Přejít k hlavnímu obsahu

Jak zacházet s volným časem předškolního dítěte

05. Červenec 2015

Malé dítě a volný čas -předškolní dítě čas neřeší a je na dospělých, jak jeho mimočasové aktivity naplánují nebo podpoří. Malé dítě se chová vždy spontánně, bez jakékoliv přetvářky a bez nějakého přemýšlení, co bude dělat teď a co později. Předškolní dítě, které budou co nejdříve čekat školní povinnosti, by si mělo zvykat na určitý řád, který tento nastávající režim podpoří. Zvykat si na to, že prioritou jsou povinnosti a pak teprve zábava. Samozřejmě že na hru, přirozenou potřebu každého dítěte, musí také zbýt místo. Jaké návyky a povinnosti přiměřené tomuto věku by to měly být? To si můžeme společně vymezit v tomto článku.

1
Dítě v tomto věku mělo by mít již zažité udržování pořádku ve svých věcech, to znamená v hračkách, mít uložené knížky, dekorativní předměty v poličkách, vše má mít své místo. Veďte děti k udržování čistoty a pořádku ve svém pokojíku a zaměstnejte je přiměřenou prací - zalít květinu, vynést koš, pomoct případně mladšímu sourozenci s oblékáním nebo s úklidem hraček po skončení hry. Drobné práce by mělo udělat dítě pod dozorem jednoho z rodičů, nelze očekávat od předškolního dítěte, že tuto činnost bude vykonávat samo, aniž byste mu jí připomněli (vyjímaje úklidu hraček po skončení hry, to by mělo dítě zvládat již samostatně).
2
Jak je to u dětí s počítačem a televizí? Technika se stává v dnešní době sounáležitostí života a zaujímá místo i v dětském životě. Dětem se stává počítač přirozenou součástí již od útlého věku. Televize a počítač mají mnoho společného a přitažlivého. Nové úhly pohledy, hodně informací, zajímavostí, přitažlivost, působivost, ale mají i svá úskalí. I malé děti mohou podlehnout závislosti. Proto počítač a televizi dovolujte svým dětem co nejméně. Rozvíjejte dětskou fantazii, tvořivost a citlivost sami. Věnujte určitý díl svého času společným hrám, vyprávěním, tvořivým činnostem nebo předčítáním. Jde o kvalitu společně požitého času a jak jste jej dokázali naplnit. Věřte, že se vám to vše zúročí - obohacujete slovní zásobu vašeho dítěte, přispíváte k rozvoji jeho myšlení, vnímání a postřehům.
3
Procvičujte s dětmi stimulaci jemné motoriky a grafomotoriky, což je prospěšné pro přípravu na psaní do školy, ale zejména jde i o vzájemnou souvislost funkce ruky a řeči. Je známo, že funkcionální utváření řečových oblastí v mozku je ovlivněno impulzy rukou. Koordinovanost jemné motoriky zajišťují pohyby malých svalových skupin rukou se zrakovou aktivitou. A proto rozvoj jemné motoriky má u malého dítěte značný význam pro rozvoj řeči.
4
Choďte se svým dítětem do přírody. Příroda obohacuje dítě o mnohá poznání, v každém ročním období je jiná. Učte děti poznávat stromy, květiny, zvířátka domácí i volně žijící a názvy jejich mláďat, barvy v přírodě typické pro všechna roční období. Osobním poznáním je naučit co jsou hory, pohoří, louky, řeky, města, vesnice. Staňte se vy, rodiče, dobrým rádcem a průvodcem na každodenní cestě dětstvím vašeho dítěte, protkané vaší nekonečnou trpělivostí a láskou.
Autor: Jirina Novakova | Zobrazit autorská práva

Foto autorské: Jiřina Nováková

Hodnocení
Zatím žádné komentáře. Buďte první!

Další zajímavé články

Obrázek není k dispozici
Ani ta nejdokonalejší webová stránka nebo dokonale připravený text od odborníka nemůže suplovat lékaře nebo zdravotnického profesionála, aby vám s neo…
Obrázek není k dispozici
Každodennost všedního života přináší dětem rozvoj poznání a vlastní fantazie. Právě předškolní věk dítěte je k tomu jakoby předurčen. Říká se, že je t…
Tento rok začala platit jedna nová sociální dávka, a to otcovská poporodní péče, zjednodušeně řečeno otcovská dovolená. Nárok na čerpání vznikl novope…