1

Mít vůli a chtít

Začít nějakou práci a snažit se ji dokončit, by se mělo dítě učit již od raného dětství. Je na dospělých, aby morálně volní vlastností u dítěte pomáhali vytvářet a upevňovat. Například zapínání knoflíků u oděvu dělá zpočátku každému z dětí potíže. Jestliže při prvních neúspěších odmítají dovednosti zkoušet, je účinné dítěti pomoci, ukazovat, jak se má postupovat, ale netolerovat rezignaci dítěte. Pomáhá domluva: "Pojď, budeme to společně zkoušet a také společně to dokážeme". Dítě se postupně zdokonaluje, pěstuje svou vůli. Právě tak při jiných činnostech, kdy začne tvořit, ale práci nedokončí a odbíhá od jedné činnosti ke druhé, aniž by po sobě materiál uklidil, je potřeba dítě usměrnit a vysvětlovat, že nejdříve se musí dokončit jedna činnost a pak přejít ke druhé. Nic však nejde hned, vyžaduje to trpělivost a hlavně důslednost a pak se stane samozřejmostí to, co se zdálo nereálné.

2

Vše začíná hrou

Motivace je velmi důležitá. Když chceme malé dítě něco naučit, nebo jej seznámit s novými pojmy a zásadami, budeme ho něčím motivovat, nejlépe hrou. Dítě v tomto případě nemá pocit, že něco se musí, ale zapojí se s chutí a někdy s nadšením. Čím menší děti, tím více radosti, když si s nimi dospělí hrají. Neznamená to, že byste měli každou hru, každou činnost dítěti vést, musí se učit také hrát si samo, ale dopřát mu tuto každodenní výlučnost, která patří k jeho vzácným chvilkám. Za vaší aktivní účasti se dítě mentálně rozvíjí a osvojuje si zdravé pracovní a učební návyky. Zahrajte si s nimi třeba pexeso. Tady se děti učí pozornosti, vnímavosti, poznává předměty, různé činnosti, můžete si společně procvičovat znalost barev. Podstatné také je hru dokončit a uklidit věci na své místo.

3

Smyslové vnímání

Práce malých dětí by měla vycházet z jejich přirozených potřeb, kdy se všestranně rozvíjí a vy rodiče, byste měli být svým dětem pomocníky zejména citlivým a láskyplným přístupem. Pěstovat pracovní návyky dětí je skutečně dlouhodobý a všestranně zahrnující komplex všech činností dítěte, související s kulturními, hygienickými a zdravotními návyky, vše se prolíná a dítě to vnímá všemi svými smysly.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5
Average: 4.5 (2 votes)