Přejít k hlavnímu obsahu

Jak podat žádost o zvýšení platu | rady

Jak podat žádost o zvýšení platu | rady

Jak podat žádost o zvýšení platu | rady. Když se rozhodnete navštívit svého šéfa s žádostí o vyšší plat, pečlivě se připravte. Mějte na paměti, že vaše žádost musí být opodstatněná, důležité rovněž je přijít s žádostí ve vhodnou dobu. Nikoho netěší chvíle, kdy jsme žádáni vydat ze své kapsy více peněz, než jsme byli zvyklí. Proto přípravu žádosti nepodceňte a připravte si veškeré argumenty. O navýšení pravidelné měsíční mzdy můžete požádat písemně nebo osobně. V následujícím příspěvku se zaměříme na žádost písemnou.

Co je potřeba

zaměstnání
zásluhy

1

Písemná žádost o zvýšení měsíční mzdy je oficiální dokument, který je určený do rukou ředitele firmy, případně divize. Na internetu lze najít různé formy vzorových žádostí. Obecně však platí, že v hlavičce dokumentu žadatel uvádí adresu firmy, v níž pracuje a dále jméno a příjmení osoby, kterou o zvýšení mzdy žádá. Nezapomeňte uvést rovněž přesné datum sepsání žádosti.

2

Ve stati dopisu uveďte, z jakého důvodu o navýšení platu žádáte. Přitom si uvědomte, že to, zda vám vedení firmy ve vaší žádosti vyhoví, závisí především na této části dopisu. Proto se vyvarujte chybám a to jak gramatickým, tak také stylistickým. Dbejte na to, aby žádost zněla profesionálně a přesvědčivě, ale zároveň také „lidsky“.

3

V dopise uveďte funkci, kterou ve firmě zastáváte a zdůrazněte vaše pracovní úspěchy. Pokud jste si dodatečně doplnili vzdělání či kvalifikaci různými jazykovými, počítačovými nebo jinými kurzy, nebojte se to v žádosti uvést. I to totiž může hrát při rozhodování důležitou roli. Kopii dokladu o absolvování kurzu klidně připojte k žádosti jako přílohu. Nebojte se zmínit také případnou ochotu z vaší strany pracovat nad rámec vašich povinností, pokud jste například v práci zastupovali své nepřítomné kolegy.

4

Jestliže pracujete jako manažeři nebo jiní vedoucí pracovníci, můžete vedení jako jeden z důvodů pro zvýšení platu připomenout vaše úspěšné projekty. Zmínit se můžete také o vaší „oddanosti“ firmě. Pokud ve firmě pracujete již několikátým rokem a svou práci vykonáváte zodpovědně a spolehlivě, neváhejte a v žádosti uveďte také počet let vaší práce pro danou firmu. V konečném důsledku může být i to jistou polehčující okolností, která hraje ve váš prospěch.

5

V žádosti uveďte také další vaše zásluhy (například školení zaměstnanců a kolegů). Ve výjimečných případech můžete zmínit také vaše potřeby: Máte-li vážný důvod pro zvýšení platu, můžete ho v žádosti velmi stručně popsat (například že jste se bez vlastního zavinění dostali do finanční tísně). Ale pozor! V žádosti si v žádném případě nevylévejte své srdce, snižuje to profesionalitu a nepůsobí to věrohodně. Mějte na paměti, že nejste žádný prosebník, ale jste člověk, jenž podává kvalitní výkony, které je třeba náležitě ohodnotit.

6

V neposlední řadě do textu žádosti nezapomeňte vyčíslit, o kolik si přejete svou mzdu navýšit. Případně jak velkou mzdu od vedení nově žádáte. Pokud nevíte, o kolik peněz navíc vedení požádat, jistým vodítkem vám může být Zákoník práce. V tomto legislativním dokumentu naleznete třídění platových tarifů podle platových tříd a stupňů. Takže si můžete udělat obrázek o tom, jakou výši mzdy můžete vzhledem ke svému zaměstnání poptávat.

7

Na závěr se rozlučte, případně poděkujte. Neuškodíte si, pokud v závěru vaší žádosti užijete spojení „S úctou“ nebo „Děkuji a jsem s pozdravem“. Na samém konci dopisu ještě pro transparentnost uveďte své jméno, příjmení a bydliště. Celý dokument nezapomeňte podepsat.

8

Pro podání žádosti si vyberte vhodnou chvíli. Pokud víte, že se společnost zrovna potýká s problémy (ať už finančními či jinými), s podáním žádosti raději vyčkejte. Obecně nejvhodnější chvíle pro požádání o vyšší plat je v období vašich velkých pracovních úspěchů.

Tipy

S žádostmi o zvýšení platu neplýtvejte. Není vhodné požadovat zvýšení platu častěji než jedenkrát ročně.

Varování

V žádosti se vyvarujte gramatickým i stylistickým chybám! Buďte pečliví.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady
Jak stanovit mzdu výměrem | rady. Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstn…
Jak si vypočíst čistou mzdu | rady
Jak si vypočíst čistou mzdu | rady
Jak si vypočíst čistou mzdu | rady. Potřebujete si ověřit, že vám zaměstnavatel vyplatil vaši čistou mzdu v plné výši? Vypočíst si čistou mzdu je pomě…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.