Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady

Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady

Jak napsat výzvu k úhradě dluhu | rady. Dluží-li vám někdo peníze po splatnosti pohledávky, není dobré jen nečinně sedět a čekat, až zaplatí. Dlužník by totiž nemusel zaplatit vůbec. A důvody jsou různé – nedostatek peněz, úmysl nebo třeba jen zapomnětlivost. Snad nikdo (vyjma pochybných společností, které se tím živí) rovnou druhou stranu nežaluje, aniž by nejdřív zjistil, proč dlužník nezaplatil, respektive aniž by se nepokusil celou situaci vyřešit smírnou cestou. A právě k tomu může sloužit výzva k úhradě dluhu.

1

Výzva k úhradě dluhu je váš vstřícný, ale zároveň důrazný krok k tomu, aby druhá strana plnila své závazky. Dlužník musí pochopit, že tady končí veškerá „legrace“ a že jste připraveni domáhat se splnění svého závazku soudní cestou, kdy už budou dlužníkovi účtovány i náklady nalézacího řízení, včetně (vašeho) právního zastoupení. Dluh v hodnotě např. několika tisíc korun se tak dlužníkovi může citelně prodražit.

2

KAM VÝZVU POSLAT

Výzvu k úhradě dluhu pošlete doporučeně na adresu bydliště nebo do sídla dlužníka. Je možné (navíc) výzvu poslat e-mailem, případně dlužníkovi zatelefonovat nebo poslat SMS zprávu. Nabízí se i fax. Čím více způsoby dlužníka vyzvete, tím větší je pravděpodobnost, že se mu vaše výzva dostane do rukou – to může být problém při změně bydliště nebo telefonního čísla. Zejména ve smlouvách uzavíraných mezi podnikateli bývá čas od času sjednáno, na jakou adresu se má posílat veškerá korespondence (zpravidla někde v zadní části smlouvy). Proto se podívejte, jestli právě vaše smlouva takové ustanovení neobsahuje. Jindy je přímo podmínkou dluh uplatnit v určité lhůtě u dlužníka – to bývá časté u smluvních pokut (tj. ve smlouvě je ustanovení, že smluvní pokutu musíte druhé straně písemně vyúčtovat do určitého počtu dní, jinak vaše právo na ni zaniká).

3

KDY NEPOSÍLAT VÝZVU DLUŽNÍKOVI Výzvu neposílejte, když je dlužník v insolvenci. V takovém případě musíte doručit soudu insolvenční přihlášku. (Jestli dlužník je, nebo není v insolvenci, zjistíte nahlédnutím do insolventního rejstříku – odkaz je dole pod článkem). Dále je zbytečné vyzývat dlužníka, je-li zřejmé, že nezaplatí (např. je to podvodník). V takovém případě je vhodnější podniknout jiné kroky – obrátit se na policii, na soud atd.

4

VZOR

Vaše výzva může vypadat například takto:

K rukám jednatele společnosti, pana Jana Nováka

Věc: Výzva k úhradě dluhu ve výši 999.000,- Kč

Vážený pane Nováku, dne 6.4.2011 jsem na straně zhotovitele uzavřel s vaší společností ABC s.r.o. na straně objednatele Smlouvu o dílo č. 123456/11, jejíž předmětem byla výstavba rekreační chaty v obci Nová Lhota (dále jen „Smlouva“). Cena díla byla stanovena smluvně na částku 999.000,- Kč. Práce jsem provedl řádně a včas, o čemž jsem se zaměstnancem vaší společnosti, panem Igorem Králem, dne 1.5.2012 sepsal Protokol o předání a převzetí díla. Provedené práce jsem vám fakturoval dne 3.5.2012 fakturou č. 456131, splatnou ke dni 15.5.2012. Do dnešního dne mi Vaše společnost cenu díla nezaplatila. Vyzývám Vás k zaplacení dlužné částky ve výši 999.000,- Kč na účet 9999999/9900 vedený na mé jméno u České banky, a to ve lhůtě do 15.6.2012. Neučiníte-li tak, jsem připraven se domáhat svých nároků soudně, kdy Vám budou účtovány náklady nalézacího řízení i odměna právního zástupce.

S pozdravem

V Ostravě, dne 1.6.2012

Vojtěch Hora

IČ: … místo podnikání … tel.: ... e-mail: …

Tipy

Ve výzvě k úhradě dluhu nelžete, nevyhrožujte, nebuďte vulgární ani neuvádějte skutečnosti, které nemáte ověřené. Nezaplatí-li druhá strana dlužnou částku ani na vaši výzvu, je pravděpodobné, že právě výzva k úhradě dluhu bude sloužit jako příloha k případné žalobě.

Ve výzvě k úhradě dluhu vždy uvádějte účet, na který vám mají být peníze zaslány, a kontakt na vás.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady
Jak vymáhat dluh | rady. Přibývá lidí, kterým dluhy přerostly přes hlavu. V případě právnických osob navíc platí, že stovky z nich jsou zakládány pouz…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady
Jak napsat směnku | rady. O směnce se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Toto rčení nabývá na významu s nárůstem využívání směnek nejen mezi obchod…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.