Přejít k hlavnímu obsahu

Jak připravit budoucího školáka

Jak připravit budoucího školáka

Jak připravit budoucího školáka | co by měl umět a znát před nástupem do školy. Leccos jsme dostali do vínku od přírody a to se dá těžce měnit, ale hodně lze výchovou a prostředím ovlivnit. A to je potřeba respektovat při vzdělávání a rozumovém rozvoji dítěte. Každé dítě je jedinečná osobnost, která dospěla v předškolním období do určité fáze zralosti. Úroveň zralosti a školní připravenosti je u každého dítěte odlišná. Je to na vás, rodičích, zda si chcete ověřit, jestli vaše dítě umí vše, co by se mu mohlo ve škole hodit. Případně se zaměřit a doučit to, co by mělo před nástupem do školy znát. Je pravdou, že hodně znalostí získá dítě v mateřské škole, jejíž koncepce je na připravenost do školy zaměřena. Pro posouzení školní zralosti jsou dominantní níže uvedené oblasti.

1

Rozumový rozvoj – znalosti, vědomosti, intelekt Předškolní dítě by mělo mluvit v rozvinutých a gramaticky správných větách. Mělo by mít relativně dobrou slovní zásobu (bývá to několik tisíc slov), která se neustále doplňuje a rozvíjí. Dítě by mělo být schopné se souvsile vyjadřovat a vypravovat krátký děj. Daří se to při vyprávění pohádky, kterou dítě zná, anebo využijte situace, kdy se s vámi dítě vrací ze školky. Nechte si cestou vyprávět, co ve školce společně všichni dělali, co poznávali, s čím pracovali, anebo nějaké režimové momenty, které dítě zaujaly. Otázkami můžete dítěti pomáhat, ale v určitých fázích by dítě mělo rozvinout vyprávění samo, neomezit se jen na dvě-tři slova. Klaďte dětem otázky a požadujte formulování odpovědí. Zkuste dát dítěti malý úkol, popsat obrázek, nebo vyslovit po vás jednoduchý jazykolam – "Strč prst skrz krk", "Jelen letěl jetelem".

2

Grafomotorika Dítě by mělo mít osvojenou přípravu na psaní a k tomu poslouží dobře grafomotorika. Pomáhá k uvolnění zápěstí, správnému držení tužky i k tvořivě- spontánnímu kreslení. Grafomotorická cvičení se dobře realizují pomocí pracovních listů, zakoupíte je v každé speciální prodejně učebnic a sešitů do školy. Důležité je při procvičování dbát u dítěte na správné držení tužky, a to mezi dvěma prsty, třetí prst je prodloužený. Vaše dítě by mělo mít "lehkou ruku", netlačit na tužku, s uvolněným zápěstím. Mělo by ovládat čáru a směr za součinnosti zraku a ruky.

3

Pracovní návyky a cílená koncentrace Dítě by se mělo umět soustředit, udržet pozornost alespoň 15 minut v klidu, bez rozptylování a tendencích měnit činnost po krátké chvilce. Naučit se koncentrovat znamená zaměřit pozornost na určitý děj, daný úkol a odsunout jiné myšlenky, které by jej rozptylovaly. Časový úsek, během kterého se vaše dítě umí koncentrovat, se pak postupně prodlužuje. Dítě by mělo mít zároveň upevněné návyky, že započatá práce se musí dokončit, právě tak rozpracovaný úkol. Z pracovních návyků můžeme požadovat – vymodelovat figurku nebo nějakou věc, obkreslit vzor, vystřihovat z papíru nebo ubrousku.

4

Zrakové a sluchové rozlišování, využívání smyslů Pro využití smyslů potřebuje dítě dostatek podnětů. Vaše dítě si samo vybere, co chce prohlížet, ohmatat, co jej zajímá, samo prozkoumá čemu chce naslouchat. Tomu všemu se pak umí náležitě oddat. Určitě mu to bude později prospěšné při výkladu učitelky ve škole. Učte dítě rozlišit tvary – hranatý, kulatý, špičatý, čtverec, obdélník, trojúhelník, kužel. Rozlišovat chutě – slaný, sladký, kyselý, trpký, hořký.

5

Znát své jméno a adresu Předškolní dítě by mělo znát své plné jméno a svou adresu. Zahrajte si s dítětem na školu a vyrobte společně s ním jeho vlastní vizitky, kde bude jméno i adresa. Dítě by mělo umět napsat své jméno i příjmení tiskacím písmem, což posílí jeho sebevědomí.

6

Představy početní a před-početní Dítě by mělo chápat pojmy první, poslední, uprostřed, větší, menší, lehčí, těžší. Vaše dítě to bude mít ve škole mnohem snažší, pokud bude znát číslovky a číselnou řadu. V tomto věku by mělo s jistotou umět počítat od jedné do deseti, tuto číselnou řadu by mělo znát.

7

Co ještě dalšího by mělo dítě umět a znát? Orientace a vztahy v prostoru: nahoře-dole, před-za, vpředu-vzadu-uprostřed, nad-pod, vpravo-vlevo. Rozeznávání a přiřazování barev – znát barvy základní (žlutá, červená, modrá, zelená) i vedlejší (růžová, oranžová, fialová, hnědá). Být přiměřeně zdatný, běhat, skákat, chodit pozpátku (pěstování smyslu pro rovnováhu a matematické schopnosti – hra typu: "Jeden dopředu a dva nazpátek"), balancovat – smysl pro rovnováhu, stát na jedné noze, umět skákat přes švihadlo, jezdit na koloběžce a na kole, plazit se (v tunelu, rourou), házet a chytat míč, používat hrubou a jemnou motoriku. Ovládat sebeobslužnou činnost, mít upevněny hygienické návyky. Sociální a emocionální vývoj – schopnost navazovat vztahy s vrstevníky, najít si kamaráda, komunikovat s okolím, umět se odpoutat od rodiny (návštěva nebo přespání u kamaráda), schopnost zvládat zátěžové situace psychického i fyzického charakteru.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak motivovat dítě k pracovním návykům
Jak motivovat dítě k pracovním návykům
Dítě a pracovní návyky – to je cílený komplex činností a jeden z dílčích aspektů k získávání trvalých dovedností již v předškolním věku dítěte. Ty se…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.