Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat profesní životopis v angličtině | rady

12. Listopad 2019

Jak napsat profesní životopis v angličtině | rady. Pokud se zajímáte o práci v zahraničí, bez životopisu psaného v angličtině se téměř neobejdete. CV (od latinského výrazu pro životopis ,,Curriculum vitae“) je základním předpokladem pro úspěch při výběru zaměstnanců. Naštěstí má anglicky psaný životopis vesměs stejné zákonitosti jako u nás. Pokud chcete poradit jak takový anglický životopis vytvořit, čtěte dále.

1

Jako první se začíná s osobními údaji (Personal details/data/information). Jméno (name), datum narození (date of birth), adresa (adress), telefon a email (telephone, email) a národnost (nationality). Personal information Name: Jan Vořech Date of Birth: 19th December, 1960 Adress: Karlova 1232, 708 00 Ostrava, Czech Republic Telephone: +420 123 456 789 Email: Mujemail@mujemail.cz Nationality: Czech

2

Dále se většinou pokračuje dosaženým vzděláním (education) nebo pracovními zkušenostmi (work experience). Avšak zaměstnavatele hlavně v cizině většinou zajímá pracovní zkušenost než vzdělání, a tak byste ji mohli ve svém životopise upřednostnit. Je dobré začít posledním zaměstnáním a pokračovat do minulosti. Uvádějte léta, ve kterých jste kde pracovali. Pokud pracujete stále, použijte slovíčko ,,present“ (až do současnosti). Když je vaše firma méně známá, stručně popište čím se zabývá.

3

Nyní přejděme ke vzdělání (education). Opět pište školy nejnovější a za nimi až ty starší. Vynechat můžete základní školu. Pište je anglicky. Střední škola (high school), vysoká škola (college), univerzita (university). Pokud jste dosáhli titulu, napište jakého. Nejvyužívanější tituly: Bakalářský titul - Bachelor's degree, Inženýrský titul - Engineer degree, Magisterský titul - Master's degree

4

Je jistě přínosem zmínit vaše další dovednosti (skills). Tím mohou být například jazyky (languages) na určitých úrovních, různé počítačové dovednosti (programování, tvorba webových stránek), řidičské oprávnění (nemusíte uvádět skupiny, které užíváme u nás. A, B apod. se v jiných zemích nemusí používat) nebo dosažené kursy. Úrovně znalostí jazyka: plynulá mluva - fluent; pokročilý - upper intermediate, středně pokročilý - intermediate, začátečník - beginner.

5

A na závěr méně důležitá část, a tou jsou zájmy a koníčky (interests). Je vhodné se zde zmínit o nějaké literatuře či kulturní činnosti, jako je třeba divadlo. Zní to zajisté lépe než hraní počítačových her. Můžete využít: Sport, divadlo (theater), četba (literature), fotografování (photography)... Meze se nekladou, do závorky vedle svůj koníček trošku přibližte (zkonkretizujte). Úplně nakonec podotkněte, že vše můžete při případném zájmu doložit. ,,References available on request." A jestliže posíláte životopis klasickou poštou, přidejte i podpis.

6

Užitečné výrazy pro životopis v angličtině:

Results-driven - Popoháněn výsledky

Decisive - rozhodný

Reliable - spolehlivý

Organising abilities - organizační schopnosti

Self-driven - samostatný

Adaptable - přizpůsobivý J

 

Snažte se o co nejlepší úpravu, do jednoho sloupce piště data, do druhého události. Buďte přesní, struční a nepište něco, co není pravdivé. Ideální je jedna strana A4, maximálně dvě.

Autor: Venca
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články