Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat platební rozkaz | vzor

08. Prosinec 2020
Jak napsat platební rozkaz | vzor

Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozkaz, směnečný a šekový platební rozkaz, elektronický platební rozkaz a evropský platební rozkaz. Náš článek se dále zabývá výhradně "klasickým" platebním rozkazem (tedy tím bez jakéhokoli dalšího přívlastku). V praxi se mu často říká zkráceně "plaťák" a jeho význam tkví především v tom, že zjednodušuje, zlevňuje a zrychluje rigidní a zdlouhavé soudní řízení. Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí, které je navíc plně způsobilým podkladem pro exekutora, můžete mít doma v řádech několika týdnů.

1

PLATEBNÍ ROZKAZ

Název našeho článku je dnes trochu zavádějící. Samozřejmě se nedočtete o tom, jak napsat platební rozkaz jako takový (to je věc soudců, jejich asistentů resp. vyšších soudních úředníků), ale jak připravit návrh na vydání platebního rozkazu a co všechno řízení o platebním rozkazu obnáší. Zvýšit pozornost by měli i ti, kteří se ocitli na opačné straně, tedy jsou na straně žalovaných. Vydal-li soud platební rozkaz, v němž vám uložil povinnost zaplatit žalobci peněžitou částku a nahradit náklady soudního řízení, musíte jednat rychle. V žádném případě si nesmíte říct, že nic platit nebudete, protože nikomu peníze nedlužíte. V takovém případě by se snadno mohlo stát, že u vašich dveří zazvoní exekutor, ačkoli jste skutečně žádný dluh neměli.

2

PLATEBNÍ ROZKAZ

Speciální podmínky, za kterých může soud vydat platební rozkaz, jsou následující:

- žádáte po žalovaném zaplatit peněžitou částku (např. 20.000,-Kč) a

- váš nárok za žalovaným vyplývá ze skutečností, které uvádíte ve svém návrhu (např. Dne 20.5.2012 jste dodali žalovanému zboží, které si u vás předešlý den objednal na základě e-mailu. Vystavili jste mu fakturu na částku 20.000,- Kč, splatnou ve lhůtě 14 dní po jejím vydání. Její převzetí žalovaný potvrdil svým podpisem. Žalovaný vám dlužnou částku do dnešního dne nezaplatil, ačkoli jste ho upomínali telefonicky i opakovaně doporučeným dopisem. Dne 10.8.2012 vám zaslal dopis, ve kterém vám sdělil, že vám žádné peníze nezaplatí, protože všechny prohrál při hře na automatech. Jako důkaz připojujete e-mailovou objednávku, fakturu s podpisem žalovaného, kopii předžalobních upomínek a dopis žalovaného.)

3

KDE PLATEBNÍ ROZKAZ UPLATNĚNÍ NENAJDE

Platební rozkaz ze zákona není možné vydat, pokud:

- není znám pobyt žalovaného nebo

- žalovaný bydlí v cizině (respektive musí mu být doručeno do ciziny)

Soud navíc musí platební rozkaz doručit do vlastních rukou žalovaného, náhradní doručení je vyloučeno. Co se tedy stane, když soud vydá platební rozkaz, ale nepodaří se ho doručit (vhození do schránky nestačí, stejně tak nemůže platební rozkaz převzít rodinný příslušník žalovaného)? V takovém případě soud usnesením platební rozkaz zruší.

4

PLATEBNÍ ROZKAZ x ŽALOBA

Rozdíl mezi návrhem na vydání platebního rozkazu a žalobou tedy není v tom, jak váš návrh vypadá, ale v průběhu soudního řízení. Čili co se bude dít poté, co váš návrh napadne na soud. Jak vypadá řízení o žalobě si každý umí představit - ústní jednání u soudu, dokazování, nové a nové výzvy, odvolání, dovolání atd. Mnohdy bohužel běh na několik let, který stojí čas, úsilí i peníze. Podáte-li k soudu návrh na vydání platebního rozkazu a váš návrh má zákonem stanovené náležitosti, soud vydá platební rozkaz, ve kterém uloží žalovanému, aby do 15 dní ode dne doručení platebního rozkazu zaplatil dlužnou částku a náklady soudního řízení, nebo aby v téže lhůtě podal u soudu ODPOR. Nepodá-li žalovaný odpor, pak má platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.

5

ODPOR PROTI PLATEBNÍMU ROZKAZU

Odpor je jakási obdoba odvolání majoritně s tím rozdílem, že:

- odpor je určen soudu, který vydal platební rozkaz, nikoli soudu vyšší instance

- odpor nemusí obsahovat odůvodnění

- dojde-li odpor na soud v zákonem stanovené lhůtě, platební rozkaz se v plném rozsahu ruší a soud nařídí "klasické" jednání

Pozdě podaný odpor soud usnesením odmítne; pro nedostatek odůvodnění nelze odpor odmítnout. Podaný odpor soud odmítne též tehdy, podal-li jej ten, kdo k podání odporu není oprávněn. Odpor a jeho jednoduché náležitosti tak zmírňují skutečnost, že soud vydává platební rozkaz bez slyšení žalovaného, respektive bez jakéhokoli kontaktu s ním.

Tipy

Soud dokonce může vydat platební rozkaz, ačkoli jste o jeho vydání výslovně nežádali (na soud jste podali žalobu). Stačí, že žaloba splňuje podmínky pro vydání elektronického platebního rozkazu.

Soud vydává platební rozkaz pouze na základě tvrzení žalobce! Chce-li žalovaný do řízení jakkoli zasáhnout, musí podat ve lhůtě 15 dní od doručení odpor.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce nenese odpovědnost za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady
Jak napsat žalobu | rady. Není-li možné vyřešit věc smírnou cestou, je třeba se obrátit na soud. Soudní řízení se zahajuje žalobou, která se podává u…
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady
Jak vzít zpět žalobu | rady. Někdy se s druhým člověkem nepohodnete natolik, že se rozhodnete domáhat svých práv soudní cestou. Stejně tak se ale může…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.