Přejít k hlavnímu obsahu

Jak motivovat dítě k pracovním návykům

Jak motivovat dítě k pracovním návykům

Dítě a pracovní návyky – to je cílený komplex činností a jeden z dílčích aspektů k získávání trvalých dovedností již v předškolním věku dítěte. Ty se postupně a systematicky rozvíjí a dítě se v těchto návycích a dovednostech s přibývajícím věkem stále zdokonaluje. Můžeme hovořit o pracovních návycích souvisejících se sebeobsluhou, ale i dovednostech souvisejících s běžným praktickým životem, kdy se dítě seznamuje a učí zacházet s pracovním náčiním. Vše musí být přiměřené věkovým schopnostem a jeho zájmu o reálnou záležitost. Jsou činnosti, o které dítě nemusí právě zájem projevovat, ale je na vás, rodičích, abyste u něj pozitivní vlastnosti rozvíjeli a podporovali, jako je kromě jiného úklid hraček a pomůcek, u větších dětí urovnání lůžka, udržování pořádku v osobních věcech a přiměřeně náročná činnost související s chodem domácnosti. Veďte svoje děti již od útlého věku k pracovitosti a spolehlivosti i důslednosti. Vězte, že se to později zúročí.

1

Mít vůli a chtít

Začít nějakou práci a snažit se ji dokončit, by se mělo dítě učit již od raného dětství. Je na dospělých, aby morálně volní vlastností u dítěte pomáhali vytvářet a upevňovat. Například zapínání knoflíků u oděvu dělá zpočátku každému z dětí potíže. Jestliže při prvních neúspěších odmítají dovednosti zkoušet, je účinné dítěti pomoci, ukazovat, jak se má postupovat, ale netolerovat rezignaci dítěte.

Pomáhá domluva: "Pojď, budeme to společně zkoušet a také společně to dokážeme". Dítě se postupně zdokonaluje, pěstuje svou vůli. Právě tak při jiných činnostech, kdy začne tvořit, ale práci nedokončí a odbíhá od jedné činnosti ke druhé, aniž by po sobě materiál uklidil, je potřeba dítě usměrnit a vysvětlovat, že nejdříve se musí dokončit jedna činnost a pak přejít ke druhé. Nic však nejde hned, vyžaduje to trpělivost a hlavně důslednost a pak se stane samozřejmostí to, co se zdálo nereálné.

2

Vše začíná hrou

Motivace je velmi důležitá. Když chceme malé dítě něco naučit, nebo jej seznámit s novými pojmy a zásadami, budeme ho něčím motivovat, nejlépe hrou. Dítě v tomto případě nemá pocit, že něco se musí, ale zapojí se s chutí a někdy s nadšením. Čím menší děti, tím více radosti, když si s nimi dospělí hrají. Neznamená to, že byste měli každou hru, každou činnost dítěti vést, musí se učit také hrát si samo, ale dopřát mu tuto každodenní výlučnost, která patří k jeho vzácným chvilkám. Za vaší aktivní účasti se dítě mentálně rozvíjí a osvojuje si zdravé pracovní a učební návyky.

Zahrajte si s nimi třeba pexeso. Tady se děti učí pozornosti, vnímavosti, poznává předměty, různé činnosti, můžete si společně procvičovat znalost barev. Podstatné také je hru dokončit a uklidit věci na své místo.

3

Smyslové vnímání

Práce malých dětí by měla vycházet z jejich přirozených potřeb, kdy se všestranně rozvíjí a vy rodiče, byste měli být svým dětem pomocníky zejména citlivým a láskyplným přístupem. Pěstovat pracovní návyky dětí je skutečně dlouhodobý a všestranně zahrnující komplex všech činností dítěte, související s kulturními, hygienickými a zdravotními návyky, vše se prolíná a dítě to vnímá všemi svými smysly.

|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak připravit budoucího školáka
Jak připravit budoucího školáka
Jak připravit budoucího školáka | co by měl umět a znát před nástupem do školy. Leccos jsme dostali do vínku od přírody a to se dá těžce měnit, ale ho…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.