Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na vklad společníka

26. Říjen 2011

Aby mohla obchodní společnost vzniknout, fungovat a prosperovat, musíte do ní nejdříve investovat. Může se jednat o několik tisíc, ale taky o několik miliónů korun. Výše, splácení i správa vkladů jsou poměrně podrobně popsány v obchodním zákoníku. Ať už zakládáte novou obchodní společnost, nebo se "jen" stáváte společníkem již existující společnosti, problematika vkladů vás určitě bude zajímat.

Co je potřeba

- peníze nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty
- alespoň částečná znalost právních předpisů (především obchodního zákoníku)

1
Co je to vklad společníka Vklad společníka může být peněžitý, nebo nepeněžitý. V prvním případě si pod pojmem vklad představte například částku 20.000 Kč, nepeněžitým vkladem pak může být například auto, pozemek či výrobní hala. Slovy zákona je vkladem společníka souhrn peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti, aby nabyla či zvýšila účast v této společnosti. Peněžitý vklad zpravidla nečiní problémy. S nepeněžitým vkladem už bývá spojeno více komplikací. NEPENĚŽITÝM VKLADEM může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který společnost může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Jsou ZAKÁZÁNY vklady, které by spočívaly v závazku provést práce nebo v poskytnutí služeb. Není tedy možné, aby váš vklad spočíval v tom, že do roka od vzniku společnosti provedete bezplatně služby v hodnotě 50.000 Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu (do akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným) se stanoví podle posudku zpracovaného ZNALCEM. Znalec musí být nezávislý na společnosti. Soud není vázán návrhem osoby znalce, přičemž o návrhu na jeho určení musí rozhodnout do 15 dnů od doručení návrhu.
2
Základní kapitál Společník se účastní na základním kapitálu vkladem. Základní kapitál se vytváří povinně: - v komanditní společnosti - ve společnosti s ručením omezeným - v akciové společnosti Výše základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku v případě akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.
3
Společenská smlouva, stanovy Povinnost vložit a splatit vklad vyplývá ze SPOLEČENSKÉ SMLOUVY. Společenská smlouva také stanoví výši vkladu, jeho formu (peněžitý / nepeněžitý), lhůtu pro splacení vkladu, správce vkladu, sankci za nesplacení vkladu včas a další podrobnosti. Zjednodušeně řečeno, obchodní zákoník vytváří jen určité mantinely (například tím, že stanoví nejmenší možnou výši základního kapitálu), ale podrobnosti jsou upraveny v konkrétní společenské smlouvě. Proto takovou smlouvu vždy čtěte několikrát a dobře zvažte, zda-li jste schopni splatit vklad v dané výši a v dané době.
4
Veřejná obchodní společnost U veřejné obchodní společnosti není zákonem stanovená povinnost vytvářet základní kapitál, stejně jako zákon nestanoví povinnost společníků vložit vklad. Společenská smlouva tak může zavazovat ke vkladu pouze některé společníky, ale samozřejmě i každého z nich.
5
Komanditní společnost Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti nejméně 5.000 Kč. Vklad je povinen splatit ve lhůtě, kterou stanoví společenská smlouva, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti.
6
Společnost s ručením omezeným Výše základního kapitálu musí činit minimálně 200.000 Kč, přičemž výše vkladu jednotlivých společníků musí být nejméně 20.000 Kč. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí být ale dělitelná na celé tisíce. Před tím, než je podán návrh na zápis do obchodního rejstříku, musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %. Nepeněžitý vklad musí být splacen (celý) před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů však musí činit minimálně 100.000 Kč. Zatímco u komanditní společnosti je tedy právní úprava relativně jednoduchá, u společnosti s ručením omezeným už zákon stanoví více podmínek a omezení. Než proto podáte návrh na zápis do obchodního rejstříku, určitě si vše dobře propočítejte.
7
Akciová společnost Podíl akcionáře je inkorporován do cenného papíru (akcie). Základní kapitál společnosti je nejméně 2.000 000 Kč, případně 20.000 000 Kč ( a to u akciové společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií). Podrobnosti vždy stanoví zakladatelská smlouva a stanovy společnosti.

Článek má pouze informativní charakter.

Autor: Zuzana B. | Zobrazit autorská práva

Foto: Michal Ufniak; zdroj: sxc.hu

Hodnocení
Zatím žádné komentáře. Buďte první!

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM, rozvodem zanikne. Protože do SJM spadají jak aktiva (majetek nabytý za trvání manželství, až na z…
Obrázek není k dispozici
Na základě smlouvy o převzetí dluhu nastupuje na místo dlužníka třetí osoba (přejímatel nebo-li nový dlužník), zatímco původní dlužník přestává být vě…
Obrázek není k dispozici
Platební rozkaz je spolu s rozsudkem a usnesením formou soudního rozhodnutí. Přitom můžeme rozlišovat platební rozkaz, směnečný a šekový platební roz…