grafomotorika

Jak používat pracovní listy pro předškolní zralost dítěte - grafomotorika

Grafomotorika, příprava na psaní, jak se zjednodušeně definuje, je ve skutečnosti mnohem složitější proces souboru psychomotorických činností, zejména zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, koncentraci pozornosti a řeči. Koncipovaná...

Jak učit předškolní dítě grafomotoriku

Je zřejmé, že děti rády kreslí. Kresbou dovedou vyjádřit svoje pocity, nálady, vztah ke kamarádům, k okolnímu světu. Proto je také jejich kresba předmětem k psychologickým rozborům. Dětské kreslení je nádherné, když má obsahovou hodnotu. Vhodnou...

Jak přípravit dítě k zápisu do školy

Když jde dítě k zápisu, škola mu začne co nevidět. Nové povinnosti a změna stylu dětského života nepřinese změnu jenom jemu, ale celé rodině. Je potřeba dítěti vytvořit podmínky k plnění nových povinností, na které si bude muset zvykat. Rodiče...