Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se stát vlastníkem věci na základě vydržení | rady

25. Listopad 2020
Jak se stát vlastníkem věci na základě vydržení | rady

Jak se stát vlastníkem věci na základě vydržení | rady. Existuje mnoho způsobů, jak se stát vlastníkem věci. Asi nejznámější způsob nabytí vlastnického práva je na základě smlouvy. Například kupní nebo darovací. Zaplatíte prodejní cenu a věc je vaše. Vlastníkem se můžete stát i jinak, na základě dědění nebo rozhodnutím soudu. Jedním ze způsobů je i vydržení vlastnického práva. Když najdete prstýnek nebo jiný drahý šperk na ulici, můžete ho vydržet?

1

Držba

Abyste mohli vlastnictví k věci vydržet, musíte mít napřed logicky věc v držbě. Držba je stav faktického ovládání určité věci, kdy držitel s věcí nakládá jako s vlastní. Co to znamená? Nejenže konkrétní věc skutečně máte u sebe ve své moci (stačí mít například kolo ve sklepě, do kterého máte přístup), ale zároveň s věcí nakládáte, jako by vám patřila. Když si například vypůjčíte kolo od souseda, také s ním budete nakládat, ale ne s vědomím, že je kolo vaše. I kdybyste kolo měli vypůjčené na několik let, víte, že vám nepatří a že ho dříve nebo později budete muset sousedovi vrátit.

2

Oprávněná X neoprávněná držba

Pouze oprávněný držitel může věc vydržet a stát se tak jejím vlastníkem. Oprávněným držitelem je ten, kdo je ke všem okolnostem v DOBRÉ VÍŘE, že mu věc patří. Když například "koupíte" věc, o které víte, že je kradená, jste pouze neoprávněným držitelem a nemůžete nabýt vlastnické právo k věci na základě vydržení. Co když vzniknou pochybnosti o tom, zda-li je držba oprávněná? Pak se má za to, že skutečně oprávněná je.

3

Doba

Oprávněný držitel se stane vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu:

- TŘÍ LET u MOVITOSTÍ (kolo, auto, šperky...)

- DESETI LET u NEMOVITOSTÍ (pozemek, dům...)

Zároveň platí, že se do doby 3 či 10 let započítává i doba, kdy měl věc v držbě váš předchůdce. Samozřejmě i on musel být oprávněným držitelem. Takže pokud například vaše babička měla v držbě určitou věc po dobu jednoho roku a potom vám ji dala, za další dva roky se stáváte vlastníkem dané věci na základě vydržení, protože se vám přičítá i doba, kdy ji oprávněně držela vaše babička.

4

Prstýnek na ulici

Co když tedy najdete drahý šperk na ulici? Podle zákona platí, že kdo najde na ulici cizí věc, je povinen vydat ji vlastníkovi, případně odevzdat ji obci, ve které byla nalezena (a za to vám náleží nálezné, nestáváte se vlastníkem). V případě že si věc ponecháte, nejste oprávněným držitelem a nemůžete věc vydržet. Teď si představte, že takto nalezený šperk prodáte svému kolegovi v práci s tím, že je to rodinný šperk, který ale nikdo nenosí. Kolega vám za prstýnek zaplatí, ale nestane se vlastníkem (nikdo totiž nemůže převést na jiného více práva, než má sám). Na druhou stranu je v dobré víře a s prstýnkem nakládá, jako by mu patřil. Za tři roky se tudíž může stát vlastníkem věci na základě vydržení.

5

Vztah vlastníka a držitele

Co když držíte věc a najednou se objeví vlastník? Např. když koupíte auto podle občanského zákoníku, ale nevíte, že bylo ukradené - dosud jste si mysleli, že na vás přešlo vlastnické právo, ale ve skutečnosti jste jen držiteli. V případě OPRÁVNĚNÉ držby máte právo si nechat plody a užitky z věci (např. jste auto pronajímali, takže si můžete nechat utržené peníze). Dále máte vůči vlastníkovi nárok na proplacení nákladů, které jste účinně vynaložili na věc, a to v rozsahu odpovídajícím zhodnocení věci ke dni jejího vrácení (do auta jste koupili klimatizaci a hodnota auta vzrostla o 1.000 Kč). NEOPRÁVNĚNÝ držitel naopak nemá nárok si ponechat plody a užitky z věci, ty musí vydat vlastníkovi. Může si však odpočítat náklady nutné pro údržbu a provoz věci (např. olej).

Varování

Článek má pouze informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.