Přejít k hlavnímu obsahu

Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.) | rady

Jak založit společnost s ručením omezeným (s.r.o.) | rady. Společnost s ručením omezeným je řazena mezi kapitálové obchodní společnosti. Její základní kapitál tvoří vklady společníků. Založena může být jednou osobou, maximálně však může mít 50 společníků. Založení a vznik společnosti je administrativně celkem náročný proces, který zabere poměrně dost času. V následujících krocích se tedy podíváme na to, jak ve stručnosti postupovat, a co je třeba v jednotlivých fázích udělat.

Co je potřeba

Společenská smlouva či zakládací listina
Oprávnění k podnikatelské činnosti
Výpis z katastru nemovitostí k sídlu společnosti (ne starší než 3 měsíce)
Dokument o splacení vkladové povinnosti

Výpis z Rejstříku trestů pro jednatele (opět ne starší než 3 měsíce)
Čestná prohlášení jednatelů (splnění podmínek pro živnost, způsobilost k právním úkonům, splnění podmínek určených OZ)
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla právnické osoby

1

Uzavření společenské smlouvy

Společnost s ručením omezeným vzniká sepsáním společenské smlouvy, případně sepsáním zakladatelské listiny, zakládá-li společnost pouze jedna osoba. Smlouva i listina musí mít formu notářského zápisu, to přijde na necelé 3 000 Kč. Ve společenské smlouvě musí být uvedeny následující údaje: obchodní jméno, sídlo, určení společníků a jejich adresy, výše základního jmění a výše vkladu jednotlivých společníků, jména a adres prvních jednatelů. Pokud se zřizuje i dozorčí rada, je třeba uvést ještě jména a adresy členů dozorčí rady.

2

Složení vkladů

Po sepsání smlouvy je třeba složit vklady. Nejčastější formou je složení vkladů na nově zřízený účet, ke kterému je určen správce vkladů. Základní kapitál je dnes 200 000 Kč a minimální vklad na jednoho společníka je 20 000 Kč. V současné době se však hovoří o snižování této hranice. Banka Vám na požádání vydá doklad o složení vkladů, který je potřeba k zápisu do Obchodního rejstříku.

3

Živnostenské listy: Stejně jako fyzická osoba musí mít i právnická osoba živnostenské listy. Získat je lze na živnostenském úřadě.

4

Zápis do Obchodního rejstříku: Společnost vzniká až zápisem do Obchodního rejstříku, získává tak právní subjektivitu. Návrh se podává u rejstříkového soudu a musí ji podepsat všichni jednatelé. Před podáním návrhu musí být celková výše splacených vkladů minimálně 100 000 Kč. K vyřízení žádosti by mělo dojít do 5 dnů ode dne zaplacení soudního poplatku.

5

Další povinnosti: Zapsáním do Obchodního rejstříku však nekončíme, čeká nás ještě celá řada dalších povinností, které musíme splnit. Do 8 dnů je potřeba zaregistrovat se na Správě sociálního zabezpečení kvůli pojistnému (důchodové, nemocenské, zdravotní). Tato povinnost vzniká i vůči zdravotní pojišťovně. Dále pak povinná registrace u Finančního úřadu (do 30 dnů)

Podrobnou úpravu s.r.o. nalezneme v Obchodním zákoníku.
Je možné koupit s.r.o. tzv. na klíč, je to rychlejší, ale také mnohem nákladnější. Ceny se pohybují okolo 40 000 Kč.

Autor: Holby
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak na vklad společníka | rady
Jak na vklad společníka | rady. Aby mohla obchodní společnost vzniknout, fungovat a prosperovat, musíte do ní nejdříve investovat. Může se jednat o ně…
Jak se vyhnout prokrastinaci
Jak se vyhnout prokrastinaci | rady a tipy. To je v pohodě, udělám to zítra. Pokud si toto říkáme o většině věcí, které bychom měli v daný den udělat,…
Jak kempovat v zimě | rady
Jak kempovat v zimě | rady. Na letní nebo jarní kempování si lze zvyknout snadno. Teploty se drží na velmi příjemných hodnotách a požadavky na naši vý…
Jak položit obklady a dlažbu | rady
Jak položit obklady a dlažbu | rady. Položit obklady a dlažbu není příliš velký problém a může to zvládnout i průměrně zručný kutil, když bude dodržov…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.