Přejít k hlavnímu obsahu

Jak podat stížnost k Veřejnému ochránci práv | rady

Jak podat stížnost k Veřejnému ochránci práv | rady. Abychom mohli efektivně a důkladně hájit svá práva, je potřeba znát všechny možnosti, které nám demokratický právní řád nabízí. Možná se v životě dostanete do situace, kdy budete mít pocit, že jednání úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu bylo ve vaší konkrétní věci v rozporu s právem, nesprávné, či je daná instituce nečinná a nedělá nic pro nápravu. V těchto chvílích je možné podat stížnost Veřejnému ochránci práv, ombudsmanovi.

1

Na Veřejného ochránce práv se můžete obrátit, když máte vážné podezření, že jednání úřadu, nebo jiné státní instituce, bylo ve vašem případě v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu, a když je ve vaší věci úřad nečinný. Ombudsman má za úkol chránit člověka před špatným jednáním státu. Obracet se tedy na ombudsmana s problémy při reklamaci zboží, špatnými sousedskými vztahy atd. je naprosto zbytečné. Ombudsman vám taktéž nemůže pomoci v případě, kdy jste nespokojeni s rozhodovací činností soudů, uloženým trestem, jednáním Parlamentu a vlády, … 

2

Podnět můžete, dle aktuálních informací na webových stránkách ombudsmana, podat písemně, elektronickou poštou, osobně, osobně do protokolu, prostřednictvím on-line formuláře a prostřednictvím datové schránky. Podnět nepodléhá poplatku a musí obsahovat :

• Vylíčení podstatných okolností věci

• Označení úřadu, popř. jméno a příjmení nebo jiné údaje o totožnosti osoby, jíž se podnět týká

• Doklad o tom, že úřad, jehož se podnět týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě

• Identifikační údaje toho, kdo podnět podává

• Kopie dokumentů, které obsahují důležité informace

3

Jestliže podnět není v působnosti ombudsmana, nebo bude odložen, bude vám písemně vysvětleno, proč není možné v dané věci zasáhnout. V opačném případě bude zahájeno šetření na jejímž konci může být zjištění, že úřad skutečně pochybil, nebo naopak nepochybil. V tom prvním případě budou následně učiněny kroky, které povedou k nápravě a stěžovatel bude o celém šetření a dalším postupu vyrozuměn.

Sídlo veřejného ochránce práv:

Brno, Údolní 39, PSČ 602 00.

Tento článek slouží pouze k informativním účelům.

Autor: Aleš
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se zúčastnit dražby | tipy
Jak se zúčastnit dražby | tipy. Většina z nás zná dražbu jen z televize. Ono známé poprvé - podruhé - prodáno zaznělo v nejednom americkém filmu. Lici…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.