Přejít k hlavnímu obsahu

Jak má vypadat smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem | rady

11. Prosinec 2020
Jak má vypadat smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem | rady

Jak má vypadat smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem | rady. Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje půjčit peníze. Půjčku peněžní hotovosti lze vyřešit mnoha způsoby, směnkou, spotřebitelským či hotovostním bankovním úvěrem, také lze využít půjčky od společnosti či fyzické osoby za předem sjednaný úrok. My vám poradíme, jak smluvně nejlépe tento typ půjčky ošetřit, a jaké náležitosti by měla Smlouva o půjčce peněz se sjednaným úrokem obsahovat.

1

Smluvní strany

Na straně jedné stojí společnost, která půjčku poskytuje, dále jen „věřitel“, na straně druhé stojí společnost, která si peníze půjčuje, dále jen „dlužník“. Uveďte vždy celistvé a aktuální informace o obou smluvních stranách. Jedná se především o oficiální název firmy, pod kterým je vedena v obchodním rejstříku, sídlo firmy, IČ, DIČ, kontaktní informace osoby oprávněné jednat v zastoupení firmy, spisovou značku a název soudu, u kterého je společnost vedena. V případě, že smlouvu uzavírají fyzické osoby je potřeba uvést jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně číslo občanského průkazu. Doplňující kontaktní informace nikdy nejsou na škodu. Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku.

2

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek věřitele o poskytnutí půjčky v určité výši. Např.: Předmětem této smlouvy je závazek věřitele poskytnout dlužníkovi peněžní půjčku ve výši ………….. Kč (slovy ………………………. Korun českých) (dále jen „předmět plnění“) a dlužník tímto uvedený předmět plnění přijímá za podmínek dále stanovených.

3

Práva a povinnosti smluvních stran

Věřitel poskytne dlužníkovi peněžní půjčku, která je předmětem plnění Smlouvy. Jakým způsobem dojde k předání peněžní částky, záleží jen na domluvě smluvních stran. Doporučujeme předání peněžní částky formou bankovního převodu. Pokud se rozhodnete pro předání peněz v hotovosti, nezapomeňte si nechat od dlužníka potvrdit příjmový doklad. V pozdější chvíli je vhodné, abyste měli k dispozici platné potvrzení, že dlužník peněžní částku opravdu přijal. Také neopomeňte uvést způsob, jakým bude půjčka vrácena zpět, zda-li jednorázově či formou splátek. Pokud zvolíte navrácení dluhu formou splátek, je vhodné Smlouvu doplnit předem schváleným splátkovým kalendářem. Součástí tohoto ustanovení je také výše úroku: Předmět plnění bude vrácen věřiteli bankovním převodem společně se …………% ročním rokem, běžným v místě a době sjednání půjčky.

4

Další ujednání a rozhodčí doložka

V tomto odstavci upřesněte veškeré další postupy v případě sporů či porušení podmínek daných Smlouvou. Spory jsou v těchto situacích řešeny v rozhodčím řízení, jedním rozhodcem. Spor bývá většinou rozhodnut na základě písemností a podkladů předaných smluvními stranami. Ústní jednání svolává rozhodce pouze v případech, je-li to nezbytně nutné. Náklady spojené s rozhodčím řízením hradí strana, která spor prohraje. Jedná se obdobný model jako u soudních sporů. Rozhodčí řízení probíhá v Praze, kde je sestavena rada rozhodčích, která se případy tohoto druhu zabývá. Je vhodné pamatovat také na možnost nárokování závazků a pohledávek vyplývajících ze Smlouvy. Pro usnadnění a zjednodušení celého procesu je lepší, když se obě strany této možnosti vzdají.

5

Závěrečná ustanovení

Smlouvu uzavírají obě smluvní strany za svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Jakékoli dodatky či změny Smlouvy jsou platné pouze v písemné podobě a se souhlasem a podpisem obou smluvních stran. Většinou nabývá Smlouva platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tipy

Tyto rady mají pouze informativní charakter.

Uvažujete o půjčce? Zjistěte více o výhodných úvěrech. Cetelem půjčka, UniCredit bank půjčka a přehled dalších úvěrů na www.ušetřeno.cz.

Autor: chiquita
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak si vyřídit půjčku | rady
Jak si vyřídit půjčku | rady
Jak si vyřídit půjčku | rady. Dostali jste se do tíživé životní situace a potřebujete půjčit peníze? Nebo jste se rozhodli investovat do domu nebo aut…
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady
Jak žádat odklad exekuce | rady. Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuc…
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady
Jak uznat dluh - vzor | rady. 21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Č…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.