Co je potřeba

- občanský průkaz
- řidičský průkaz vydaný od 1.1.2001 do 30.4.2004
- portrétová fotografie o velikosti 3,5 x 4,5 cm
- žádost o vydání řidičského průkazu

1

ZKONTROLUJTE SI ŘIDIČÁK

Ze zákona jsou si do konce roku povinni vyměnit řidičský průkaz ti z vás, kterým byl řidičský průkaz vydán v době od 1.1.2001 do 30.4.2004. Jedná se o řidičské průkazy velikosti starých občanek, které můžete najít ve vlastních dokladech, ale také v dokladech svého partnera, rodičů či prarodičů, kteří se o výměně ještě nedoslechli.

Zpozorněte proto tehdy, nemáte-li v ruce plastovou kartičku o velikosti platební karty s logem Evropské unie. Přesně takový průkaz totiž musíte mít, abyste mohli legálně usednout za volant i v roce 2014.

2

VYPRAVTE SE NA ÚŘAD

Vlastníte-li řidičský průkaz, jehož platnost k 31.12.2013 končí, vypravte se na úřad. O výměnu řidičského průkazu za nový si musíte požádat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát) v místě vašeho trvalého pobytu.

Úřední hodiny si předem ověřte na internetu nebo telefonicky. Máte-li tu možnost, běžte na úřad raději dopoledne, když je většina lidí v práci.

3

VEZMĚTE SI S SEBOU

Abyste získali nový řidičský průkaz, budete potřebovat:

- občanský průkaz
- stávající řidičský průkaz
- fotografii o velikosti 3,5 x 4,5 cm
- vyplněnou žádost o vydání řidičského průkazu

Žádost o vydání řidičského průkazu získáte přímo na úřadě. Raději si s sebou vezměte i propisku.

4

(NE)PLAŤTE SPRÁVNÍ POPLATEK

Standardní doba vydání řidičského průkazu je 20 dní. Spokojíte-li se s touto lhůtou, poplatek za výměnu řidičského průkazu platit nebudete. Naopak ti z vás, kteří budou chtít mít nový řidičský průkaz hotový ve lhůtě 5 dní, si připlatí 500,- Kč.

Připlatí si proto zejména ti, kteří se na úřad vypraví během prosince a nebudou si moci dovolit být od 1.1.2014 bez auta, resp. řidičského průkazu.

5

KTERÝ ZÁKON VÝMĚNU NAŘIZUJE?

Někteří si kladou otázku, zda je výměna řidičských průkazů skutečně povinná a který právní předpis tuto povinnost případně nařizuje.

Jedná se o zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, který uvádí následující:

§ 134
Výměna dosavadních řidičských průkazů

(1) Řidičské průkazy vydané
a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010,
b) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.

(2) Řidičské průkazy podle odstavce 1 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu. Platnost řidičského průkazu omezená podle předchozí věty se prodlužuje o lhůtu vydání řidičského průkazu podle § 110 odst. 2, prokáže-li držitel řidičského průkazu, že podal příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností žádost o vydání řidičského průkazu před uplynutím lhůty stanovené podle odstavce 1.

Tipy

Na úřad kvůli výměně řidičského průkazu nemusíte chodit osobně, můžete se nechat i zastoupit třetí osobou. V takovém případě ale pamatujte, že třetí osoba musí vaším jménem předložit nejen podklady uvedené výše, ale také svůj platný občanský průkaz a písemnou plnou moc vystavenou k tomuto účelu.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (3 votes)