1

jezírko
Nejvhodnější umístění nádrže je na otevřenou slunnou plochu bez převislých stromů, kde se bude dařit většině vodních rostlin. Do pravidelné zahrady se hodí pravidelné jezírko, např. ve tvaru kruhu. Tvoří výraznější celek, jeho okraj je často lemovaný atraktivní dlažbou. Jezírko pak může doplňovat vodotrysk nebo chrlič vody. Umísťujte ho do centra zahrady, aby se na něj upírala pozornost všech.
Nepravidelná jezírka se hodí do nepravidelných zahrad. Jsou narozdíl od pravidelných různě zaoblená, lemovaná spíše přirozenými materiály, jako jsou drny nebo kameny. Rostliny vysazené kolem jezírka pak mohou zcela zakrývat jeho obrysy.

2

vodotrysk
Vodotrysk může být zajímavým doplňkem jezírka. Dodává zejména zahradě výšku a je často středem pozornosti, protože je zdrojem zvuku a pohybu. Pokud se pro něj rozhodnete, vybírejte ho podle uspořádání zahrady i jezírka. Nejen že je to velmi pěkný dekorativní prvek, ale je i praktický: pohybem se voda okysličuje a to je dobré pro jakýkoliv druh ryb. Vodní rostliny ale blízko vodotrysku nesázejte, svědčí jim spíše stojatá voda.

3

chrlič vody
Chrlič vody je doplňek, který se hodí i pro malou zahradu. Našli byste mnoho druhu chrličů, např. skrze sochy a sošky, nebo trubičkou, která ústí do rybníčku. Princip chrliče spočívá v tom, že je připevněn na stěnu rybníčku nebo k jeho okraji, čerpadlem se pohání voda z nádrže a trubičkou se vrací zpátky.

4

vodní tok
Vodní tok efektivně propojuje různé části zahrady, nebo spojuje části zahrady s nestejným povrchem, nebo zkrátka jen slouží k ozvláštnění zahrady. Kolem vodního toku můžete vybudovat skalku nebo jen položit kameny a vlhkomilné rostliny (např. kapradiny, kosatce).

5

bažiny
Bažina je řešením pro zahradu, v níž se stejně na určitém místě tvoří až moc vláhy, kterou byste museli nějakým způsobem odsávat. Mnohem efektivnější je vybudovat na tomto místě bažinnou zahradu. Bažina poskytuje přirozený přechod od vodních rostlin k vlhkomilným a ideální podmínky pro život těchto rostlin. Bahenní rostliny jsou výhodné v tom, že zůstávají svěží i v období, kdy ostatní rostliny trpí suchem, tedy na konci léta.

6

vodní zahrady v nádobách
Tento způsob začlenění vody do zahrady je vhodný spíše pro menší zahrady. Je ale nutné nalézt nějakou starší dekorativní nádobu, např. nižší sud. V takové nádobě nemůžete pěstovat všechny druhy rostlin, je třeba si zjistit, kterým rostlinám by to vadilo. Vhodnou rostlinou je například leknín. Stejně tak je nutné se postarat na zimu o ryby, které do nádoby dáte, aby nezmrzly.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
0
Zatím nehodnoceno