Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se připravit na registrované partnerství

29. Srpen 2019

Tento článek Vám vnese jasno do podmínek registrovaného partnerství. Zjistíte, jaké doklady je třeba doložit, kde můžete registrované partnerství uzavřít. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství.

1

Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.

2

Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná. Partnerství se zapíše do knihy registrovaného partnerství.

3

Do partnerství může vstoupit každý, komu zákon partnerství nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství na území ČR je, aby alespoň jedna osoba do partnerství vstupující byla státní občanem ČR. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

4

Má-li občan České republiky trvalý pobyt na území ČR a chce vstoupit do partnerství, musí prokázat svoje totožnost a k tiskopisu připojit- rodný list, občanský průkaz nebo pas, výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, výpis z evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství, doklad o zániku předchozího manželství (partnerství). Tyto služby jsou pak zpoplatněny na základě aktuálního ceníku.

Zatím žádné komentáře. Buďte první!

Další zajímavé články

Svatba je zlomovou událostí v životě každého z nás. Chystáte svůj svatební den a novinu, že se budete brát máte chuť vykřičet do celého světa? Svatebn…
Pro mnohé z nás se jedná o jeden z nejdůležitějších dnů v životě, kdy legalizujeme vztah se svým partnerem. Svatební den může být krásnou vzpomínkou n…
Každá nevěsta si jistě přeje, aby svatba byla jedním z nejkrásnějších dní v jejím životě. Proto je důležité ji správně naplánovat a zorganizovat.
Podle tradice se sňatek nepovažuje za závazný, dokud spolu novomanželé společně nepojedí. Novomanželé přicházejí na svatební hostinu jako poslední.