Přejít k hlavnímu obsahu

Jak napsat dobrou zprávu do novin nebo na internet | návod

30. Říjen 2019

Jak napsat dobrou zprávu do novin nebo na internet | návod. Potřebujete sdělit aktuální informace o nějaké události či jevu, ale nevíte si rady? Při výstavbě textu byste měli splnit několik předpokladů. Být aktuální, nestranní, text vhodně objektivizovat a podat věcné, úplné a nezkreslené informace.

1

Začněte výběrem toho, co do zprávy patří a co ne

Zpráva je v žurnalistickém oboru základním žánrem, proto jakékoli odchylky od pravidel snižují její důvěryhodnost. Zpráva přináší čtenářům média nová fakta, věcné, přesné a úplné informace. Velký důraz se klade na aktuálnost. Text musí být nestranný, autor musí přinést pravdivé a nejméně dvěma nezávislými zdroji ověřené informace. Původce se musí vyvarovat citově zabarveným slovům a nezkreslovat.

2

Obrácená pyramida

Základní pravidlo: pište tak, abyste mohli odzadu zkracovat a zachovali význam zprávy. Do popředí vkládáme nejdůležitější informace, kterými zodpovíme otázky kdo, co, kdy a kde. Zprávu poté rozšiřujeme o další informace a zodpovídáme otázky jak a proč. V backroundu jsou nejméně podstatná data. Pro toto schéma se užívá pojem obrácená pyramida. Proč myslet na zkracování? Každá nová informace má v novinách jinou důležitost. Editoři v redakci novin každému článku určí prostor, kde bude umístěný. Jestliže během dne se stane událost, o které by noviny měly informovat, musí editor chystanou stránku novin přepracovat a některé zprávy zkrátit, aby se nový článek do novin vůbec vešel. Velkou roli při výrobním procesu hraje čas, system obrácené pyramidy jej šetří a vypovídací hodnota textů zůstává zachována.

3

Informace objektivizujte

Zachování objektivity je jedno z nejdůležitějších kritérií při výstavbě dobrého zpravodajského článku. Objektivitu tvoří dvě hlediska - faktičnost a nestrannost. Objektivizace textu je proces, při němž se původce textu snaží dosáhnout co nejvyšší míry objektivity. Užívá k tomu několik metod - například citace zúčastněných stran, vyjádření odborníků k problematice, odkazování na důvěryhodné zdroje, informace se snaží vyvážit, všem stranám věnovat stejný prostor a zachovat neutralitu. Fakta musí být oddělená od názorů - užíváme k tomu uvozovky, redaktor ve zprávě nesmí v textu vyjadřovat svůj názor. Redaktor je prostředník, který má za úkol informace pro čtenáře vyhledat, zpracovat a distribuovat. Dobrý novinář slouží lidu, nikoliv komerčním či jiným účelům.

4

Základní části zprávy

Titulek - nadpis článku, měl by upoutat, charakterizovat obsah textu

Nadtitulek a podtitulek - obvykle u rozšířených zpráv, jsou to jakési menší titulky upřesňující události či jevy, umisťujeme je nad nebo pod titulek

Domicil - na začátku textu, místo události či kde zpráva vznikla

Perex - úvodní část článku, ve zprávě zodpovídá na otázky kdo, co, kdy a kde

Tělo zprávy - rozšiřující informace

Mezititulek - řadíme do textu, zejména grafický prvek, jehož smyslem je i "odpočinek" čtenáře při čtení Backround - informace v pozadí, v závěru zprávy

Autor - jméno autora, popř. se uvádí ČTK, Reuters apod. - obvykle zprávy v plném či upraveném znění převzaté.

5

Ukázka textu

Na textu České tiskové kaceláře si ukážeme jednotlivé prvky zprávy. Při Nova Author Cupu budou v pohotovosti desítky záchranářů (pozn. titulek) Josefův Důl (Jablonecko) (pozn. domicil) - Desítky záchranářů a policistů (pozn. kdo) budou v sobotu 10. října (pozn. kdy) v Jizerských horách (pozn. kde) v pohotovosti (pozn. co) kvůli masovému cyklistickému závodu Nova Author Cup (pozn. co + proč). Loni se při něm zranilo 39 cyklistů, 11 z nich těžce. (pozn. proč) Horská služba vyšle k trati 20 záchranářů a šest vozidel (pozn. rozšiřující informace), řekl to její náčelník v Jizerských horách René Mašín. (pozn. odkaz na zdroj) Text by mohl vyjít v novinách či na internetu bez problému i v této podobě nebo tvořit perex zpravodajského článku (což tak bylo) – tohle je smysl obrácené pyramidy.

Autor: JakTak
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.