Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky pro redakci

Redakce

Provozovatel stránek JakTak.cz umožňuje registrovaným uživatelům, kteří splňují základní podmínky, stanovené provozovatelem, aby požádali o zařazení do redakce JakTak.cz (dále jen redakce).
Člen redakce má možnost spolupráce s provozovatelem stránek JakTak.cz na základě těchto podmínek.

Zařazení do redakce

Aby uživatel mohl být zařazen do redakce, musí splnit základní podmínky a odeslat žádost o zařazení do redakce.

Minimální podmínky

Uživatel musí splňovat tyto minimální podmínky:
- být registrován na stránkách JakTak.cz,
a zároveň
A. poskytne minimálně dva odkazy na svou autorskou tvorbu, která je přístupná široké veřejnosti v síti Internet a zároveň má minimálně 2 vlastní články na stránkách JakTak.cz.
NEBO
B. má minimálně 5 vlastních článků na stránkách JakTak.cz .

Posouzení žádosti o zařazení do redakce

Jako podklad pro posouzení žádosti o zařazení do redakce budou sloužit poskytnuté reference a vlastní články žadatele na stránkách JakTak.cz.
Žádost bude posouzena do dvou pracovních dnů.

Obecná ustanovení

Žadateli nevzniká žádný nárok na zařazení do redakce, o zařazení, nezařazení a vyřazení do/z redakce rozhoduje výhradně provozovatel stránek JakTak.cz.

Model spolupráce

Základní informace

1. Redaktor navrhne tematický okruh např. "Nákup automobilu", ke kterému definuje předběžné otázky "Jak", v doporučeném počtu od 5 do 25 k jednomu tematickému okruhu. Svůj návrh zašle ke schválení společně s návrhem sazby za normo stranu, pokud se liší od základní. Jakmile je návrh tematického okruhu schválen, redaktor přistoupí k psaní.
2. Redaktor má přístup k poptávkám po konkrétních tematických okruzích, které zveřejňuje provozovatel stránek JakTak.cz. Redaktor si může vybrat téma z poptávek a požádat o jeho přiřazení k redaktorovi. Jakmile je žádost schválena, redaktor může přistoupit k psání.

Normo strana

Zkráceně NS, standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků, včetně mezer.

Odměňování

Po dokončení, kontrole a schválení, je redaktor odměněn v závislosti na počtu napsaných normo stran a sazbě za normo stranu.
Základní sazba za normo stranu je 85 Kč před odvody a zdaněním (výsledná částka je závislá na formě spolupráce). Základní sazba redaktora může být dohodnuta individuálně, zároveň, pro každý tematický okruh lze dohodnout individuální sazbu za normo stranu, na základě oboru, odbornosti a kvality práce.
Minimální počet normo stran pro jedno vyúčtování je 50.

Forma spolupráce

Spolupráce je možná na základě dohody o provedení práce, autorské smlouvy nebo na základě fakturace redaktorem, jako živnostníkem nebo právnickou osobou.
Forma spolupráce bude dohodnuta individuálně, jakmile bude dosaženo minimálního počtu normo stran pro jedno vyúčtování.

Platební podmínky

Úhrada za dílo probíhá výhradně na bankovní účet redaktora.

Autorská práva

Obecná ustanovení

Autorská práva budou upravená v licenční nebo autorské smlouvě, v závislosti na formě spolupráce. Obecnou zásadou bude, že redaktor, poskytne exkluzivní právo na užití díla. Redaktor nebude mít možnost dále veřejně publikovat své dílo.
Redaktor publikuje dílo pod svým pravým jménem.

Platnost podmínek

Provozovatel stránek JakTak.cz může tyto podmínky kdykoliv změnit, a to bez souhlasu a upozornění.

Informace o změnách

Tyto podmínky jsou platné od: 15.9.2009
Předchozí podmínky platné od: 4.9.2009
Důvod poslední úpravy: doplnění informací k poptávkám.

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.