Přejít k hlavnímu obsahu

Jak psát tituly ke jménu | rady

17. Únor 2022
Jak psát tituly ke jménu | rady

Jak psát tituly ke jménu | rady. Zkratky akademických titulů se uvádějí před jménem. K nejčastěji užívaným se v poslední době řadí Bc., kterou užívají absolventi bakalářského studia. Zkratku Mgr. si dávají před jméno lidé, kteří úspěšně dokončili studium magisterské. K dalším zkratkám uváděným před jménem patří MDDr., MUDr., JUDr., Ing., RNDr., MVDr., ThDr., PaeDr., PharmDr., PhDr., nebo zatím méně známé RCDr. či RTDr.  atd.

1

Oproti tomu zkratky akademicko-vědecké se kladou až za jméno a získávají je úspěšní absolventi doktorandského studia, dříve známé jako studium postgraduální, kam se řadí zejména titul Ph.D.

Před jménem také můžeme vidět zkratky doc. nebo prof. – týká se označení vysokoškolských pedagogů a píší se malým písmenem i na vizitkách. Velké písmeno píšeme jen na začátku věty.

2

Pokud někdo zdárně ukončil studium v zahraničí, umisťuje obvykle zkratku za jméno, respektive příjmení, a od něj se odděluje čárkou, viz BBA, MBA, BPA atd.

3

Hodnosti vojenské v podobě zkratek se uvádějí opět před jménem a začínají malým písmenem, viz mjr., kpt., pplk., arm. gen. a další. Stejné pravidlo platí i pro hodnosti policejní: prap., kpt., plk., brig. gen. atd. Pokud je před jménem vojenská (policejní) hodnost i akademický titul, píše se jako první hodnost vojáka nebo policisty (pplk. Mgr. Nový).

4

A jak akademické tituly a hodnosti správně psát?

Ačkoli pořadí titulů není žádným způsobem pevně určeno a žádná příručka ho neuvádí, v praxi jsou poměrně ustálená pravidla. Tituly před jménem se neoddělují čárkou (Mgr. Nový). Tituly za příjmením jsou vždy odděleny čárkou i mezi sebou, pokud je jich více (Mgr. Nový, MBA). Pokud má osoba více titulů ze stejného stupně vzdělání, uvádí se v pořadí, v jakém byly získány (platí pro tituly před i za jménem). Titul Bc. se píše před vyšším titulem, popř. se neuvádí. Dva různé tituly před jménem se neoddělují čárkou (Mgr. Ing. Nový), v případě stejných ze dvou vysokých škol se vkládá znak &, nebo latinská spojka et (Ing. &Ing. nebo Ing. et Ing.)

 

 

Autor: MARTI
|
Hodnocení

Diskuze k článku

Další zajímavé články

Jak třídit hliníkový odpad
Jak třídit hliníkový odpad
Jak třídit hliníkový odpad | rady a tipy. Čím dál více jednotlivců, domácností i firem si uvědomuje potřebu třídit odpad. Zatímco papír, plasty,…
Teď už vám neuteče žádný recept nebo návod.

Všechny nové recepty, sezónní rady, tipy a návody najdete v pravidelném JakTak zpravodaji ve své e-mailové schránce. ZDARMA.