Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na podílové spoluvlastnictví

11. Srpen 2010

Je běžné, že nějaká věc (jako nejlepší příklad je možné uvést nemovitost) může být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků. Tento případ, kdy k jedné, nerozdělené věci má vlastnické právo více osob, přináší určitá úskalí a sporné otázky, na které určitě není na škodu znát odpověď. Pojďme se tedy na podílové spoluvlastnictví v tomto textu podívat.

1

Nejdříve si řekněme, co to podílové spoluvlastnictví vlastně je. Jedná se o spoluvlastnictví s ideálním podílem, to znamená, že jako spoluvlastníkovi vám nepatří žádná konkrétní část věci, váš podíl je ideální, ne reálný. Podíl tedy vyjadřuje míru do jaké se spoluvlastník může podílet na právech a povinnostech plynoucích z vlastnictví věci.
(Náš právní řád znal i spoluvlastnictví bezpodílové, dnes bychom je však již v hledali marně – můžeme ale říct, že bylo nahrazeno společným jměním manželů)

2

Velikost podílu je také důležitá při rozhodování o hospodaření s věcí, jelikož o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. (4 spoluvlastníci domu rozhodují o natření domu na modro, každý má ideální podíl ¼ - 3 jsou pro, 1 nesouhlasí – byl přehlasován a dům tedy změní barvu) Při rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Občanský zákoník dále v §139 odst. 3 upřesňuje, že jde-li o důležitou změnu společné věci, mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. (V našem případě přehlasovaného spoluvlastníka domu by s žalobou pravděpodobně neuspěl, jelikož o změně barvy se nedá hovořit jako o důležité změně věci.)

3

Při převodu spoluvlastnického podílu mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (definováno v § 116, §117 ObčZ.) Toto je velice důležité si uvědomit, jelikož zejména z těchto důvodů vzniká hodně sporů. Pokud tedy chce spoluvlastník prodat svůj vlastnický podíl někomu jinému než osobě blízké, musí ho nejdříve nabídnout ostatním spoluvlastníkům! (§140 ObčZ)

4

Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání. Nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví na návrh některého spoluvlastníka soud. Soud se nejdříve pokusí reálně danou věc rozdělit, nebude-li to možné přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Jestliže ani toto nebude možné, nařídí soud prodej věci a výtěžek rozdělí podle podílů.

Přečtěte si o podílovém spoluvlastnictví přímo v Občanském zákoníku, jedná se o paragrafy 137 až 142 - je to jednoduché, nezabere to ani pár minut a vy se díky tomu dozvíte mnohem více informací než z tohoto textu.

Tento text slouží pouze k informativním účelům

Autor: Aleš
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Jak žádat odklad exekuce
Exekuce je strašákem nejednoho dlužníka. Nikdo nechce přijít o dům, auto nebo peníze na účtu či o jiná aktiva. Exekuci můžete oddálit jejím odkladem (…
Obrázek není k dispozici
Jak uznat dluh - vzor
21. století je mimo jiné specifické tím, že si lidé půjčují peníze. Na dům či byt, na auto, na dovolenou, na televizi. Čím obvyklejšími se půjčky stal…
Obrázek není k dispozici
Jak převést přívěsný vozík za auto
Jedna věc je koupit ojeté auto, druhá věc je obejít úřady, aby všechno sedělo i "papírově". Obdobně to platí i při koupi přívěsného vozíku. Připojení…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.