či vysokou školu nebo absolvovali vojenskou službu. Důchodový věk i doba pojištění se kvůli stárnutí populace v ČR zvyšují. Pro ty, kteří mají nárok na důchod v roce 2011 je nezbytná doba pojištění 27 a více let. Datum nároku na odchod do důchodu se určuje podle data narození a počtu dětí u žen.

2

Žádat o starobní důchod můžete nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení, proto první kroky by vás měly vést na tento úřad. Platný výpočet výši důchodu provádí pouze Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

3

Připravte si nezbytné doklady: občanský průkaz; doklady o studiu, popřípadě vyučení; doklad o výkonu vojenské služby (muži); doklady prokazující výchovu a péči o děti; doklady prokazující péči o osobu závislou, dříve bezmocnou; potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání); potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996. Dále pak doklady prokazující zaměstnání v cizině a evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání.

4

Jestliže občan požaduje důchod vyplácet na bankovní účet, k žádosti o důchod na okresní správě sociálního zabezpečení přiloží vyplněný a bankou potvrzený tiskopis nazvaný Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet.

5

Česká správa sociální zabezpečení vypočte výši důchodu až teprve tehdy, jakmile má k dispozici všechny podklady. Jestliže jeden ze zaměstnavatelů v minulosti nesplnil svou zákonnou povinnost a nezaslal České správě sociálního zabezpečení podklady, výpočet důchodu se zdrží. ČSSZ začne šetření za účelem zjištění chybějících údajů.

Tipy

Výhodnější je odchod do důchodu na začátku kalendářního roku. Stát po tomto datu obvykle penze valorizuje.

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně
a. 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen „důchodový věk“) před rokem 2010,
b. 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010,
c. 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011,
d. 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012,
e. 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013,
f. 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014,
g. 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015,
h. 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016,
i. 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017,
j. 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018,
k. 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018.
(Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Varování

Chybí-li některé podklady o době pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost. Například potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.1
Average: 4.1 (10 votes)