záchrana

Jak zachránit tonoucího

Každoročně se u nás utopí několik desítek lidí. Věděli byste si rady, kdyby tonul někdo ve vaší blízkosti? Jak takovému člověku pomoci a neohrozit přitom svůj život? Podívejte se na několik užitečných rad a postupů. Krátký komentovaný dokument z...

Jak postupovat, když se dostanu do nesnází v zahraničí

Idylka na dovolené se bohužel může změnit v horor. Krizové situace v zahraničí jsou zvlášť nepříjemné, kvůli cizímu a neznámému prostředí a často i kvůli jazykové bariéře. Víte, co při takovém problému dělat a jak se zachovat? Podívejte se, kde...

Jak se chránit při útoku chemických látek

Dokázali byste se chránit při úniku chemických látek? Ať už se ocitnete v zakouřených nebo zamořených místech, je důležité ochránit dýchací cesty i celé tělo. Podívejte se, jak v nouzi a s improvizovanými prostředky můžete chránit sebe i své blízké...

Jak bezpečně manipulovat s propan butanem

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech... Pokud máte některých z propan-butanových spotřebičů, pak zhlédněte video s několika radami a doporučeními. Pravidla bezpečné manipulace s propan-butanem.

Jak provádět umělé dýchání

Jestli dotyčný dýchá zjistíme tak, že přiblížíme své ucho k ústům. Zaklonění hlavy je důležité pro uvolnění dýchacích cest. Klekněte si vedle postiženého, dvěma prsty sevřete nosní dírky, pak vdechněte čtvrtinu až třetinu množství vzduchu, které...

Jak se dozvím o hrozícím nebezpečí a co v takovém případě dělat (varovný signál)

Jak se dozvím o hrozícím nebezpečí a co v takovém případě dělat? Nezapomeňte, že systém varování (sirény) se zkouší každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Na nastalou mimořádnou událost upozorní varovný signál - všeobecná výstraha, což je...

Jak se chovat při požáru v bytě nebo v domě

Jak se chovat při požáru v bytě nebo v domě, abychom předešli zranění a minimalizovali škody? Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy, držte se při zemi. Pohybujte se kolem zdí. Ústa si chraňte nějakou látkou. Do okna vyvěste ručník,...

Jak si připravit evakuační zavazadlo

Víte, co si vzít s sebou v případě evakuace? Tzv. evakuační zavazadlo musí být malých rozměrů, ale musí obsahovat všechny důležití věci. Jak na nic nezapomenout? Je dobré mít předem připravený seznam věcí, které do evakuačního zavazadla patří. Batoh...

Jak se chovat v případě nuceného opuštění domácnosti (evakuace)

I vy se můžete dostat do situace, kdy budete muset na nějaký čas opustit svůj domov. Předtím než opustíte byt, nezapomeňte provést některé úkony. Jak se chovat v případě nuceného opuštění domácnosti (evakuace), na co nezapomenout před odchodem? Viz...
Obrázek není k dispozici

Jak zachránit smazaná data

Pokud omylem smažete ve svém počítači nějaký soubor, nepropadejte panice. Za některých okolností lze odstraněná data zpět získat. Pokud jste je nepřepsali jinými daty. Smazaný soubor totiž není z diskového prostoru hned odstraněn, fyzicky se nachází...

Stránky