Přejít k hlavnímu obsahu

Jak říci dětem o rozvodu

19. Červen 2019

Přestože na rozvodu nemají žádný podíl, trpí jím stejně nebo více než dospělí: Děti. Právě proto by měl být po celou dobu rozvodu kladen důraz na informování dětí o tom, co se děje a zodpovězení všech otázek, které dětem pomohou se zorientovat.

1

O rozvodu mluvte s dětmi, až když jste si jím stoprocentně jisti. Děti jsou vnímavé a nejsou hloupé, případné manželské neshody poznají a případného rozvodu se obávají. Proto s dětmi o rozvodu nemluvte, až když je jisté, že k rozvodu na sto procent dojde. V této chvíli je potřeba děti informovat, co nejdříve. Opravdu nemá žádnou cenu něco tajit, děti si změn, které z příprav na rozvod a atmosféry mezi rodiči pramení, stejně všimnou.

2

Vysvětlete dětem, že rozvodem nepřestáváte být jejich rodičem. Období, kdy je rodina již nefunkční, ale ještě nerozvedená, je velmi stresující pro všechny její členy. Děti, které mají obvykle z rozvodu strach, je třeba ubezpečovat nejen o Vaší lásce a zájmu o ně, ale i jim vysvětlovat, že Vaše rodičovství se nemění a nemizí spolu s rozvodem. Děti mají strach z rozvodu, nejen kvůli tomu, že ztratí domov, tedy místo, které důvěrně znají a kde mají své citové zázemí, ale i kvůli tomu, že ztratí jednoho rodiče. Proto je dobré na toto téma s dětmi mluvit a vyvracet jejich obavy, oddělit spory s druhým rodičem od vztahu k dítěti, zdůraznit, že dítě nemá na rozvodu žádný podíl.

3

Udržujte vztah s dítětem i pokud se během období rozvodu odstěhujete a styk s dítětem ještě není soudně upraven. Ještě během rozvodového řízení se může stát, že se jeden z manželů odstěhuje, nebo pobývá dlouhodobě mimo domácnost. V těchto případech je potřeba si dítě „půjčovat“ a být s ním v pravidelném kontaktu.

4

Nekupujte si děti. Za všech okolností se vyhněte „kupování si“ dětí drahými hračkami nebo přílišným ustupováním jeho požadavkům. Tato taktika, která je nejlákavější právě v době rozvodu, kdy potřebujete získat dítě na svoji stranu, pokud ho chcete do péče, velice rychle vede ke kupování i ze strany druhého rodiče. V emočně vypjatém období rozvodu pak pokračuje kupování poštváváním dítěte proti druhému rodiči. Takováto konfrontace je nejnáročnější opět pro dítě, i když krátkodobě se mu pozice toho, koho je třeba si koupit, může líbit, dlouhodobě je to velmi nebezpečné pro zdravý psychický vývoj dítěte.

5

Informováním dítěte, můžete předejít pozdějším komplikacím. Zatímco rozvodem manželství skončí, a s ním jsou pohřbeny i staré hádky a křivdy, společné rodičovství rozvodem nekončí. V rozvodovém období odstartované rozpory ohledně dítěte a snaha dítě mocensky poštvávat proti druhému rodiči se přenášejí i do období po rozvodu. Zastavit potom kolotoč vzájemného obviňování, neplnění povinnosti dávat dítě do péče druhého rodiče (a ve výjimečných případech únosů dítěte), už je velice těžké. Včasná komunikace s dětmi spolu s vysvětlením, čeho se rozvod týká, a s čím může dítě počítat, může všemu zabránit. S dobře informovaným dítětem se totiž hůře manipuluje, než s permanentně citově vydíraným uzlíčkem nervů. Manipulované dítě je sice psychicky neodolné, to ale neznamená, že nerozumí tomu, co se kolem něj děje. Spletence lží, výmluv a pomluv, které vznikají při konfrontací rodičů si dítě osvojuje a učí se neférovému přístupu a lhaní. Jeho schopnost mít kvalitní vztah v dospělosti rychle klesá.

6

Děti nekupujte, ale k těšení se na po rozvodové uspořádání je pobízejte. Rozvod je povětšinou vnímán jako úleva, jako konec špatného období krachu manželství. Pokud jsou ale v tomto období zasazeny spory o dítě, nebo obelhávání a manipulování dítěte, úleva se po rozvodu nedostaví a spory pokračují. Dítě, které je - adekvátně ke svému věku – po celý čas rozvodu informováno, o tom, co se děje, a o situaci rodičů (i v případě jejich sporu), bude mít možnost si po rozvodu vydechnout a novou situaci vnímat jako příchod nového a eventuelně se na ni i těšit. To, že byste neměli své dítě kupovat, neznamená, že byste ho neměli pobízet k tomu, aby se na nové uspořádání těšilo. Například, že s ním budete po rozvodu provozovat jeho oblíbené činnosti.

Podle toho, co jste napsal, se raději nikdy nežeňte. Vás určitě žádná potřebovat nebude.....

Miri Basa (neověřeno) | So, 07/02/2011 - 09:12

Hezké rady, ale realita je jiná. Každý rozvod poznamená všechny zúčastněné a je jen a jen slabostí rodičů a jejich okolí, že často nezvládnou běžnou manželskou krizi a rozejdou se. Dnes je tendence manželské krize řešit rozchodem s vidinou a iluzí, že se tím věci zlepší. Opak je prvdou, nesetkal jsem se téměř s nikým, komu by se po rozvodu žzivot zlepšil. jednou z příčin je i to, že přestává fungovat v rodině dělba na typicky ženské a typicky mužské činnosti a rozpadá se tradiční uspořádání rodiny,kdy muž je živitel a matka pečuje o potomky. Mladí lidé, když to vidí, tak se do manželství nehrnou, radši si budou užívat, než by rizkovali potíže po pár letech manželství a řešení, vnucované okolím a státem. Mladým mužům tedy doporučuji : nežeňte se a nemějte děti, nebudete mít stgarosti. Uvědomte si, že ženypotřebují nás, ne my je ! My se o sebe umíme postarat.

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Spory o děti bývají u soudních řízení o rozvodu předmětem nejtvrdších hádek a sporů. Je proto nutné se na tento leckdy nepříjemný boj dobře připravit.…
Obrázek není k dispozici
Společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM, rozvodem zanikne. Protože do SJM spadají jak aktiva (majetek nabytý za trvání manželství, až na z…
Obrázek není k dispozici
Střídavá péče o dítě je téma, které vyvolává mnoho emocí. Zatímco psychologové střídavou péči o dítě zpravidla schvalují, což odůvodňují tím, že dítě…
Obrázek není k dispozici
Vztahy mezi rodiči a dětmi by měly být jedny z nejužších a nejkrásnějších. V praxi to tak vždycky nebývá. Rozvod rodičů a založení nové rodiny jsou ve…
Obrázek není k dispozici
Je jedno jestli je vám patnáct anebo padesát, ustát rozchod je vždy těžký. Nelze srovnávat vztah po dvaceti letech a pro změnu více emocionální rozcho…