Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zvládnout zkoušku CAE | tipy

06. Leden 2020

Jak zvládnout zkoušku CAE | tipy. Certificate in Advanced English je o stupeň těžší než nejznámější z Cambridgeských zkoušek, FCE. Pokud chcete pracovat v cizojazyčném prostředí, bude pro Vás CAE u pohovoru velkou výhodou, stejně tak pokud se chcete věnovat překladům či studiu na vysoké škole v zahraničí.

1

Kolik toho musíte umět, abyste uspěli?

Podle Common European Framework of Reference je CAE na úrovni C1, kde C2 je nejvyšší a A1 nejnižší znalost jazyka. Měli byste mít pokročilou slovní zásobu, umět vyjádřit svoji náladu a jemné významové odstíny. Četba literatury v originále by neměla být problém. Úroveň znalostí gramatiky je srovnatelná se státnicovými kurzy pro překladatele.

2

Otestujte si svou počáteční úroveň

Pokud uvažujete o přípravném kurzu, najděte si školu, která nabízí rozřazovací testy podle úrovní CEFR nebo ALTE. Pokud se chcete otestovat sami, použijte CAE handbook (updated) v sekci Teacher resources na cambridgeesol.org. Ta obsahuje také Listening testy. Pokud Vám vyjde v testu v průměru více než 60 %, máte reálnou šanci se na CAE připravit.

3

Vyberte si opravdu dobrý kurz, 85% uchazečů o CAE před zkouškou absolvuje přípravný kurz. Věřte, že k tomu mají dobrý důvod. Pokud máte ze Sample testu nad 75%, bude Vám stačit rychlý jednosemestrální kurz zaměřený na procvičování Practice Tests a Past Papers. Pokud máte do začátku alespoň nad 60%, studujte raději v delším kurzu, kde se probírají gramatická témata a slovní zásoba. Kratší kurz se vám nevyplatí, protože bývá jen o procvičování testů, a to vám nepomůže dostat se na vyšší úroveň.

4

Co dělat, když klasický kurz nechcete

Studenti CAE často podceňují části Writing a Speaking. Pokud nechcete platit za celý kurz, zkuste si alespoň najít rodilého mluvčího, který má s přípravou na CAE zkušenosti, a projděte s ním jednotlivé typy slohových útvarů podle hodnotící stupnice na CAE. Trvejte na zpětné vazbě a hodnocení. Marking scheme najdete např. v CAE Gold, CAE Testbuilder nebo v CAE handbook. Na části Reading a Use of English se můžete připravit také sami např. s pomocí Advanced Language Practice od Michaela Vince.

5

Jednotlivé části zkoušky

Formát CAE zkoušky je podobný jako u FCE. Kromě FCE úloh obsahuje také několik dalších typů. Podívejme se spolu, které části CAE jsou odlišné od FCE.

6

Reading – 75 minut

Part 1 – Dostanete tři krátké texty, obvykle úryvky z beletrie nebo složitější články, ke každému textu jsou dvě otázky, kdy vybíráte jednu ze čtyř možností. Řiďte se tím, k jaké části textu se otázka vztahuje. Např.: in the final paragraph, expression on line 12, overall (celý text.) Pozor na otázky typu according to the writer, In the writer´s opinion. Text často obsahuje i názory jiných osob, než je autor.

7

Writing – 90 minut

Kromě z FCE známých letter, essay, review, article, report, obsahuje CAE i následující: Information sheet. Máte podat faktické a srozumitelné informace na dané téma, např. Co zajímavého lze vidět ve vašem městě. Text čleňte do odstavců s podnadpisy. Nepřeskakujte z tématu na téma.

Competition entry

Máte přesvědčit daného cílového čtenáře o tom, že jste nejlepší např. pro danou práci, stipendium, výhru. Text pište poutavě, tak trochu v reklamním stylu. Používejte podmínková souvětí, zdůvodňujte, proč mají vybrat zrovna vás.

Proposal

Máte přesvědčit skupinu kolegů, spolužáků nebo nadřízených o svém názoru na věc, na příklad, zda je lepší vybavit knihovnu novými počítači nebo knihami. Napište si osnovu a podle ní potom rozveďte svůj názor. Používejte fakta, abyste podpořili jednotlivé body. Používejte zdvořilostní fráze. Např. I´d recommend, It can be seen, The evidence suggests, Following a survey, Feedback from the survey suggests, We should therefore…, Používejte logické spojky. Např. therefore, whereas, in contrast, overall atp.

8

Use of English – 60 minut

Part 4 – Do tří různých vět máte vyplnit ta samá slova tak, aby dávala všechna smysl. Vyberte větu s nejméně abstraktním významem, zkoušejte různá slova a pak vyberte to, které tvoří slovní spojení i se slovy v ostatních, abstraktnějších větách. Často je vynecháno sloveso, které tvoří různá frázová slovesa s předložkami za mezerou.

9

Listening – 40 minut

Part 4 – Pět různých lidí mluví na podobné téma, ke každému přiřazujete jeden výrok z dvou různých sad otázek. Obě sady otázek si velmi rychle přečtěte před poslechem. Ke každému mluvčímu vyberte rovnou po jedné otázce z každé sady, jinak to nestihnete. Při druhém poslechu případně upravte odpovědi.

10

Speaking – 15 minut

Jedinou dobrou zprávou o CAE je, že formát Speaking testu je stejný jako u FCE. Očekává se však lepší slovní zásoba a schopnost složitější argumentace.

Nezapomeňte se ke zkoušce zaregistrovat včas, abyste zbytečně neplatili víc, než musíte.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak zvládnout zkoušku FCE | rady
Jak zvládnout zkoušku FCE | rady. First Certificate in English je zaměstnavateli nejžádanější a nejrozšířenější jazykovou zkouškou ze všeobecné anglič…
Jak zvládnout zkoušku PET | rady
Jak zvládnout zkoušku PET | rady. PET, Preliminary English Test, je jedním z řady mezinárodně uznávaných Cambridgeských certifikátů ze všeobecné angli…
Jak připravovat bylinkové čaje
Bylinkové čaje: druhy, způsob přípravy a míchání směsí. Bylinkové čaje lidé nepijí jen z léčebných důvodů. Někdo zařazuje bylinkové čaje mezi své nápo…