Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat anglickou obchodní nabídku | užitečné fráze

07. Říjen 2019

Jak napsat anglickou obchodní nabídku | užitečné fráze.Vývoz zboží a služeb do zahraničí je zajímavou možností, jak zvýšit příjmy firmy, a často bohužel i jedinou možností, jak čelit konkurenci. Text nabídky zasílané potenciálním odběratelům by proto měl být dostatečně reprezentativní a samozřejmě i bezchybný. Průvodní dopis ke katalogu nebo jiným reklamním materiálům může být to první, co si zákazník přečte.

1

1) Představte svoji firmu:

We are writing to introduce our company XYZ to you – Píšeme vám, abychom představili naši společnost XYZ.

Let us introduce our company to you – Dovolte nám, abychom vám představili naši společnost.

We provide services in the field of…– Poskytujeme služby v oblasti…

We deliver /produce all kinds of goods ranging from… to… – Dodáváme/vyrábíme různé zboží od…až po…

We specialize in the production of…– Specializujeme se na výrobu…

We are the market leader in the Czech Republic. – V České republice jsme jednička na trhu.

We are one of the major producers of … in the market. – Jsme jedním z hlavních výrobců… na trhu. XYZ Ltd. – XYZ s.r.o. XYZ Inc. – XYZ a.s.

2

2) Představte své výrobky. Charakterizujte svůj sortiment a jeho přednosti pro zákazníka:

Our goods are produced in conformity with the XYZ certificate/norm/EU directive – Naše zboží je vyráběno v souladu s sertifikátem/normou/ směrnicí EU XYZ. All our goods are convenient for.. – Všechno naše zboží je vhodné k…

Our goods are fitted with…–  Naše zboží je opatřeno…

Our new assortment/ collection/line of products includes…– Náš nový sortiment/ kolekce/výrobková řada zahrnuje…

Quality/favourable prices/customer satisfaction are our priority – Naší prioritou je kvalita/výhodné ceny/spokojenost zákazníka.

You might appreciate the durability/the quality/lightness of our goods…–  Mohli byste ocenit trvanlivost/kvalitu/lehkost našeho zboží.

For more details about …., see our information brochure/catalogue – Pro vice informací o… se podívejte do naší brožury/katalogu.

3

3) Vysvětlete, jaké jsou obchodní podmínky. Nezapomeňte zmínit dodací a platební podmínky, možnosti slev a zvláštních nabídek na míru pro zákazníka: Import licence – dovozní licence

Guarantee period – záruční doba

Cash discount – hotovostní sleva

Free samples – vzorky zdarma

We are looking for a major distributor/longterm cooperation. – Hledáme hlavního distributor/dlouhodobou spolupráci.

We are ready to work out a detailed offer on request. – Rádi na vaši žádost vyhotovíme detailní nabídku.

We can guarantee prices/terms and conditions until…– Můžeme garantovat ceny/podmínky až do…

Our representative in your region/area, Mr./Ms. XYZ is about to contact you/ is ready to handle your inquiries. – Náš zástupce ve vašem regionu/ ve vaší oblasti se chystá vás kontaktovat / je připraven vyřídit vaše poptávky.

4

4) Uspořádejte nabídku přehledně. Jednotlivé odstavce oddělte prázdným řádkem. Průvodní dopis by také neměl být delší než jeden list. Do dopisu zahrňte jen to nejdůležitější – informace o vaší firmě a o tom, co ji odlišuje od ostatních.

5

5) Nezapomeňte na kvalitní propagační materiály. Kvalitní prezentační materiály jsou samozřejmostí. Nezapomeňte na ně v nabídce odkázat.

Please find enclosed… – V příloze najdete…

For more information, see the enclosed catalogue/brochure…–  Pro více informací se podívejte do přiloženého katalogu/brožury.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.