Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zaregistrovat ochrannou známku | rady

Jak zaregistrovat ochrannou známku | rady

Jak zaregistrovat ochrannou známku | rady. Když zemřel první prezident České republiky, médii proběhla mimo jiné zpráva - Letiště si nechalo u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovat ochrannou známku "Mezinárodní letiště Václava Havla v Praze". Samozřejmě nemusíte být ani právnická osoba, ani vlastnit letiště, abyste si mohli nechat zaregistrovat ochrannou známku. Zápis do registru je totiž cenově dostupný i drobným podnikatelům nebo i těm, kteří se podnikat teprve chystají. Pokud se váš výrobek prosadí, ochranná známka vás ochrání před zneužitím ze strany třetích osob nebo minimálně vaši pozici usnadní.

1

Co je ochranná známka

Je to označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, ale za předpokladu, že

a) označení je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby

b) jsou splněny další podmínky dle zákona o ochranných známkách

Představte si například Coca-Colu, čokoládu Milku nebo víno Mikulov. To všechno jsou ochranné známky a můžete je najít v registru ochranných známek.

2

Kde se známka registruje

V České republice se známka registruje u Úřadu průmyslového vlastnictví, který je ústředním orgánem státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. Adresa Úřadu je: Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a Praha 6 PSČ: 160 68 Formulář pro přihlášení ochranné známky naleznete na internetu, případně si ho můžete vyzvednout přímo na Úřadu. Elektronický formulář je k dispozici tady: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html. Vždy se pečlivě dívejte, jestli máte k dispozici aktuální verzi formuláře. Pokud si nejste jisti, obraťte se přímo na Úřad. Každá přihláška se může týkat jen jedné ochranné známky.

3

Kdo může přihlásit ochrannou známku

Ochrannou známku si může nechat zaregistrovat fyzická nebo právnická osoba, v případě kolektivní ochranné známky i sdružení bez právní subjektivity. Při přihlášení ochranné známky (zejména při zpracování přihlášky) se můžete, ale nemusíte nechat zastoupit patentovým zástupcem anebo advokátem. V případě, že jste zastoupeni, musí být přílohou přihlášky i plná moc zástupce. Někdo si registruje známku až v průběhu podnikání, jiný je opatrnější a známku registruje dopředu - viz případ Letiště Václava Havla. Nikdo dnes nemůže říct, jestli se tak pražské letiště skutečně bude, nebo nebude jmenovat. To ale nebrání registraci ochranné známky.

4

Jaké jsou ochranné známky

Neexistuje jen jeden druh ochranné známky, je jich více:

a) slovní

b) obrazová

c) kombinovaná

d) prostorová

e) tvořená barvou

Pro všechny známky je však typické, že musí mít rozlišovací způsobilost, nesmí být tvořeny výlučně údaji, které slouží k určení druhu či jakkosti ani nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Více podrobností stanoví ustanovení § 4 zákona o ochranných známkách. Takovou známku by Úřad průmyslového vlastnictví nezaregistroval. Nemůžete si zaregistrovat označení, které je zcela běžné - např. druhové či popisné, protože by nebylo co chránit.

5

Řízení

Řízení je dvoufázové: První fáze se označuje jako FORMÁLNÍ PRŮZKUM. Úřad zkoumá "administrativní záležitosti", tedy zda má vaše přihláška všechny požadované předpoklady, zda byl zaplacen správní poplatek atd. Poté nastupuje fáze druhá, tzv. VĚCNÝ PRŮZKUM. Tady už se hodnotí známka jako taková, tj. zda vás někdo nepředběhl (nemůžete si zaregistrovat čokoládu Milku ani Coca-Colu), zda je známka rozlišitelná, schopná grafického znázornění atd.

6

Platnost registrace

Zaregistrování ochranné známky automaticky neznamená, že jsou vaše práva chráněna celý život. Zápis je obecně platný deset let, poté je třeba požádat o obnovu ochranné známky. Formulář opět naleznete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/formulare/nevyplnitelne.html. Jako vlastník máte právo známku výlučně užívat, avšak ve spojení s výrobky a službami, pro které byla známka zaregistrována! Když si zaregistrujete známku pro nealkoholické nápoje, nejste chráněni proti někomu, kdo by stejnou či obdobné označení použil jako značku elektroniky.

7

Ceník

Za individuální známku do 3 tříd výrobků / služeb zaplatíte 5.000 Kč, za kolektivní ochrannou známku do 3 tříd výrobků / služeb jednou tolik, tedy 10.000 Kč. Poplatky stanoví zákon o správních poplatcích.

Tipy

Stránky Úřadu průmyslového vlastnictví jsou přehledné a dělané skutečně pro širokou veřejnost. Součástí jsou i telefonní kontakty a úřední hodiny Úřadu. Pokud přemýšlíte nad zápisem ochranné známky, určitě věnujte pozornost internetovým stránkám www.upv.cz

Varování

Článek má informativní charakter a nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Jak žádat o příspěvek na péči | rady
Jak žádat o příspěvek na péči | rady
Jak žádat o příspěvek na péči | rady. Pokud jste dlouhodobě nemocný a nedokážete se o sebe postarat bez cizí pomoci, stát na Vás pamatuje s příspěvkem…
Jak žádat o pobyt v ČR | rady
Jak žádat o pobyt v ČR | rady
Jak žádat o pobyt v ČR | rady. Jste občanem země EU, žijete v Česku, stále se nemůžete nabažit pohledu na české holky a chuti českého piva, ale jste v…
Jak položit obklady a dlažbu | rady
Jak položit obklady a dlažbu | rady
Jak položit obklady a dlažbu | rady. Položit obklady a dlažbu není příliš velký problém a může to zvládnout i průměrně zručný kutil, když bude dodržov…
Jak kempovat v zimě | rady
Jak kempovat v zimě | rady
Jak kempovat v zimě | rady. Na letní nebo jarní kempování si lze zvyknout snadno. Teploty se drží na velmi příjemných hodnotách a požadavky na naši vý…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.