Přejít k hlavnímu obsahu

Jak hledat v insolvenčním rejstříku | rady

Jak hledat v insolvenčním rejstříku | rady

Jak hledat v insolvenčním rejstříku | rady. Insolvenční rejstřík je veřejný seznam spravovaný Ministerstvem spravedlnosti, který obsahuje údaje o dlužnících a o insolvenčních řízeních. Základní práci s insolvenčním rejstříkem by měl ovládat každý z nás, ačkoli nejvíce jeho služeb využijí asi podnikatelé. Každopádně s nárůstem zkrachovalých firem a "osobních bankrotů" fyzických osob nabývá insolvenční rejstřík na významu a schopnost vyhledávat v rejstříku obchodním a či živnostenském tak nemusí stačit. Nikdy nevíte, zda vám nezkříží cestu zadlužený člověk, který není schopen dostát svým závazkům, a který by snadno mohl dostat do dluhové pasti i vás.

1

Do insolvenčního rejstříku může nahlížet každý

Jak již bylo řečeno, insolvenční rejstřík je veřejný informační systém, do kterého může nahlížet každý. Můžete být dítě nebo dospělý, Čech nebo cizinec, účastník insolvenčního řízení anebo úplně cizí člověk, a přesto vám nebude odepřen přístup do jednotlivých spisů. (Pozn. veřejně se nezobrazují pouze údaje, o kterých tak stanoví právní předpisy - např. rodná čísla věřitelů atd.). Vyhledávání v insolvenčním rejstříku není zpoplatněno. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku se totiž jednak doručuje, za druhé má informativní charakter. Je proto žádoucí a nezbytné, aby se s jeho obsahem měl možnost seznámit skutečně každý, a to s nulovými / minimálními náklady.

2

Využijte přístupu přes internet

Do insolvenčního rejstříku můžete nahlížet online z pohodlí svého domova, což je obrovská výhoda. Nemusíte se nikde registrovat, nikam telefonovat, žádat souhlas ani objednávat spis předem. Stačí mít funkční připojení k internetu a rázem se dostanete ke všem podstatným údajům o dlužnících, věřitelích, insolvečních správcích a soudech. Insolvenční rejstřík je přístupný přes portál Justice.cz: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx Na výše uvedených stránkách můžete vstoupit i do obchodního rejstříku.

3

Využijte základní vyhledávání

Dlužníka můžete vyhledejte pomocí jednoho z následujících tři kritérií:

a) název subjektu (např. Stavební společnost Horákovi a.s.)

b) jméno osoby (např. Jan Krása)

c) identifikační číslo

Nevyhovuje-li vám základní vyhledávání, klikněte na ikonku "pokročilé hledání". Nyní můžete dlužníka vyhledat např. podle rodného čísla, obce, doby úpadku nebo můžete vyhledat konkrétní řízení podle spisové značky, pokud ji znáte. Nezapomeňte kliknout na ikonku "potvrzení výběru", která je dole pod textem. Bude-li váš dotaz příliš obecný a počet nalezených záznamů přesáhne povolené maximum, budete vyzváni, abyste zadání upřesnili. (Např. zadáte-li pouze název obce nebo příjmení Novák).

4

Zkontrolujte počet nalezených záznamů

Je-li počet nalezených záznamů nula, doporučuje se vyhledávání ještě jednou zopakovat, ideálně podle jiného kritéria (např. pokud jste vyhledávali podle jména společnosti, nabízí se zkusit společnost vyhledat podle identifikačního čísla). Výše uvedeným postupem se utvrdíte, že jste vyhledávali správně a že proti dlužníkovi skutečně nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Máte-li jeden nebo více nalezených záznamů, klikněte na ikonku "detail".

5

Prostudujte průběh řízení

Nyní se před vámi otvírá celá historie konkrétního insolvenčního řízení. Předně jsou vám zpřístupněny následující údaje:

- spisová značka

- krajský soud, u kterého je řízení vedeno

- základní údaje o dlužníkovi (jméno / název; IČ/ rodné číslo; bydliště / sídlo)

- jméno a sídlo insolvenčního správce, byl-li stanoven

- veškeré písemnosti z řízení

Dále je spis členěn do pěti oddílů:

- oddíl A - řízení do úpadku

- oddíl B - řízení po úpadku

- oddíl C - incidenční spory

- oddíl D - ostatní

- oddíl P přihlášky

Veškeré dokumenty z jednotlivých oddílů si můžete stáhnout a vytisknout. Budete-li přihlašovat pohledávku za dlužníkem, bude vás předně zajímat datum, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka, a dále lhůta, ve které můžete pohledávku přihlásit. Za tímto účelem si stáhněte dokument označený jako "Usnesení úpadku" z oddílu A.

Tipy

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat pouze dlužníky, proti kterým bylo zahájeno insolvenční řízení po 1.1. 2008 a nebyli z rejstříku vyškrtnuti dle § 425 insolvenčního zákona.

Podáváte-li přihlášku do insolvenčního řízení a chcete-li ji před odesláním / vyplněním porovnat s jinými přihláškami, podívejte se do oddílu P - přihlášky. Pamatujte ale, že ostatní přihlášky nemusí být prosté chyb. Přihlášky jsou zveřejněny tak, jak je soudu zaslali ostatní věřitelé.

Varování

Článek má obecný, informativní charakter. V konkrétním případě se obraťte na odborníka, který pečlivě vyhodnotí všechny okolnosti daného případu. Redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady. O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchod…
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady
Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady. Dluží-li vám někdo peníze po splatnosti pohledávky, není dobré jen nečinně sedět a čekat, až zaplatí. Dlužník…
Jak mít po ruce aktuální zákony | rady
Jak mít po ruce aktuální zákony | rady
Jak mít po ruce aktuální zákony | rady. Ačkoli se může zdát, že poslanci a senátoři vlastně nic nedělají a že se jenom hádají, naším parlamentem projd…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.