Přejít k hlavnímu obsahu

Jak vytvořit pro dítě prostředí vstřícné a podnětné | rady

22. Říjen 2019

Jak vytvořit pro dítě prostředí vstřícné a podnětné | rady. Podnětné prostředí poskytuje dítěte více možností rozvíjet poznání a získávání zkušeností a dovedností. Každodenní činnost přináší zdroj poznatků z jakékoliv oblasti života. Čím podnětnější je prostředí, tím více se dítě dozvídá o podstatě životních dějů, činnostech a přírodních zákonitostech.

1

Mateřská škola

Velmi podnětným prostředím pro děti předškolního věku je školka. Výchovné cíle se zřetelem na psychický, fyzický, rozumový a všeobecný rozvoj zajišťují pestrost a velkou rozmanitost podnětů. Co si děti ve školce osvojují? Jsou to nejrůznější výtvarné techniky jako kreslení, malování, výroba jednoduchých předmětů z různých materiálem, učí se estetickému cítění. Různé činnosti jsou zaměřené na rozvíjení výtvarného, hudebního, literárního, dramatického a hudebně-pohybového projevu. Rozvíjí si řečové předpoklady, komunikativnost, intelektové schopnosti a dovednosti, poznávání i učení.

2

Přínos pro další život dítěte

Předškolní vzdělávání má velký význam. Zapojujte děti do činností i prací, které jsou úměrné jeho věku. Čtěte nebo vyprávějte jim pohádky, podporujte jejich představivost, rozvoj fantazie. Podporujte jejich přirozenou potřebu si hrát. Hra je velmi dobrým prostředkem k rozvíjení poznání, schopnosti logického myšlení i kreativity. Poznatky lékařů, psychologů i pedagogů dokazují, že to, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

3

Dětské knihy

Dítě předškolního věku by mělo znát alespoň nějakou klasickou pohádku - O perníkové chaloupce, O smolíčkovi, Červená Karkulka, O řepě, O Budulínkovi a nebo jakoukoliv z těch nejznámějších.

4

Říkadla

Naučte své dítě známá říkadla a rozpočítadla ( Zlatá brána otevřená..., Foukej, foukej větříčku..., Šel zajíček brázdou... a jiná). Mohou být i novodobé, improvizované. Není záměr je cíleně učit a odříkávat, stačí někdy přečíst a opakovat. Je to přínosné pro rozvoj řeči, myšlení a hlavně výslovnosti, např. : Medvěd chodí po lese, kdo to neví, třeste se. Poranil si tlapku, je tam plno zmatku. Že ho tlapka bolí, ví i zajíc v poli. Přinesl mu mastičku na bolavou tlapičku.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.