Přejít k hlavnímu obsahu

Jak říci dětem o rozvodu

19. Červen 2019

Přestože na rozvodu nemají žádný podíl, trpí jím stejně nebo více než dospělí: Děti. Právě proto by měl být po celou dobu rozvodu kladen důraz na informování dětí o tom, co se děje a zodpovězení všech otázek, které dětem pomohou se zorientovat.

1

O rozvodu mluvte s dětmi, až když jste si jím stoprocentně jisti. Děti jsou vnímavé a nejsou hloupé, případné manželské neshody poznají a případného rozvodu se obávají. Proto s dětmi o rozvodu nemluvte, až když je jisté, že k rozvodu na sto procent dojde. V této chvíli je potřeba děti informovat, co nejdříve. Opravdu nemá žádnou cenu něco tajit, děti si změn, které z příprav na rozvod a atmosféry mezi rodiči pramení, stejně všimnou.

2

Vysvětlete dětem, že rozvodem nepřestáváte být jejich rodičem. Období, kdy je rodina již nefunkční, ale ještě nerozvedená, je velmi stresující pro všechny její členy. Děti, které mají obvykle z rozvodu strach, je třeba ubezpečovat nejen o Vaší lásce a zájmu o ně, ale i jim vysvětlovat, že Vaše rodičovství se nemění a nemizí spolu s rozvodem. Děti mají strach z rozvodu, nejen kvůli tomu, že ztratí domov, tedy místo, které důvěrně znají a kde mají své citové zázemí, ale i kvůli tomu, že ztratí jednoho rodiče. Proto je dobré na toto téma s dětmi mluvit a vyvracet jejich obavy, oddělit spory s druhým rodičem od vztahu k dítěti, zdůraznit, že dítě nemá na rozvodu žádný podíl.

3

Udržujte vztah s dítětem i pokud se během období rozvodu odstěhujete a styk s dítětem ještě není soudně upraven. Ještě během rozvodového řízení se může stát, že se jeden z manželů odstěhuje, nebo pobývá dlouhodobě mimo domácnost. V těchto případech je potřeba si dítě „půjčovat“ a být s ním v pravidelném kontaktu.

4

Nekupujte si děti. Za všech okolností se vyhněte „kupování si“ dětí drahými hračkami nebo přílišným ustupováním jeho požadavkům. Tato taktika, která je nejlákavější právě v době rozvodu, kdy potřebujete získat dítě na svoji stranu, pokud ho chcete do péče, velice rychle vede ke kupování i ze strany druhého rodiče. V emočně vypjatém období rozvodu pak pokračuje kupování poštváváním dítěte proti druhému rodiči. Takováto konfrontace je nejnáročnější opět pro dítě, i když krátkodobě se mu pozice toho, koho je třeba si koupit, může líbit, dlouhodobě je to velmi nebezpečné pro zdravý psychický vývoj dítěte.

5

Informováním dítěte, můžete předejít pozdějším komplikacím. Zatímco rozvodem manželství skončí, a s ním jsou pohřbeny i staré hádky a křivdy, společné rodičovství rozvodem nekončí. V rozvodovém období odstartované rozpory ohledně dítěte a snaha dítě mocensky poštvávat proti druhému rodiči se přenášejí i do období po rozvodu. Zastavit potom kolotoč vzájemného obviňování, neplnění povinnosti dávat dítě do péče druhého rodiče (a ve výjimečných případech únosů dítěte), už je velice těžké. Včasná komunikace s dětmi spolu s vysvětlením, čeho se rozvod týká, a s čím může dítě počítat, může všemu zabránit. S dobře informovaným dítětem se totiž hůře manipuluje, než s permanentně citově vydíraným uzlíčkem nervů. Manipulované dítě je sice psychicky neodolné, to ale neznamená, že nerozumí tomu, co se kolem něj děje. Spletence lží, výmluv a pomluv, které vznikají při konfrontací rodičů si dítě osvojuje a učí se neférovému přístupu a lhaní. Jeho schopnost mít kvalitní vztah v dospělosti rychle klesá.

6

Děti nekupujte, ale k těšení se na po rozvodové uspořádání je pobízejte. Rozvod je povětšinou vnímán jako úleva, jako konec špatného období krachu manželství. Pokud jsou ale v tomto období zasazeny spory o dítě, nebo obelhávání a manipulování dítěte, úleva se po rozvodu nedostaví a spory pokračují. Dítě, které je - adekvátně ke svému věku – po celý čas rozvodu informováno, o tom, co se děje, a o situaci rodičů (i v případě jejich sporu), bude mít možnost si po rozvodu vydechnout a novou situaci vnímat jako příchod nového a eventuelně se na ni i těšit. To, že byste neměli své dítě kupovat, neznamená, že byste ho neměli pobízet k tomu, aby se na nové uspořádání těšilo. Například, že s ním budete po rozvodu provozovat jeho oblíbené činnosti.

Autor: MN
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak získat děti do péče | rady
Jak získat děti do péče | rady. Spory o děti bývají u soudních řízení o rozvodu předmětem nejtvrdších hádek a sporů. Je proto nutné se na tento leckdy…
Jak žádat střídavou péči o dítě
Situace kolem péče o dítě, zejména po rozvodu, ale i rozchodu nesezdaných rodičů, se v posledních letech výrazně změnila. Soudy akceptují právo dítěte…
Obrázek není k dispozici
Jak vypořádat majetek při rozvodu
Společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM, rozvodem zanikne. Protože do SJM spadají jak aktiva (majetek nabytý za trvání manželství, až na z…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.