Přejít k hlavnímu obsahu

Jak podporovat rozvíjení osobnosti dítěte | rady

17. Říjen 2019

Jak podporovat rozvíjení osobnosti dítěte | rady. Každé dítě je osobnost. K utváření jeho charakterových vlastností a formování osobnosti přispívá prostředí, ve kterém žije a které ho obklopuje. Takovým přirozeným prostředím je rodina. Ta má na dítě největší vliv a nezastupitelnou roli ve výchově a jeho socializaci.

1

Rodinné prostředí

Rodina je přirozené prostředí, které má na výchovu dítěte největší vliv. Její výchovná úloha je nezastupitelná. Je to vlastně sociální prostředí plné důvěrných vztahů lidí sobě nejbližších. Zabezpečte dítěti zázemí pro stimulaci příznivého rozvoje dětí, prostředí lásky a bezpečí.

2

Buďte příkladem

Dítě je velmi vnímavé a učenlivé. Záleží mimo jiné ( i na prostředí ) zejména na rodičích, jak umí jeho vlastnosti rozvinout, jak rozvíjet plně celou osobnost dítěte. Jak se k sobě doma chováte, jednáte, jak mluvíte, jaké jsou vztahy v rodině. To vše dítě ovlivňuje a bezděčně tyto vlastnosti přebírá. Nezbývá než doporučení-žijte harmonicky.

3

Schopnost empatie

Vcítit se do nálady, potřeb a celkově do dětského světa není každý schopen. Je však možné svou vůlí a sebeovládáním tuto schopnost v sobě najít a snažit se dítě pochopit. Neznamená to však tolerovat prohřešky a jiné negativní projevy chování, ale nepřehlížet jeho psychický stav. Umět pochválit, vyzdvihnout něco, co stojí za pozornost. Pochvala je vždy účinnější, než trest. Ale každá situace je specifická a různě složitá a potřebuje tedy jiný přístup vzhledem k individualitě dítěte.

4

Jak je to s geny

Geny jsou samozřejmě důležitým základem osobnosti dítěte. Nakolik jsou pro nás důležité, a jaký vliv má výchova při formování osobnosti? Je zcela zřejmé, že prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, je nadmíru důležité. Vaše dítě se narodí s určitými genovými předpoklady. A právě výchova buď tyto předpoklady vyvine anebo potlačí.

5

Každé dítě je individuální osobnost a je nutné k němu přistupovat s láskou a pochopením. Tak, aby jsme mu vytvořili vhodné prostředí pro jeho fyzický a psychický vývoj. Rozvíjet osobnost dítěte, to je v podstatě rozvíjet zdravé sebevědomí, samostatnost, ohleduplnost a tvořivost dětí.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.