1

Povinné ručení

Ze zákona máte povinnost platit povinné ručení. Výše povinného ručení se odvozuje od objemu motoru vozidla a stáří vozidla. Záleží na každé pojišťovně a její nabídce. Každá pojišťovna má jiný druh nabídky. Doporučujeme proto, abyste si udělali vlastní monitoring nabídky pojišťoven a porovnali tu nejvýhodnější, která bude odpovídat vašim potřebám.

2

Havarijní pojištění

Doporučujeme platit nejen povinné ručení, ale rovněž havarijní pojištění. Havarijní pojistka vám zajistí úhradu škod na vašem vozidle v případě, pokud způsobíte autonehodu. Pokud máte pouze povinné ručení, proplatí pojišťovna náhradu škody vozidlu, které jste autonehodou poškodili. Opravu na vašem vozidle si však musíte zaplatit sami.

U havarijního pojištění vám rovněž doporučujeme, abyste se každý rok obraceli na poskytovatele pojištění a žádali ho o přepočítání a aktualizaci roční platby za pojistku.

Částka, kterou budete platit za havarijní pojištění, se vypočítává podle předem stanoveného koeficientu a stěžejním faktorem pro její výpočet, je stáří vozidla. Jak stárne automobil, snižuje se jeho hodnota a přímou úměrou se snižuje také celková částka, na kterou je havarijní pojistka sjednána. Tímto způsobem se snižují roční platby za tuto službu. Nezapomeňte, pojišťovna vás na tento fakt sama neupozorní, musíte se připomenout sami. Tato povinnost ze zákona pro pojišťovny nevyplývá.

3

Další faktory ovlivňující výši pojistky

Celkovou částku za platbu pojištění můžete snížit také pomocí bonusů, které získáváte během trvání pojistné smlouvy. Pokud nebouráte a nečerpáte pojistné plnění, odměňuje vás pojišťovna bonusovými body, které vám snižují celkovou částku, kterou za pojištění platíte. Tento případ platí pro oba druhy pojistek, jak povinné ručení tak havarijní pojištění.

4

Poskytovatel pojišťovacích služeb

Pojistku můžete uzavřít přímo u pojišťoven, soukromých společností poskytujících tyto služby nebo soukromých společností, které pojištění pouze zprostředkují. Dbejte vždy na serióznost, kvalitu služeb a individuální přístup společnosti ke klientům.

5

Smluvní podmínky

Vždy si při uzavírání pojistné smlouvy bedlivě přečtěte smluvní podmínky, které jsou napsány drobným písmem. Obsahují důležité body, které definují podmínky pojistného plnění nebo možnosti vypovězení smlouvy.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.25
Average: 4.3 (4 votes)