Co je potřeba

• Osobní dokumenty
• Vybrané osoby na obsazení pozic statutárních orgánů

1

Existuje pět možných způsobů, jak evropskou společnost založit. Všechny jsou poměrně náročné a složité a v praxi využívané pouze velkými a zavedenými společnostmi, které již na evropském trhu působí. Na závěr si tedy kromě klasického založení evropské společnosti ukážeme i lehčí variantu, kterou je koupě již existující společnosti - Ready Made evropská společnost.

2

První způsob založení SE spočívá ve fúzi (sloučení) již existujících akciových společností, které působí pod právními normami různých států EU.

3

Dalším způsobem je založení holdingové společnosti (a to z akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným). Tyto dvě společnosti musí ještě splňovat další podmínky – musí se opět řídit právními normami různých států EU nebo mít alespoň dva roky dceřinou společnost. Díky opravdu náročným podmínkám tohoto způsobu nebývá využíváno.

4

Třetím způsobem je založení dceřiné společnosti a to úpisem akcií společnostmi, které opět splňují předchozí podmínky doplněné o postačující možnost vlastnictví pobočky, která je také umístěna v jiném státě. Ani tento způsob nebývá mnoho využíván.

5

Předposlední způsob využívá přeměnu (transformaci) akciové společnosti některého z členských států, který již alespoň dva roky vlastní dceřinou společnost řídící se právním řádem některého jiného členského státu. Výsledná společnost musí mít sídlo ve stejném státě jako původní rodičovská společnost.

6

Poslední možností je založení dceřiné společnosti již existující evropské akciové společnosti.

Pokud je splněna některá ze zakládacích předpokladů, je možné přejít k plnění následujících podmínek. Zajištění základního kapitálu ve výši 120 tis. Euro, což představuje asi 3 miliony korun. Pokud bychom se zaměřili na první způsob založení, tak před samotným sloučením společností je třeba připravit obsáhlou a detailní dokumentaci celého procesu i následného fungování sloučené společnosti. I když je tento způsob využíván, stále je velmi náročný.

7

Pro náročnost předchozích možností je prakticky jediným využívaným způsobem získání SE koupě již předpřipravené společnosti. Ready Made Evropská společnost je předem založena, má čistou obchodní i ekonomickou historii a hlavně má splacen základní kapitál. Stačí tedy zakoupit tuto již hotovou společnost, během několika desítek hodin, maximálně dnů zajistit vše potřebné pro převod společnosti na nového vlastníka, převod uskutečnit a od této chvíle je možné již fungovat na evropské úrovni. Je vhodné předem projít seznam služeb, které jsou v ceně celé společnosti, abyste měli zajištěnu opravdovou komplexitu celého řešení.

Vzorový seznam služeb a další informace najdete na www.zalozeni-spolecnosti-online.cz. Na těchto stránkách je také možné si společnost ready made zakoupit. Kromě Evropské společnosti jsou zde nabízeny i klasické právní formy podnikání a.s. a s.r.o.
Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.6
Average: 3.6 (5 votes)