Přejít k hlavnímu obsahu

Jak anglicky reklamovat zboží

10. Únor 2020

Mnohdy se vám naskytne příležitost k výhodné koupi zboží ze zahraničí. Často narazíte na lepší ceny a také výběr je mnohem širší. Avšak doplatit na to můžete při reklamaci. Jak anglicky reklamovat zboží se vám nyní pokusím nastínit.

1

Reklamace zboží zakoupeného v zahraničí jde většinou vyreklamovat pouze v zemi a v obchodě, kde bylo zakoupeno. Tudíž při kontaktování firmy není příliš vhodné používat naší mateřštinu. A anglický jazyk málo kdo odmítne.

2

Začněte oslovením typu ,,Dear Sirs". Pokračujte předmětem dopisu, což je vadný produkt (Faulty XYX product). Následuje vysvětlení, co se s výrobkem XYX děje. Př: ,,I would like to inform you that the enclosed XYX product doesn't work and it is not up to the expectations." Rád bych vás informoval, že přiložený produkt XYX nefunguje a nenaplňuje očekávání. Můžete pokračovat následovně a sdělit prodejci že jste nepostupoval v rozporu s návody a upozorněními: ,,I carefully followed all the instructions for use and any damage is definitely not my fault." Pečlivě jsem dodržoval pokyny k použití a jakékoli poškození určitě není mou vinou.

3

Dejte prodejci vědět, kde konkrétně a kdy jste zboží kupoval. Př: I bought the product XYZ from the shop ,,You and product" at Evergreen st. 13/6 W8 in London." Koupil jsem zboží z obchodu ,,You and product" na adrese Evergreen st. 13/6 W8 v Londýně. Pokud reklamujete po několikáté, zmiňte to a připomeňte odkazem. ,, I am sorry to inform you that it is the third product that I've had to return this year." Bohužel vám musím připomenout (sdělit), že to je již třetí produkt, který jsem tento rok musel vracet. Pokud ale s prodejcem dlouhodobě obchodujete, projevte spokojenost s jinými výrobky. ,,However, except these few products, I am satisfied with your others products (for example...). Nicméně, vyjímaje těchto pár produktů, jsem s vašimi výrobky spokojen (například s ... ).

4

Na závěr sdělte co očekáváte. Výměnu, opravu nebo vrácení peněz. ,,I would be grateful, if you could send a replacement for this faulty product." Byl bych vám vděčný, kdybyste mi mohli poslat náhradu za vadný výrobek. ,,I would be grateful, if you could send me back my money for this product. I do not want to replacement for it." Byl bych vděčný, kdybyste mi mohli poslat zpět mé peníze za tento výrobek. Náhradu za něj nechci. ,,I hope you can fix it. I would be grateful if you could send me back repaired product." Doufám, že to umíte spravit. Byl bych vděčný, kdybyste mi mohli poslat zpět opravený výrobek.

5

Úplně nakonec se rozlučte stylem ,,Yours faithfully" a přidejte podpis.

Autor: Venca
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak anglicky napsat fakturu | rady
Jak anglicky napsat fakturu | rady. Vystavení faktury je běžnou součástí života prodejce. A prodejce obchodující se zahraničím by takovou fakturu měl…
Jak anglicky objednat ubytování
Objednání ubytování patří mezi běžné věci při pracovních cestách, ale i na dovolených. Avšak v cizině si nevystačíte se svým mateřským jazykem, tudíž…
Jak pečovat o brýle | rady
Jak pečovat o brýle | rady. Brýle jsou nejen důležitým dioptrickým pomocníkem, ale také stylovým doplňkem a mnohdy také nemalou investicí. Každé brýle…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.