Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zrušit podílové spoluvlastnictví | rady

08. Říjen 2020

Jak zrušit podílové spoluvlastnictví | rady. Máte dejme tomu dům ve společném vlastnictví. Zatímco vy chcete opravit střechu a přistavět k domu garáž, druhý spoluvlastník trvá na tom, že místo garáže bude stát altán a bazén a že oprava střechy ještě nějaký ten rok počká. Třetí spoluvlastník se odmítá jakkoli finančně podílet na opravách či zvelebování domu, i když je dům v havarijním stavu. Co dělat, když se neumíte dohodnout? Jako možnost se nabízí zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

1

Co je to podílové spoluvlastnictví

Zjednodušeně řečeno se jedná o případ, kdy jednu a tutéž věc vlastní více osob (spoluvlastníků). Na právech a povinnostech k věci se přitom spoluvlastníci podílejí podle velikosti svých podílů. Podíly můžou, ale také nemusí být stejné. Nezaměňujte podílové spoluvlastnictví se společným jměním manželů (SJM). Společné jmění manželů, jak již název vypovídá, vzniká pouze mezi manžely a podléhá specifickému režimu. Ale aby to nebylo tak jednoduché - i manželé mohou nabývat věci do podílového spoluvlastnictví.

2

Peníze, hádky, nesnášenlivost

To jsou asi hlavní důvody, proč zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví. Podílové spoluvlastnictví je totiž v zásadě zrušitelné. Nikdo nemůže být nucen, aby setrvával v podílovém spoluvlastnictví. Spoluvlastnictví může vzniknou různě - koupíte si s bratrem napůl pozemek, vy a sestřenice společně zdědíte rodinný dům (a po čase zjistíte, že bydlet s ní v jedné domácnosti skutečně nechcete), vám a vašemu příteli někdo daruje psa. Možností je celá řada.

3

Prodej podílu

Když prodáte svůj podíl třetí osobě, podílové spoluvlastnictví se samozřejmě neruší. Věc zůstává v podílovém spoluvlastnictví, ale vás už se to netýká. Na co ale nesmíte zapomenout, než svůj podíl skutečně prodáte? Že ostatní spoluvlastníci mají ze zákona předkupní právo (pokud se nejedná o převod osobě blízké)! Takže než svůj podíl prodáte např. kupci přes inzerát, nabídněte věc ke koupi ostatním spoluvlastníkům.

4

Zrušení spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví se podle občanského zákoníku ruší následujícími způsoby:

a) dohodou spoluvlastníků

b) rozhodnutím soudu (a to rozdělením věci, přikázáním věci jednomu nebo více spoluvlastníkům, prodejem věci třetí osobě)

5

Dohoda

Dohoda bývá nejlevnější, nejrychlejší a nejracionálnější způsob, jak zrušit podílové spoluvlastnictví. Dohoda musí být písemná tehdy, pokud je předmětem dohody zrušení podílového spoluvlastnictví k nemovitosti. Dohoda je zároveň způsob, který občanský zákoník upřednostňuje. Nicméně dohoda nemusí být prakticky možná. Třeba proto, že vy i druhý spoluvlastník trváte na tom, aby věc připadla právě do vašeho výlučného vlastnictví.

6

Soud

Pokud se jako spoluvlastníci neumíte dohodnout, může se kterýkoli z vás obrátit na soud s návrhem, aby soud zrušil podílové spoluvlastnictví. Soud nemůže rozhodnout podle své libovůle, ale je vázám zákonem. Občanský zákoník přitom upřednostňuje ROZDĚLENÍ věci. Teprve tehdy, není- li věc reálně rozdělitelná (například z jednoho pozemku mnohdy můžete udělat dva, ale psa nerozdvojíte), soud PŘIKÁŽE VĚC JEDNOMU ČI VÍCE SPOLUVLASTNÍKŮM. K takovému přikázání dojde vždy za náhradu! Soud například přikáže chalupu vám, ale vaší sestře musíte zaplatit půl miliónu korun. Co když tolik peněz nemáte ani vy, ani vaše sestra, jakožto druhý spoluvlastník? Pak soud NAŘÍDÍ PRODEJ VĚCI a výtěžek se rozdělí podle velikosti podílů.

Vždycky se snažte dohodnout.

Při zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti může soud zřídit věcné břemeno k nově vzniklé nemovitosti v prospěch jejího vlastníka.

Pamatujte si, že soud není vázán vaším návrhem! Pokud tedy například žádáte, aby nemovitost připadla vám s tím, že druhému spoluvlastníkovi zaplatíte tolik a tolik peněz, soud může rozhodnout třeba tak, že věc připadne do vlastnictví druhého spoluvlastníka a ten se finančně vypořádá s vámi.

Článek má informativní charakter.

Autor: Zuzana B.
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak na podílové spoluvlastnictví | rady
Jak na podílové spoluvlastnictví | rady. Je běžné, že nějaká věc (jako nejlepší příklad je možné uvést nemovitost) může být v podílovém spoluvlastnict…
Jak napsat platební rozkaz | vzor
Jak napsat platební rozkaz | vzor. Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozk…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.