Přejít k hlavnímu obsahu

Jak podat žádost o zvýšení platu

Když se rozhodnete navštívit svého šéfa s žádostí o vyšší plat, pečlivě se připravte. Mějte na paměti, že vaše žádost musí být opodstatněná, důležité rovněž je přijít s žádostí ve vhodnou dobu. Nikoho netěší chvíle, kdy jsme žádáni vydat ze své kapsy více peněz, než jsme byli zvyklí. Proto přípravu žádosti nepodceňte a připravte si veškeré argumenty. O navýšení pravidelné měsíční mzdy můžete požádat písemně nebo osobně. V následujícím příspěvku se zaměříme na žádost písemnou.

Co je potřeba

zaměstnání
zásluhy

1

Písemná žádost o zvýšení měsíční mzdy je oficiální dokument, který je určený do rukou ředitele firmy, případně divize. Na internetu lze najít různé formy vzorových žádostí. Obecně však platí, že v hlavičce dokumentu žadatel uvádí adresu firmy, v níž pracuje a dále jméno a příjmení osoby, kterou o zvýšení mzdy žádá. Nezapomeňte uvést rovněž přesné datum sepsání žádosti.

2

Ve stati dopisu uveďte, z jakého důvodu o navýšení platu žádáte. Přitom si uvědomte, že to, zda vám vedení firmy ve vaší žádosti vyhoví, závisí především na této části dopisu. Proto se vyvarujte chybám a to jak gramatickým, tak také stylistickým. Dbejte na to, aby žádost zněla profesionálně a přesvědčivě, ale zároveň také „lidsky“.

3

V dopise uveďte funkci, kterou ve firmě zastáváte a zdůrazněte vaše pracovní úspěchy. Pokud jste si dodatečně doplnili vzdělání či kvalifikaci různými jazykovými, počítačovými nebo jinými kurzy, nebojte se to v žádosti uvést. I to totiž může hrát při rozhodování důležitou roli. Kopii dokladu o absolvování kurzu klidně připojte k žádosti jako přílohu. Nebojte se zmínit také případnou ochotu z vaší strany pracovat nad rámec vašich povinností, pokud jste například v práci zastupovali své nepřítomné kolegy.

4

Jestliže pracujete jako manažeři nebo jiní vedoucí pracovníci, můžete vedení jako jeden z důvodů pro zvýšení platu připomenout vaše úspěšné projekty. Zmínit se můžete také o vaší „oddanosti“ firmě. Pokud ve firmě pracujete již několikátým rokem a svou práci vykonáváte zodpovědně a spolehlivě, neváhejte a v žádosti uveďte také počet let vaší práce pro danou firmu. V konečném důsledku může být i to jistou polehčující okolností, která hraje ve váš prospěch.

5

V žádosti uveďte také další vaše zásluhy (například školení zaměstnanců a kolegů). Ve výjimečných případech můžete zmínit také vaše potřeby: Máte-li vážný důvod pro zvýšení platu, můžete ho v žádosti velmi stručně popsat (například že jste se bez vlastního zavinění dostali do finanční tísně). Ale pozor! V žádosti si v žádném případě nevylévejte své srdce, snižuje to profesionalitu a nepůsobí to věrohodně. Mějte na paměti, že nejste žádný prosebník, ale jste člověk, jenž podává kvalitní výkony, které je třeba náležitě ohodnotit.

6

V neposlední řadě do textu žádosti nezapomeňte vyčíslit, o kolik si přejete svou mzdu navýšit. Případně jak velkou mzdu od vedení nově žádáte. Pokud nevíte, o kolik peněz navíc vedení požádat, jistým vodítkem vám může být Zákoník práce. V tomto legislativním dokumentu naleznete třídění platových tarifů podle platových tříd a stupňů. Takže si můžete udělat obrázek o tom, jakou výši mzdy můžete vzhledem ke svému zaměstnání poptávat.

7

Na závěr se rozlučte, případně poděkujte. Neuškodíte si, pokud v závěru vaší žádosti užijete spojení „S úctou“ nebo „Děkuji a jsem s pozdravem“. Na samém konci dopisu ještě pro transparentnost uveďte své jméno, příjmení a bydliště. Celý dokument nezapomeňte podepsat.

8

Pro podání žádosti si vyberte vhodnou chvíli. Pokud víte, že se společnost zrovna potýká s problémy (ať už finančními či jinými), s podáním žádosti raději vyčkejte. Obecně nejvhodnější chvíle pro požádání o vyšší plat je v období vašich velkých pracovních úspěchů.

S žádostmi o zvýšení platu neplýtvejte. Není vhodné požadovat zvýšení platu častěji než jedenkrát ročně.

V žádosti se vyvarujte gramatickým i stylistickým chybám! Buďte pečliví.

Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak napsat dohodu o provedení práce 2012
Studenti, důchodci, ale i lidé středního věku často pracují na dohody o provedení práce. Je to jeden ze způsobů, jak si přivydělat peníze, aniž byste…
Obrázek není k dispozici
Jak uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti
Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvis…
Obrázek není k dispozici
Jak stanovit mzdu výměrem
Mzdový výměr je jedním ze způsobů, jak stanovit výši mzdy, kterou bude za vykonanou práci dostávat konkrétní zaměstnanec. Ačkoli mzda je pro zaměstnan…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.