Přejít k hlavnímu obsahu

Jak připravit dítě k zápisu do školy | rady

Jak připravit dítě k zápisu do školy | rady. Když jde dítě k zápisu, škola mu začne co nevidět. Nové povinnosti a změna stylu dětského života nepřinese změnu jenom jemu, ale celé rodině. Je potřeba dítěti vytvořit podmínky k plnění nových povinností, na které si bude muset zvykat. Rodiče malého předškoláčka by měli v součinnosti s mateřskou školou postupně své dítě připravovat na vstup do školy.

1

Získejte co nejvíc informací o svém dítěti

Konzultujte s pedagogem svého dítěte, ptejte se, jak se dítě zapojuje do činností, jaké jsou jeho schopnosti a dovednosti, na co se zaměřit v oblasti socializace a komunikace. A hlavně, co je potřeba ještě procvičit, v čem si není dítě jisté, podpořit a povzbudit sebevědomí, bilancovat, co dítě umí, to vše bude přínosem pro přípravu k zápisu do první třídy.

2

Smyslové vnímání a rozvoj řeči

Na konkrétní představivosti s reálným světem se rozvíjí mluvená řeč dítěte, myšlení a fantazie. Nejlépe však si pamatujeme zrakové informace. Náměty a hry na procvičování smyslového vnímání, cvičení postřehu, citu pro tvar, barvu, sluchových a zrakových schopností jsou v mateřské škole jako součást výchovného programu zařazovány do výuky pravidelně. Ovšem s jinou koncepcí než ve škole. Školkové dítě by nemělo poznat, že se musí něco učit. Vše je motivováno hrou, takže dítě nemá pocit, že se něco učí, ale zábavnou formou jsou cíle plněny. K nejrozšířenějším aktivitám pro rozvoj řeči patří básničky, říkadla, veršovánky, hádanky a písničky. Aby se uplatnily všechny smyslové možnosti, nestačí, aby děti jen pasivně poslouchaly, ale měly by se učit je zpaměti říkat, recitovat i zpívat. Nevadí, že intonačně to není čisté, ale důležité je aktivně děti zapojit. S tím souvisí sluch, pohyb, rytmizace textu, zároveň se rozšiřuje slovní zásoba a jazykový cit.

3

Kreslení a grafomotorika

Dětské kreslení je úžasné, když má obsahovou hodnotu. Kresbou dítě vyjádří svoje pocity, nálady, vztah k lidem, k okolnímu světu. Dobře poslouží i k psychologickým rozborům. V záležitosti grafomotoriky, tedy přípravy na psaní, procvičujeme s dětmi kruh, jde o uvolnění zápěstí, zkoušíme na obě strany, podobný je ovál, obloučky, osmičky, čáry, rovné čáry, vlnky, smyčky, vlny ve vodě, kopečky kličky a podobně. Tady můžete použít i různé hry v časopisech, obtahování, dokreslování nebo přímo příručky na rozvoj grafomotoriky.

4

Držení tužky

Naučit se správnému držení tužky je dost důležité. Musí to být držení pohodlné, uvolněné, ne křečovité, aby dítě získalo správný návyk, který bude trvalý. Držení tužky by se dítě mělo učit pomocí napodobovacího reflexu. "Podívej se, jak ji držím já, jak ji drží starší sestra" a podobně. Důležitý je také sklon tužky. Pokud dítě sedí správně, tak by tužka měla směřovat někam za rameno.Tlak na tužku by měl být přiměřený. Předškolák by neměl křečovitě na tužku tlačit a "rýt do papíru". Můžeme to vyzkoušet tím, že při psaní chceme dítěti z ruky tužku nebo pastelku vytáhnout. Pokud to nejde, tak na tužku příliš tlačí. Předvedeme dítěti, jak píšeme my, uvolněně a lehce s minimálním tlakem na tužku a papír.

5

Početní základy a představy

Předškolní dítě by mělo pochopit daný námět a úkol, vnímat slovní pokyny, umět porovnávat množství předmětů. Pojmy méně - více, přidávání - ubírání, to je základ a příprava pro složitější termíny, které se ve škole budou používat - plus, minus a rovná se. Dítě by mělo rozlišovat základní geometrické tvary - čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník, ale i tvary prostorové - kvádr, krychle, jehlan a koule. Nemusí je umět dobře pojmenovat, jde o rozlišení jednoho od druhého.

6

Zápis do školy jako sváteční den

Dítě by nemělo mít ze zápisu do školy obavy. Mluvte o dni, kdy k zápisu půjde, jako o svátku. Například: "Už se těším, až půjdeme spolu k zápisu, prohlédneme si školu, kam budeš chodit. A jaká asi bude tvoje paní učitelka? Nezapomeň pozdravit, požádat a poděkovat, když je potřeba. A vůbec nevadí, když se něco pokazí, když zapomeneš slova básničky nebo písničky. To se může stát každému". Nezapomeňte ještě dítě povzbudit, co umí, co zná. Posílíte tak jeho sebevědomí.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak přežít šestinedělí | rady
Jak přežít šestinedělí | rady. Období šesti neděl po porodu je tak trochu opomíjeno a vytlačeno přípravou na porod. Pozornost věnovaná zrození a péči…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.