Přejít k hlavnímu obsahu

Jak uzavřít manželství | rady

Jak uzavřít manželství | rady. Podle Českého statistického úřadu je nejfrekventovanějším dnem svatebních obřadů sobota, nejžádanějším měsícem pak červenec. Před svatbou snoubence čekají i některé povinnosti. Jestliže hodláte uzavřít sňatek, postupujte podle tohoto návodu.

1

Na snoubencích je zásadní rozhodnutí, zda chtějí uzavřít sňatek občanský nebo církevní. Občanský sňatek lze uzavřít před: - starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo - starostou, místostarostou obce, městské části, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo - primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva nebo statutárního města.

2

Vyberte místo a termín uzavření manželství. Je nezbytné obrátit se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo spadá, jestliže manželství snoubenci chtějí uzavřít občanskou formou.

3

Na matričním úřadě předložte následující dokumenty:

- platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost

- rodný list

- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)

- výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), úmrtní list zemřelého manžela

- doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství

- jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

- osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.

Jestliže snoubenci hodlají uzavřít církevní sňatek, musí požádat o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření sňatku církevní formou. Bez tohoto osvědčení sňatek nelze uzavřít!

4

Vyplňte formuláře, které dostanete na matričním úřadě.

5

Jestliže snoubenci nemají trvalý pobyt v České republice, musí se připravit na poplatky. Uzavření manželství je zpoplatněno částkou 3 000 Kč, jestliže oba nemají trvalý pobyt v ČR, a 2 000 Kč, jestliže jen jeden z páru nemá trvalý pobyt v ČR. Stejně tak si připravte 1 000 Kč, pokud hodláte uzavřít sňatek mimo úředně určenou místnost. V ostatních případech není žádný poplatek stanoven.

6

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků.

7

Manželům je vydán oddací list.

Autor: chorche
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak se připravit na zásnuby | rady
Jak se připravit na zásnuby | rady. I když žádost o ruku trvá krátce, bývá okamžikem, na který manželé vzpomínají celý život. Jak tedy postupovat, aby…
Jak naplánovat svatební obřad | rady
Jak naplánovat svatební obřad | rady. Když už se člověk rozhoupe k svatbě, chce, aby byla dokonalá. Na tento den se totiž nezapomíná. Nachystat takovo…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.