Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat Dohoda o skončení nájmu bytu | rady

Jak má vypadat Dohoda o skončení nájmu bytu | rady

Jak má vypadat Dohoda o skončení nájmu bytu | rady. Pronajali jste si byt a z nějakého důvodu vám nájem končí či jej sami předčasně vypovídáte? Pro tento případ je dobré uzavřít písemnou Dohodu o skončení nájmu bytu. Nejedná se o právní dokument – smlouvu, ale pro pozdější případy se může Dohoda hodit. Jak by měla Dohoda vypadat a jaké náležitosti by měla obsahovat, vám napoví následujících pár řádků.

1

Smluvní strany

Na jedné straně stojí pronajímatel, na straně druhé nájemce. O obou účastnících uveďte co nejvíce informací, zejména jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, případně také kontaktní informace, které můžete v pozdější chvíli potřebovat.

2

Základní informace

V tomto odstavci vyjmenujte veškeré náležitosti, které doprovázely vznik smluvního vztahu o nájmu bytu. Uveďte datum, kdy byla předmětná smlouva podepsána pronajímatelem a nájemcem. Další informace, které by měly být v tomto odstavci uvedeny, se týkají bytu, který byl pronajímán. Především se jedná o dispozici bytu, příslušenství bytu, které nájemce využíval, podlaží a adresa, kde se byt nachází.

3

Skončení nájmu

Neopomeňte uvést přesné datum skončení pronájmu bytu, ke kterému datu byl byt předán, a zda-li byly dodrženy všechny podmínky dané smlouvou o pronájmu bytu. Rovněž uveďte, zda-li byly vyrovnány veškeré závazky obou zúčastněných stran, jedná se především o:

- řádné zaplacení zálohových plateb energií a případných nedoplatků

- zaplacení náhrad spojených s opravami závad a škod, které vznikly v době nájmu

- vrácení kauce nájemného

4

Závěrečná ustanovení

Dohoda je sepsána většinou ve dvou vyhotoveních, kdy každý účastník obdrží jedno z nich. Účastníci vyjádří svůj souhlas s obsahem Dohody. Součástí by mělo být zároveň prohlášení, že každý z účastníků uzavřel Dohodu za svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Datum podpisu je většinou také dnem, kdy Dohoda nabývá platnosti. Dohodu musí podepsat všichni účastníci.

Varování

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady
Jak přenechat byt do podnájmu | rady. Otázku bydlení někdy řešil každý z nás. A protože ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve vlastním bytě či domě,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.