Přejít k hlavnímu obsahu

Jak si na katastru vyžádat cizí kupní nebo darovací smlouvu

Jak si na katastru vyžádat cizí kupní nebo darovací smlouvu

Na internetu si každý z nás může relativně snadno najít, kdo je zapsán jako vlastník určitého domu, bytu či pozemku. Tyto informace se nám budou hodit zpravidla nejčastěji - např. když kupujeme nebo prodáváme nemovitost. Občas ale potřebujeme podrobnější údaje, které prostřednictvím internetu nevyhledáme. Chcete-li se dozvědět, jak získat smlouvu, na základě které koupil dům váš známý anebo kdo vlastnil váš byt před člověkem, který vám byt prodal či prodává, přečtěte si náš článek.

1

Zjistěte si údaje o nemovitosti

Zatímco v každodenním životě se nejčastěji orientujeme podle názvu ulice a čísla orientačního, katastr nemovitostí funguje na jiném principu. Chcete-li dohledat nabývací titul (např. kupní smlouvu) k určité nemovitosti, nejprve si poznamenejte údaje, pod kterými je v katastru nemovitost vedena. (Na tyto údaje se vás následně zeptá pracovnice na katastru).

Předmětné údaje buď vyčtete ze smlouvy, kterou máte doma, dá vám je druhá strana anebo můžete zabrousit na internet a využít aplikace "Nahlížení do KN", která je přístupná bez předchozí registrace a zdarma.

Pokud se rozhodnete pro třetí možnost a znáte například jen adresu rodinného domu, navštivte následující internetové stránky: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba Nyní vyplňte:

 • obec (např. Praha),
 • část obce (např. Staré Město)  a číslo popisné rodinného domu.

Nyní klikněte na ikonku "VYHLEDAT". Pokud by stavba neměla popisné číslo, vyplňte číslo evidenční (např. v případě některých chat nebo garáží).

2

Opište si potřebné údaje

Ať už čerpáte ze smlouvy nebo z internetu podle předešlého kroku, poznamenejte si někam na papír:

 • číslo popisné budovy (případně číslo pozemku či bytové jednotky)
 • pozemek, na kterém se budova nachází
 • číslo listu vlastnictví
 • katastrální území
 • obec (případně okres)
 • katastrální úřad
 • katastrální pracoviště
3

Požádejte katastr o kopii smlouvy

Důležité je obrátit se s žádostí na to katastrální pracoviště, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Pokud vás zajímá kupní smlouva k pozemku v Pardubicích, je nadbytečné se obracet na plzeňský katastr. Na katastrální pracoviště se můžete vypravit osobně anebo si podat písemnou žádost. V každém případě mějte po ruce poznámky podle předchozího bodu.

V písemné žádosti (mimo jiné) uveďte:

 • jméno, adresu a rodné číslo žadatele,
 • u fyzické osoby – název, sídlo a IČ,
 • žadatele (právnické osoby) – údaje dle předchozího bodu,
 • kopii které smlouvy žádáte a zda žádáte prostou, anebo úředně ověřenou.

Smlouvu, kterou chcete ofotit, můžete specifikovat například tak, že vás zajímá, na základě jakého právního titulu nabyl nemovitost současný vlastník. Případně můžete jít ještě více do minulosti. Nabývacích titulů k jedné nemovitosti ale může být ve sbírce listin celá řada (např. dům v posledních dvaceti letech pětkrát změnit vlastníka), proto buďte naprosto konkrétní a jakoukoli nesrovnalost nejdříve konzultujte s pracovníky katastru. Pamatujte, že kopii smlouvy ze sbírky listin získáte jen tehdy, pokud zároveň předložíte průkaz totožnosti (v případě písemné žádosti necháte svůj podpis úředně ověřit) a uvedete účel, pro který kopii smlouvy potřebujete (- např. jste soused a máte zájem o koupi nemovitosti).

4

Zaplaťte poplatek

Pořízení kopie z katastru nemovitostí není zadarmo a tudíž budete muset zaplatit poplatek. Výše poplatku se bude odvíjet podle toho, pokud jste si nechali vyhotovit prostou, anebo úředně ověřenou kopii.

Cena za jednu stránku v prosté kopii je 20 Kč a cena za jednu úředně ověřenou stránku činí 50 Kč. V drtivé většině případů vám bude stačit prostá kopie. Necháte-li si ofotit například 5 stran smlouvy, zaplatíte rovných 100 Kč. Úředně ověřená kopie může například sloužit jako podklad pro některá soudní řízení.

5

Zajímají-li vás další podrobnosti

Pokud vás problematika nahlížení do katastru, respektive pořizování výpisů a opisů zaujala, můžete se přečíst více na stránkách státní správy zeměměřičství a katastru: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-DOBRE3

Zde totiž naleznete podrobnější informace o možnostech a podmínkách nahlížení do katastru i získávání kopií ze sbírky listin. Na stránkách také naleznete odkaz na aktuální sazebník.

Tipy

Pokud si s něčím nevíte rady, zeptejte se nejprve na katastru nemovitostí, kde vám nejlépe poradí.

Na katastr nemovitostí se zpravidla vyplatí chodit v dopoledních hodinách anebo po obědě. V devět ráno se lépe vyhnete řadám než ve tři odpoledne, když všichni chodí z práce. Jste-li také pracující, vyhraďte si odpoledne dostatek času. Můžete čekat pět minut, ale také hodinu.

Varování

Tento článek a jeho jednotlivé body mají pouze informativní charakter. Společnost Solex Services s.r.o. neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článku. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článku třetí osobou.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak převést pozemek | rady
Jak převést pozemek | rady
Jak převést pozemek | rady. Stavební pozemky, zahrady i pole jsou evidovány v katastru nemovitostí (na rozdíl od movitostí). To je jedna z prvních sku…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.